Litý asfalt v interiérech

Aktualizováno: 22. 6. 2009

Litý asfalt v interiérech

Litý asfalt je dutin prostá hustá směs z písku – štěrku, plniva a vysoce kvalitního bitumenu jako pojiva. Jedná se zde o přírodní látky a liší se jak složením, technickými vlastnostmi a tak i škálou použití od známých asfaltů v silničním stavitelství. Litý asfalt neobsahuje dehet ani obdobné zdraví škodlivé látky. Jak dokládá odborná expertíza Státního zdravotního ústavu ze dne 21. 7. 2000, neuvolňují se z litého asfaltu žádné emise, a proto není námitek proti užití v interiérech budov.

Proč litý asfalt?

To je asi nejčastěji pokládaná otázka. Potěr z litého asfaltu splňuje všechny požadavky, kladené na moderní stavební hmotu v pozemním stavitelství a je proto uveden v mnoha evropských normách. Např. v německé DIN 18 560 jako rovnocenný materiál ke známým cementovým, anhydritovým a magnezitovým potěrům.

Vyjmenovat zde všechna pro a proti by výrazně překračovalo rámec tohoto článku. Proto se omezíme jen na ta nejdůležitější fakta.


Podlahy v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích
  • Litý asfalt se pokládá za horka, tj. při teplotě cca 230 °C. Okamžitě po zchladnutí (po 2–3 hodinách) může být přecházen a nebo může být položena podlahová krytina.
  • Doby potřebné pro chemickou reakci, hydrataci nebo vytvrzování odpadají. Kdo by to neznal – skluzy na stavbě, které vznikají, když potěr není ještě dostatečně vyzrálý a podle harmonogramu je třeba už pokládat parkety. Tuto problematiku potěr z litého asfaltu nezná. Naopak díky vysoké teplotě při pokládce a velkému množstvím uvolňovaného tepla pomáhá litý asfalt k vysušování budovy.
  • Díky visko-elastickému chování a vysokému vnitřnímu útlumu se ztrátovým faktorem 0,18 (beton má 0,0063) snižuje litý asfalt kročejový hluk až o 14 dB při, podle druhu užívání a zatížení požadované, jmenovité tloušťce 25–30 mm. Použitím vhodných izolačních hmot tak může být při konstrukčních výškách 35–55 mm dosaženo míry zlepšení kročejového hluku až o 32 dB.
  • Těchto hodnot lze jinak dosáhnout jen s materiály s „elasticitou gumy” a v běžné praxi jsou klasickými potěry nepřekonatelné.
  • Použití potěrů z litého asfaltu se při rekonstrukcích starých budov přímo nabízí, protože díky malým konstrukčním výškám a malé zabudovávané hmotnosti není třeba složitých opatření a stavebních úprav, aniž by bylo negativně ovlivněno zlepšení stavebně technických vlastností objektu a tím i kvalita bydlení.
  • Protože litý asfalt neobsahuje žádné dutiny, nemůže tedy přijímat vodu a je tedy vodonepropustný. Odpadají tedy náklady na hydroizolaci v místnostech s mokrým provozem. Litý asfalt má uzavřený povrch bez pórů, neposkytuje tedy bakteriím a mikrobům prostor k usazení a k životu. To výrazně zlepšuje hygienické poměry hlavně v potravinářských provozech, na sportovištích a v sociálních zařízeních.

Realizace v objektu Galexu v Třebechovicích

Průmyslové potěry a další využití

Ale litý asfalt nenachází uplatnění jen v bytové výstavbě. Díky vysoké otěruvzdornosti a necitlivosti vůči vodě a mnoha agresivním látkám (kyselinám, louhům, olejům, pohonným hmotám apod.) představuje litý asfalt trvalé řešení průmyslových potěrů. Při jmenovitých tloušťkách 35–40 mm mohou být průmyslové potěry z litého asfaltu ihned po zchladnutí přejížděny i nejtěžšími vozidly bez rizika škod nebo poruch. Při obvyklém denním výkonu cca 500 m2 je tak možno vedle provádění novostaveb rekonstruovat i staré podlahy, aniž by docházelo k několikadenním nebo týdenním výpadkům nebo omezením produkce. To je aspekt, který by neměl být při kalkulaci stavby opominut.

Samozřejmě splňuje litý asfalt i veškeré nároky kladené obvykle na silniční asfalt. Mohou tak být prováděny dopravní plochy na veřejných silnicích, na parkovištích, halových garážích a jejich stropech a na mostech.

Díky své struktuře bez dutin a tím i odolnosti proti změnám teploty, necitlivosti k rozmrazovacím solím a trvalému působení vody představuje litý asfalt ve spojení s vhodným bitumenovým svařovatelným pásem téměř ideální stavební materiál pro izolaci stavebních objektů proti vodě a díky své odolnosti proti prorůstání kořenů rostlin i pod zeminou zasypanými a ozeleněnými plochami.


Garáže v hotelu Windsor ve Špindlerově Mlýně

Vyšší náklady – lepší stavebně fyzikální vlastnosti objektů

Ve vyjmenovávání předností litého asfaltu by bylo možno dále pokračovat. Nabízí se však otázka: „Kde jsou nedostatky?”. Ty je třeba hledat především v nákladech. Protože se litý asfalt vyrábí ve speciálních stacionárních míchárnách a na stavbu se dopravuje v trvale vyhřívaných nákladních vozech, jsou náklady na výrobu a transport litého asfaltu a tím i nabídková cena vzhledem k běžným druhům potěru na první pohled vyšší.

To zejména proto, protože v současné době míchárny v České republice litý asfalt pro použití v interiérech nevyrábějí a horká směs se tedy musí importovat ze SRN. Stejně tak jsou i speciální lepidla, používaná k lepení podlahových krytin a parket na potěry z litého asfaltu, v pořizovacích nákladech dražší, než lepidla standardní.

Pokud se však zohlední očividné a zřejmé zlepšení stavebně fyzikálních vlastností objektu a enormní zkrácení doby výstavby a tyto faktory se započtou do kalkulace stavby, jsou pořizovací náklady ve výši 550–600 Kč/m2 (podle typu a objemu dodávky) vyšší jen relativně.


Další realizace asfaltové podlahy

Rozšíření nabídky na stavebním trhu

Mnohostranné možnosti použití litého asfaltu v pozemním stavitelství, stejně jako jeho technické a technologické vlastnosti, udělaly z litého asfaltu v posledních

30-ti letech v celé Evropě stavební materiál, bez kterého si mnoho investorů, stavebníků a projektantů už svoje stavby nedokáže představit. Litý asfalt představuje podstatné rozšíření nabídky na stavebním trhu v České republice, především vzhledem k velmi vysoké potřebě sanací a rekonstrukcí bytových i průmyslových objektů.

Protože bývají nové a neznámé věci vždy posuzovány kritickýma očima, doporučujeme při projektování a přípravě stavby vyžít odborných konzultací specializované firmy a vyžádat si podrobné projektové a technické podklady.

Kontakty:
gbsi s.r.o.
Jíloviště 236, 252 02 Jíloviště
Tel.: +420 222 513 004
E-mail: gbsi (zavináč) cmail (tečka) cz
http://www.gbsi.cz
(aktualizace kontaktu: 30. 11. -1)
Autor: Dipl. Ing.(FH) J. J. Maier, Ing. Ivan Jirout
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

počet příspěvků: 2, poslední 13.06.2016 10:39, vstoupit do diskuze

Více článků

Podlahová konstrukce

Podlahová konstrukce

Potřebujete znát optimální skladbu vaší podlahové konstrukce? Množství potřebných výrobků na ni? Usnadnit si práci? Jde to. Stačí využít UZIN…
celý článek

Realizace podlahy. Díl druhý – instalace podlahového vytápění

Realizace podlahy. Díl druhý – instalace podlahového vytápění

V předchozím díle Rádce na beton jsme se zaměřili na bezchybné „založení“ podlahového souvrství na vodorovné nosné konstrukci. Cílem je, aby byl…
celý článek

JIP má VIP (Velmi Interesantní Podlahu)

JIP má VIP (Velmi Interesantní Podlahu)

V roce 2017 zahájila společnost JIP velkorysý projekt zaměřený na změnu vzhledu interiérů svých prodejen. Nema- lá pozornost je v něm věnována…
celý článek

Tažená kameninová dlažba z Jevíčka

Tažená kameninová dlažba z Jevíčka

Článek „Když se řekne dlažba“ popsal rozdíly mezi dlažbou lisovanou a dlažbou taženou. Již tam jsem trochu nadržovala dlažbě tažené. Nyní chci…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)