Betonová taška KMB ROTA

KOŇAŘÍK - ucelený systém pro upevňování potrubí

Aktualizováno: 4. 9. 2004

Potrubí a potrubní rozvody nám umožňují přepravu různých druhů plynných a kapalných médií v různých prostředích a při rozdílných fyzikálních podmínkách. Všechny požadavky, které jsou na potrubí kladeny, přímo ovlivňují i způsob kotvení potrubí a potrubních systémů. Firma Martin Koňařík, působící na trhu pod obchodním jménem KOŇAŘÍK® závěsová technika, je českým výrobcem a dodavatelem prvků pro upevnění potrubí.

KOŇAŘÍK - ucelený systém pro upevňování potrubí

Na činnost firmy a její strategii jsme se zeptali majitele firmy, pana Martina Koňaříka.

Co nám můžete říci k historii firmy KOŇAŘÍK® závěsová technika?

Svoji činnost začínala firma v roce 1994. Tehdy dodávala na trh objímky jedno-šroubové s pryžovou tlumící vložkou v průměrech od 1/8“ do 6/4“, objímky dvoušroubové v průměrech od 1“ do 6“ a pouze základní sortiment dalších prvků nutných pro kotvení uvedených objímek ke stěnám a stropům, tj. konzole a nosníky, sestavy pro upevnění objímek ke konzolám a nosníkům, závitové tyče a šrouby KOMBI pro upevnění objímky přímo do zdi. Tento sortiment byl určen cíleně pro stavební a montážní firmy zabývajícími se odvětvím voda-topení plyn a dodnes představuje nosnou část produkce firmy.

Montážní příslušenství

Jaká je tedy úplná produkce firmy dnes?

Může se zdát, že naše zaměření „pouze“ na upevňování potrubí je úzké. Není tomu však tak. Toto zaměření představuje rozsáhlý sortiment prvků pro různé aplikace. V současné době rozlišujeme čtyři základní skupiny výrobků.

1. Standardní sortiment pro TZB, VTP (vodatopení-plyn), interiér
2. Vzduchotechnika
3. Nerez
4. Upevnění a uložení potrubí dle ČSN a ON

1. Základní sortiment výrobků pro TZB je určený zejména pro stavební odvětví instalatérství, topenářství a plynofikace. Další skupiny tvoří prvky pro vzduchotechniku, výrobky z nerez oceli a poslední celek představuje uložení potrubí vyráběné dle ČSN a ON. Vzhledem k tomu, že tento základní uvedený sortiment výrobků je poměrně srozumitelný bez speciálních znalostí a má obecné uplatnění při kotvení libovolného typu potrubí, je distribuován především v sítích odborných velkoobchodů zaměřených na problematiku voda-topení-plyn.

Montážní příslušenství

2. Mimo zaměření na již zmíněnou oblast voda-topení-plyn nabízíme kompletní systém zavěšení pro obor chlazení a ventilace. Objímka pro ventilační potrubí v průměrech od 80 mm do 1250 mm, a dle požadavků i větších průměrů, je určena pro kotvení vzduchotechnických potrubí kruhového průřezu, především tzv. spiro potrubí. Nabízíme také prvky pro upevnění čtyřhranného VZT potrubí, klimatizačních jednotek atp.

3. Nerezový program je určen pro upevnění potrubí v potravinářství, chemických a petrolejářských provozech a také např. při realizaci ČOV a myček. Základ tvoří opět dvoušroubová objímka vyrobená z nerez oceli, opatřená pryžovou tlumící vložkou nebo bez tlumící vložky, a dále přídavný kotvící materiál z nerezi, tj. nosníky, konzole, závitové tyče, šrouby KOMBI, sestavy pro upevnění objímek k nosníkům a konzolám a dále drobný spojovací materiál.

Uložení potrubí dle ČSN a ON

4. Ve výčtu nelze opomenout uložení potrubí, vyráběná dle ČSN a ON. Tato uložení jsou určena pro kotvení potrubí z oceli do DN 800. Výrobky jako třmeny z kruhové a ploché oceli, podpěry kluzné, stojany kotevní, závěsy pružinové nebo objímky se dvěma, třemi a čtyřmi šrouby, jsou odborné stavební veřejnosti dobře známy. Uplatnění tyto prvky nacházejí zejména při kotvení ocelového potrubí podléhajícímu dilataci vlivem změn teploty média a také vnějšího prostředí. Jedná se např. o horkovody a parovody, potrubí dálkového vytápění uložené v exteriéru atp.

Závěsný systém KOŇAŘÍK® je dnes využíván také zcela obecně pro zavěšení nebo upevnění. Objímky a plastové příchytky jsou používány také pro rozvody hadic a kabelů, konzole jsou využívány mj. pro upevnění kabelových žlabů, čerpadel a dalších agregátů.

Co vidíte jako největší přednosti závěsného systému KOŇAŘÍK® ve srovnání s

Jako největší přednost závěsného systému KOŇAŘÍK® ve srovnání s konkurenčními, zejména zahraničními dodavateli obdobných závěsných systémů, vidíme především výhodu výroby v tuzemsku a s tím spojenou možnost výroby atypických výrobků dle požadavků našich zákazníků. Atypická výroba je hojně uplatňována při kotvení izolovaných potrubí, kdy vnější průměry potrubí vybočují mimo standardní rozměrové řady, dále při výrobě konzol požadovaných délek nebo při výrobě pomocných konstrukčních prvků.

Plynoměrové rozpěrky

Další předností je kvalita. Kvalita a kontrola kvality jednotlivých prvků závěsové techniky je neustále sledována, certifikované výrobky jsou podrobovány průběžné kontrole kvality a periodickému zkoušení mechanických vlastností. Postupné technologické inovace zvyšují bezpečnost a užitné vlastnosti výrobků. Naše úsilí v této oblasti nám umožňuje poskytnout záruku 20 let na základní sortiment výrobků, tj. záruku na kotvící prvky po celou dobu plánované životnosti potrubí.

V kterých zemích závěsný systém KOŇAŘÍK® prodáváte?

Své zákazníky závěsný systém KOŇAŘÍK® nalezl nejen v Česku a na Slovensku, ale i v zemích EU a východní Evropy.

Uchycení potrubí

To je již veliký kus práce. Jak se vám podařilo proniknout například do zemí EU a východní Evropy?

Důvodem této skutečnosti je dle našeho názoru vysoká kvalita a úroveň technologického zpracování ve spojení s příznivou cenou a kvalitním a pružným systémem distribuce a technické podpory, který je certifikován systémem řízením jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Pružní jsme i proto, že se náš hlavní expediční sklad nachází v Ostravě. Toto umístění považujeme za výhodné, nebo nám umožňuje realizovat expedici v rámci České a Slovenské republiky do 24 hodin a velmi usnadňuje export do zemí východní Evropy. Velmi pečlivě pochopitelně sledujeme postup výstavby dálničního úseku Hranice-Bohumín, jehož dokončení bude velkým přínosem nejen pro naši firmu.

Pokud zákazník potřebuje některý z prvků upevnění potrubí firmy KOŇAŘÍK®, má několik možností jak postupovat. Základem zdrojem informací je firemní katalog výrobků ve formátu A4, který na 150 barevných stranách poskytuje veškeré informace o výrobku: název, popis způsobu a oblasti použití, fotografie, kótovaný technický náčrt, tabulku s objednacími čísly a rozměrovými specifikacemi, technické údaje a schématický montážní postup. Pokud je potřeba další zpřesnění, je k dispozici příslušný obchodní zástupce v regionu, který je připraven k osobnímu jednání a dále pracovníci obchodního a technického oddělení v Ostravě.

Spojovací materiál

Obchodní zástupci společně s pracovníky technického oddělení provádějí také školení ve firmách. A to jak vnitropodniková školení montážních pracovníků tak i školení prezentační.

Jaká je filozofie firmy?

Filozofie? Především nabídnout stavebním a montážním firmám ucelený systém upevnění potrubí a maximálně kvalitní poradenské služby v co nejkratším čase.

Za deset let působení firmy na trhu došlo k zásadnímu rozšíření sortimentu výrobků, což jsem již zmínil, ale také ke zkvalitnění nabízených a poskytovaných služeb. Množství speciálních výrobků společně se snahou o poskytnutí komplexního servisu při upevňování potrubních systému dávno přesáhl možnosti distribuce pouze prostřednictvím odborných velkoobchodů.
Dnes máme tým školených obchodních zástupců s působností v rámci České a Slovenské republiky společně s technickým oddělením firmy. Ti nabízejí podporu našim partnerům od fáze návrhu a zpracování projektové dokumentace až po technickou podporu přímo na konkrétních stavbách. Jedná se především o náročnější instalace potrubí v průmyslových celcích.

Děkuji za rozhovor a přejí vaší firmě stále větší množství spokojených zákazníků.

Kontakty:
KOŇAŘÍK - závěsová technika
Čs. armády 20, 710 00 Slezská Ostrava
Tel.: 696 243 819
E-mail:
http://www.konarik.cz
(aktualizace kontaktu: 30. 11. -1)
Autor: Mgr. Helena HejhálkováIng. Tomáš Kupka,
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

počet příspěvků: 1, poslední 19.01.2007 22:34, vstoupit do diskuze

Více článků

Stropní sálavé vytápění. Pracuje tak, jako příroda

Stropní sálavé vytápění. Pracuje tak, jako příroda

Pod názvem „Objevme stropní vytápění a jeho jedinečné služby“ jsme v tomto časopise v listopadu 2016 popsali princip činnosti a užitné vlastnosti…
celý článek

Topidla Master na stavby i do stánků. Jaké typy existují?

Topidla Master na stavby i do stánků. Jaké typy existují?

Topidla Master jsou skvělým pomocníkem v domácnostech, na stavbách, v halách či třeba na koncertních pódiích a ve venkovních stáncích. Dělí se na…
celý článek

Změna vytápění. Vyplatí se čekat na dotace?

Změna vytápění. Vyplatí se čekat na dotace?

Díky změně systému vytápění si můžeme zajistit výraznou finanční úsporu, ke změně nás může „popohnat“ i dotace na takovýto zásah. Je ale vždy výhodné…
celý článek

Nová generace otopných těles TOMTON

Nová generace otopných těles TOMTON

Jednoduchý, inovativní, ekologický a designový expert na vytápění. Tak se dá na úvod představit společnost TOMTON, která vstupuje na trh se svými…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)