INTRO časopis o architektuře

Hydrofobizační prostředek LUKOFOB 39 pro hydroizolační injektáž zdiva

Zveřejněno: 29. 9. 2009

Velkým problémem, zejména starších domů, je zamokřené zdivo způsobené zemní vlhkostí. Dnes již existuje celá řada metod, jak lze s tímto problémem bojovat. Jednou z metod dodatečné hydroizolace zdiva (kamenného, cihlového popř. smíšeného), která je technicky jednoduchá a finančně nejméně náročná, je beztlaká chemická injektáž pomocí roztoku hydrofobizačního (vodoodpudivého) přípravku LUKOFOB® 39.

 Hydrofobizační prostředek LUKOFOB 39 pro hydroizolační injektáž zdiva

Roztok LUKOFOB® 39 se vpraví do předvrtaných otvorů a postupně prosákne do všech trhlinek a kapilár v jejich okolí. Všechny horizontální vrty se ve zdivu propojí nasáklým injektážním roztokem a vytvoří celistvou vrstvu. V další fázi dochází k vysychání vodné báze a reakci metylsilanolátu draselného (pozn. účinná složka injektážní kapaliny) se vzdušným oxidem uhličitým, čímž dojde k vytvoření chemické vazby účinné složky na hmotu zdiva.

Vzniklá silikonová clona již vytváří hydrofobní (vodoodpudivý) efekt a zabraňuje tak pronikání vody kapilární vzlínavostí ze zeminy. Zdivo nad injektážní clonou od tohoto okamžiku začne postupně vysychat.

Průzkum zdiva a jeho příprava na injektáž

Injektáž je účinná pouze proti vzlínající vlhkosti, ne například proti zatékající vodě ze střechy, okapu nebo zahánějící dešťové vodě. Proto je vždy nutné před započetím injektáže zdiva tyto ostatní vlivy odstranit.

Ze zdi na obou stranách se odstraní omítka, a to cca 50 cm nad promáčený, případně poškozený povrch. Spáry mezi kameny nebo cihlami se proškrábnou, protože jejich póry jsou zpravidla zaplněny solemi. Vrtání injektážních otvorů se provádí z vnější strany budovy šikmo v úhlu 20–30° (obr. 1).

Do tloušťky zdiva 1 m lze vrty provádět pouze jednostranně, při větších tloušťkách nutno vrtat oboustranně. Výšku vrtů je třeba vést tak, aby dosahovala úrovně podlahy v budově. V ideálních případech je doporučován průměr otvorů 25–30 mm (obr. 2), osová vzdálenost jednotlivých otvorů 150 mm a hloubka otvorů cca 5–7 cm od protější strany zdi.

Z vyvrtaných otvorů se odstraní prach. V případě, že otvory jsou mokré, je nutné je nechat vyschnout. Z tohoto důvodu je nejvýhodnější tyto práce provádět v letním období. Případné dutiny ve zdivu je třeba před započetím injektáže vyplnit cementovou maltou. Vrtání otvorů do zdí je zásah do statiky staveb. Proto je třeba před započetím prací postup konzultovat s odborníkem.


Obr. 1: Schéma hydroizolační injektáže
1 Vrty o ø 25.30 mm, sklon 20.30 °
2 Utěsnění hadičky v ústí vrtu
3 Hydroizolační clona ve zdivu
4 Nádobka na infúzní prostředek
5 Plošná izolace

Injektáž zdiva

Vlastní injektáž se provádí hydrofobizačním přípravkem LUKOFOB® 39, ředěným vodou v objemových poměrech 1:10. Roztok se lije do otvorů buď pomocí nálevky s hadičkou, nebo lahvemi umístěnými nad vrtem, ze kterých se injektážní roztok do vrtu vede hadičkami. V každém případě je třeba sledovat spotřebu roztoku. Plnění otvorů je nutné provádět tak, že roztok v nich nesmí zaschnout. Jinak se stane hydrofobní i pro samotný injektážní roztok.

Spotřeba injektážního roztoku je velmi rozdílná v závislosti na kvalitě materiálu (kámen, cihla), malty a vlhkosti zdiva. V praxi se toto množství počítá na půdorysnou plochu v m2. Nejčastěji na 1 m2 činí 10 až 20 l (tj. přibližně 0,7 až 1,4 l na 1 vrtaný otvor, při tloušťce zdi 50 cm a 14 vrtaných otvorech).

Na jedné stěně by měla být spotřeba roztoku přibližně stejná. Jestliže je v některém místě spotřeba vyšší, může to být způsobeno otvorem ve zdivu, kterým roztok mizí. V tom případě je třeba zamezit úniku maltovým zámazem místa, kde k úniku dochází.

Pokud to je možné, je výhodné otvory po injektáži okamžitě neuzavírat. Dochází totiž k rychlejšímu vysychání i následné karbonizaci účinné složky přípravku. Otvory se utěsní vápenocementovou maltou. Zdivo se upraví vhodnou sanační omítkou, kterých je na našem trhu velký výběr. Případný barevný odstín by neměl být prováděn akrylátovými nátěrovými hmotami, ale minerální nebo silikátovou barvou, aby nebyla zhoršena paropropustnost.


Obr. 2: Injektážní otvory

Účinnost systému

Naše zkušenosti i zkušenosti firem, které chemické injektáže tímto způsobem provádějí, jsou více než dobré. Je třeba si však uvědomit, že vysychání vlhkosti nad injektáží je proces pomalý a bývá patrný nejdříve po 6 měsících. Úplné vyrovnání vlhkosti ve zdivu může trvat i několik roků.

Zároveň je dobré upozornit, že LUKOFOB® 39 je pravým roztokem metylsilanolátu draselného ve vodě a velikost jednotlivých molekul popřípadě shluků molekul se pohybuje v řádu okolo 10–10m . Vzhledem k tomu, že vlhkost vzlínáním kapilárami se majoritně odehrává v pórech o velikostech řádově 10–5m (tedy o pět řádů vyšší, než je samotná velikost částic účinné složky), lze konstatovat, že částice účinné složky se dostanou bez problémů i do menších kapilár a pórů, než je bezpodmínečně nutno a vcelku s přehledem plní svoji vodoodpudivou funkci.

Díky této vlastnosti je LUKOFOB® 39 více než dobrým konkurentem k injektážním přípravkům na bázi různých emulzí popřípadě mikroemulzí, kde velikost částic je o dva řady vyšší (cca 10–8 m).

Podrobné informace o výrobku LUKOFOB® 39, případně celém výrobním sortimentu vám rádi poskytnou pracovníci Obchodně-technické služby na tel. číslech 321 741 350–2 nebo na e-mailové adrese ots@lucebni.cz.

Kontakty:
Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín
Tel.: +420 321 741 351-2
E-mail: ots (zavináč) lucebni (tečka) cz
http://www.lucebni.cz
(aktualizace kontaktu: 6. 5. 2016)
Autor: Ing. Vítězslav Šourek
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

počet příspěvků: 1, poslední 11.04.2010 17:09, vstoupit do diskuze

Více článků

Omítkové systémy Remmers pro různé použití

Omítkové systémy Remmers pro různé použití

Omítkové souvrství je z technického hlediska vrstvou obětovanou povětrnosti, projevům vlhkosti a zasolení zdiva. V omítce se odehrávají degradační…
celý článek

Izolace spodní stavby – zkuste Remmers

Izolace spodní stavby – zkuste Remmers

Vlhkost je příčinou téměř většiny druhů poškození nejen spodních staveb. Použitelnost a životnost stavby závisí rozhodující měrou také na její…
celý článek

Hydroizolační systémy PCI pro ta nejnáročnější zadání

Hydroizolační systémy PCI pro ta nejnáročnější zadání

O hydroizolacích v prostorech namáhaných vodou se píše v odborných časopisech velmi často a není divu, je to stále živé téma. Není však jednoduché…
celý článek

DELTA-MAXX X – fólie s třicetiletou tradicí

DELTA-MAXX X – fólie s třicetiletou tradicí

Jedním z častých problémů u střech, a to i u těch nových, je zatékání. To může být způsobeny mnoha faktory, například nevhodnou volbou materiálu z…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)