Mobilní domy a legislativa: potřebujete stavební povolení?

Zveřejněno: 11. 6. 2015

Snad žádná jiná otázka nepálí zájemce o mobilní domy více, než problematika stavebního povolení. Můžu si dům postavit, kam chci? Musím to někomu ohlašovat? A může mi to vlastně někdo zakázat? Podívali jsme se na tuto problematiku zblízka – a zjistili to za vás.

Mobilní domy a legislativa: potřebujete stavební povolení?

Výrobek plnící funkci stavby

Ve smyslu novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, mobilní dům představuje výrobek plnící účel stavby. V této novele se mj. dočteme, že rozdíl mezi stavbou a mobilním domem je v místě jejího vzniku. Zatímco stavba vzniká přímo na staveništi, mobilní dům je zhotovený jinde a na místo přivezený. To ale neznamená, že by na mobilní domy měly být kladeny nižší nároky. „Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.” Není co řešit – mobilní dům je z pohledu legislativy výrobkem plnícím funkci stavby.

A co stavební povolení?

Přecházíme k tomu nejdůležitějšímu – potřebujete na mobilní dům stavební povolení? Máme pro vás dobrou zprávu. Nepotřebujete. V § 103 stavebního zákona se totiž mj. dočteme, že „výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně” nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Povolovací proces provedení mobilních domů je díky znovelizovanému stavebnímu zákonu mnohem jednodušší, než kdy dříve.

Co všechno tedy budu potřebovat?

I přes to, že nepotřebujete stavební povolení ani nemusíte nic ohlašovat, není možné si mobilní dům postavit, kdekoliv se vám zrovna zlíbí. Jak upřesňuje metodika Ministerstva pro místní rozvoj ze září roku 2013, „umístění mobilního domu posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního zákona”. To znamená, že váš záměr musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území nebo s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Cesta na stavební úřad vás proto nemine. Stavby mobilních domů se musí realizovat na základě územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy toto rozhodnutí nahrazující, popřípadě vydaného územního souhlasu. Bez jediného z těchto dokumentů by váš mobilní dům naplňoval podstatu černé stavby – a stavební úřad by mohl nařídit jeho odstranění.

Článek připravil prodejce mobilních domů Sterauto www.mobilni-domy-prodej.cz

Autor:
Fotografie: Archiv redakce

Diskuze k článku

počet příspěvků: 2, poslední 16.01.2019 14:29, vstoupit do diskuze

Více článků

Dům přes dvůr

Dům přes dvůr

Domov pro mladý pár a jejich dvě malé slečny vznikl v jedné z okrajových částí Prahy, kde se rodinné domy prolínají s výškovou bytovou výstavbou a…
celý článek

Jak stavět dům e4

Jak stavět dům e4

Koncept cihlového Wienerberger e4 domu představuje převratné řešení bydlení v rodinných domech po roce 2020 a je také nazýván domem pro XXI. Století…
celý článek

Rodinný dům v Praze Křeslicích

Rodinný dům v Praze Křeslicích

Rodinný dům se nachází na okraji Prahy v nové zástavbě obce Křeslice. Svažitý terén pozemku uzavírá na severní straně Pitkovický potok lemovaný…
celý článek

Rodinný dům Řevnice

Rodinný dům Řevnice

Parcela se nachází v nejvyšším patře obytné zástavby obce v údolí řeky Berounky. Tvar parcely je půdorysně i výškově členitý a středem parcely…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)