Sendwix AKU

Plastové bazény – plnohodnotný a cenově dostupný luxus

Aktualizováno: 12. 8. 2003

Společnost A & M Borovnička se na výrobu bazénů zaměřuje od r. 1994 a dnes jí je možné v tomto oboru zařadit mezi přední české výrobce. Použitím moderních výrobních technologií svým klientům nabízí plnohodnotný a přitom cenově dostupný výrobek.

Plastové bazény – plnohodnotný a cenově dostupný luxus

Nabízené plastové bazény firma vyrábí z ekologicky nezávadného polypropylénu o tloušťce 5 mm, odolného proti UV záření. Plastový materiál plní funkci opěrné konstrukce i vodotěsné vložky zároveň, proto nejsou užitné vlastnosti bazénu omezeny tak, jako u jiných typů bazénů např. z plechových konstrukčních prvků nebo z foliové vložky apod. Bazén se montuje u zákazníka na předem připravenou armovanou betonovou desku (tl. 15–25 cm). Její povrch musí být hladký a v rovině. Na ni se položí podkladová tkanina, popř. tepel izolace. Nabídka je široká, v základních variantách je možno volit kruhový, oválný nebo obdélníkový tvar, na zakázku jakýkoli tvar (rádius rohu je min. 30 cm.

Aby zákazníkem zvolený bazén dobře sloužil, připravila firma pro své klienty i realizační firmy několik doporučení, která se vztahují také na správný výběr místa pro budoucí plastovou nádrž, její usazení a údržbu.

Instalace plastového bazénu

Pokud je to možné, vybíráme vždy nezastíněný pozemek, chráněný před větrem. Terén musí být rostlý, ne navážka apod. Při zastavěné ploše nad 16 m2 vč. okolních úprav musíme zajistit stavební povolení. Vyhloubená jáma pro bazén bude větší než je půdorysný rozměr bazénu:

  1. skelet plastového bazénu bude usazován vcelku, již svařený - jámu je třeba vyhloubit na všech stranách větší min. o 25 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 50 cm větší než rozměr bazénového skeletu;
  2. bazénový skelet bude svařen v jámě. V tomto případě musí být vyhloubená jáma na každé straně větší min. o 50 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 100 cm větší než rozměr bazénového skeletu. Hloubka jámy je dána součtem výšky zapuštěného bazénu a síly základní betonové desky. Tuto sílu Vám stanoví stavební odborník podle konkrétní situace na Vašem pozemku. Pokud se dostanete do zóny spodní vody nebo se domníváte, že by se u Vás mohla vyskytnout nebo budujete bazén na mokrém či jinak nestabilním pozemku, poraďte se se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění či o dalších nutných stavebních úpravách.

Doporučujeme snížit hladinu podzemní vody pod úroveň základové betonové desky např. do blízké kanalizace, ven ze svahu apod. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat kontrolní šachtu s možností instalace ponorného čerpadla, jejíž dno bude níž než základová deska, do které zaústíme drenáže vedené po obvodu základové desky.

Základní betonová deska

Dno bazénu bude zabetonováno s ohledem na hladký povrch betonu, který je nutné udržet ve vodorovné poloze s tolerancí +0,5 cm. Sílu betonové desky, případně počet armování musí opět určit stavební odborník, doporučujeme vybetonovat 15 až 25 cm s min. jednou armovací sítí. Armování a všechny kovové díly bazénu musí být uzemněny. Bude-li u bazénu dnová výpusť, je možné k ní desku spádovat, ovšem se spádem maximálně 1–2 cm od okraje bazénu k výpusti.

Usazení plastového bazénu

Na zatvrdlou betonovou desku se položí podkladová tkanina - geotextilie. Boky bazénu se obalí tmavou folií a na ni se do polí mezi výstužná žebra bazénu vkládá tepelná izolace - nejlépe polystyren tl. 2-3 cm. Použijeme-li na dno tkaninu světlého odstínu, je vhodné ji rovněž překrýt tmavou folií. Folie zabrání vzniku skvrn, viditelných zevnitř bazénu. Plastový bazén, který se bude pokládat do jámy již svařený, je pro snažší manipulaci vhodnější zaizolovat před vložením do jámy.

Vybudování opěrných stěn pro plastový bazén

Rovné úseky stěn budujeme o síle min. 20–25 cm. Dodržení stejné šíře i v obloucích volíme při budování nadzemní obezdívky bazénu (obezděný bazén smí vyčnívat nad terén max. 30 cm - neplatí pro bazény kruhové). V případě, že chceme bazén vysadit nad 30 cm nebo je bazén budován na nestabilním pozemku, určí šířku a způsob budování opěrných konstrukcí stavební odborník.

Před začátkem betonáže zapažíme rovné úseky stěn na celou hloubku bazénu, přičemž dbáme na zachování stejné šíře u dna i u horního okraje bazénu. Nyní napustíme do bazénu 30 cm vody a dosypeme betonovou směsí max. do stejné výšky. Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny na jejím nezapaženém úseku (v oblouku). Dojde-li k tomu, je nutné z vnitřní strany bazénu nerovnost vytlačit. Dále zvýšíme hladinu o dalších 30 cm a opět dosypeme betonem. Tímto způsobem pokračujeme až k úplnému obezdění s tím, že betonáž bazénu hloubky 1,2 m rozdělíme do dvou a hloubky 1,5 m do tří po sobě jdoucích dní. U kruhových bazénů o průměru více než 4 m doporučujeme obsyp betonem na šířku min. 10–15 cm, přičemž v přiměřené míře platí podmínky výše uvedené.

Konečné úpravy

V případě, že máme namontovaná světla či jiné technologické zařízení, musíme pro ně v pažení zhotovit otvory, odpovídající jejich vnějším rozměrům.

  • Plastovou nádobu na filtraci doporučujeme obetonovat do úrovně terénu o tloušťce 10 až 15 cm.
  • Betonová směs musí být jen mírně vlhká, povrch betonu musí být drsný, aby se další vrstvy s předchozí spojily.

V průběhu celé operace dbáme na čistotu a pečlivost, abychom zbytečně nepoškodili povrch bazénového skeletu!!! Elektroinstalace pro napojení elektrických zařízení nutno dodržet příslušná opatření. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového chrániče s vybavovacím proudem do 0,03 A v rozvodném zařízení, ze kterého je napojeno základní, přenosné či doplňkové elektrické vybavení bazénu. Toto je nutné zajistit včetně závěrečné elektrorevize přes odbornou firmu, oprávněnou k provádění těchto činností.

Vypouštění bazénu

Pokud je nutné bazén vypustit z důvodu výměny vody a vyčištění, potom pouze na dobu nezbytně nutnou! V žádném případě nesmí zůstat bez vody v zimě, v době možného zvýšení hladiny spodní vody a v letních vedrech, kdy by se mohly stěny bazénu trvale deformovat.

Přezimování

Plastový bazén se přes zimu nechává naplněný vodou. Vodu necháme klesnout 5 cm pod vtokové trysky, v bazénu s protiproudem 5 cm pod jeho masku. Demontujeme a uklidíme čerpadlo filtrace (eventuálně protiproudu) a manometr filtrace. Otevřeme ventily na potrubích a povolíme šroubení, otevřeme také všechny odpouštěcí ventily na čerpadle, filtru, chlorátoru, topném tělese atd. Odděláme žebřík, vodu ošetříme přezimovací chemikálií a bazén zakryjeme plachtou.

Pro přezimování použijeme dilatační plováky, umístěné na podélné ose bazénu. Plováky lze nahradit např. prázdnými plastovými lahvemi s vhodným závažím. Bazén přikryjeme plachtou.

Příslušenství

Společnost A & M Borovnička nabízí ke svým bazénům také rozsáhlý sortiment příslušenství. Filtrace je zajišťována pískovým filtračním zařízením, kde se znečištěná voda odtékající ze skimeru vyčistí a vtokovými tryskami je vracena zpátky do bazénu. Dno a stěny bazénu je možno lehce vyčistit vysavačem, vybaveným teleskopickou tyčí s ovládatelným kartáčem a napojeným hadicí přímo do skimmeru. Tímto způsobem je možno odsát všechny nečistoty, usazené na dně bazénu. V nabídce společnosti lze nalézt veškeré potřebné chemikálie k ošetření bazénové vody - k zamezení tvorbě řas, k dezinfekci, k úpravě Ph vody, k odstranění nečistot okraje u hladiny, k vločkování, k zazimování, k odstranění vápenných usazenin atd.

Mezi další volitelné vybavení lze zahrnut světla (podvodní světla o výkonu 50, 100, a 300 W), schůdky (nerezové, hliníkové či plastové), plastové sprchy a předbazénky, ohřívací zařízení (elektrické nebo přes výměník, různé druhy solárního příhřevu). Vyhledávaným doplňkem bývá protiproud (vestavěný nebo závěsný), automatický čistič vody (čistič BARACUDA, počítačem řízený robot Dolphin); téměř nezbytností jsou nejrůznější krycí plachty (i se solární – termo funkcí a rolovacím zařízením), případně zastřešení - lamelové či z polykarbonátových desek. Estetickým a přitom velmi funkčním přínosem může být také obložení bazénu tvarovanými dlaždicemi z umělého pískovce, nebo doplnění nádrže o skákací prkno, skluzavku apod.

Kontakty:
A & M Borovnička, Miloslav Kocián
Borovnička 100, 544 75 Mostek
Tel.: 499 691 394
E-mail: info (zavináč) borovnicka (tečka) cz
http://www.borovnicka.cz
(aktualizace kontaktu: 30. 11. -1)
Autor: Marcel Hrdý
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

počet příspěvků: 1, poslední 12.01.2018 23:44, vstoupit do diskuze

Více článků

AKVAHELP METAL – symbol kvality bazénů

AKVAHELP METAL – symbol kvality bazénů

Řeč bude o návrhu, výrobě, montáži a servisu nerezových bazénů a vířivek do rodinných domů a zahrad, hotelů, lázní, koupališť, plaveckých stadionů,…
celý článek

Nerezové bazény prokazují své přednosti

Nerezové bazény prokazují své přednosti

Tímto konstatováním lze nejjednodušeji vysvětlit zvyšující se podíl realizací nerezových stacionárních venkovních i krytých bazénů v České republice…
celý článek

Relaxační bazén Grandhotelu PUPP

Relaxační bazén Grandhotelu PUPP

Grandhotel PUPP společně s Parkhotelem PUPP v Karlových Varech tvoří prestižní hotelový komplex, jehož existence se datuje již od roku 1701 a má za…
celý článek

Automatické dávkovací stanice pro úpravu vody v bazénech

Automatické dávkovací stanice pro úpravu vody v bazénech

Nerezové bazény společnosti AKVAHELP METAL si získávají stále větší oblibu pro svoji trvanlivost, rychlou instalaci, snadnou údržbu a především pro…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)