Použití akrylátových tmelů ve stavebnictví

Aktualizováno: 8. 10. 2007

Akrylátové disperzní tmely patří v oblasti stavebnictví mezi jedny z nejpoužívanějších. Jedná se o tmely určené ke spárování, těsnění a lepení, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Více o jejich vlastnostech a použití v článku.

Použití akrylátových tmelů ve stavebnictví

Akrylátové disperzní tmely jsou disperzní pastovité hmoty na bázi akrylátové disperze. Po vytlačení z obalu a po odpaření vody přecházejí na plastický tmel. Odpaření probíhá od povrchu do hmoty a je závislé na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Široké použití nacházejí při opravách a renovacích bytů, při dokončovacích pracích, při výměně oken a dveří atd. Lze jimi tmelit vnitřní spáry mezi silikátovými materiály, sádrokartonem, dřevem a dřevotřískou, trhliny v rozích a stropech budov, spáry mezi rámem okna a zdí, dotěsňovat průchody různých vedení ve zdi a tmelit vnější dynamicky namáhané spáry. Nespornou výhodou těchto tmelů je pak jejich přetíratelnost.

AKROTMEL S

Lučební závody a.s. Kolín vyrábějí tyto tmely již více než čtvrt století. Nejdéle je na trhu akrylátový tmel AKROTMEL S1, který je vyráběn jako plněný tmel a také jako tmel transparentní. Plněný typ se používá k těsnění a tmelení spár a trhlin v interiéru a exteriéru a je vyráběn v šesti barevných odstínech. Transparentní typ slouží k lepení řady materiálů za vzniku trvale pružného spoje. Jedná se o zajímavou modifikaci, určenou k bodovému lepení polystyrenových a dřevěných obkladů na stěny a stropy, plošnému lepení korku, PVC podlahovin a koberců. AKROTMEL S1 lze přetírat všemi disperzními i rozpouštědlovými nátěrovými systémy.

Další z řady tmelů vyráběných v Lu-čebních závodech a prodávaných pod obchodním názvem AKROTMEL S je špičkový výrobek, u kterého byly uplat-něny nejnovější poznatky v oblasti surovin a použití. Jedná se o AKROTMEL S2.

Ten má ve srovnání s původním AKROTMELEM S1 některé přednosti jako: vyšší bělost, lepší přetíratelnost, sníženou špinivost, zvýšenou adhezi k podkladu, „stárnutí” tmelu je výrazně pomalejší. Dodává se v bílé nebo šedé barvě.

Tmely AKROTMEL S1 a S2 vyhovují třídě 12,5 podle ISO 11 600, tzn. dynamickému namáhání ±12,5 %.

Sortiment akrylátových tmelů dále doplňuje AKROTMEL S4 ŠTUK. Jedná se o akrylátovou pastu s obsahem hrubozrnných plniv, která po zaschnutí vytvářejí povrchovou štukovou strukturu. Používá se k těsnění a tmelení spár a trhlin v interiéru i exteriéru, je zvláště vhodný pro materiály opatřené štukovou vrstvou, na štukové omítky, beton. Je vyráběn v bílé barvě, není vhodný do míst vystavených dlouhodobému působení vody a není vhodný pro aplikace do výrazněji dilatačně namáhaných spár.

Zásady pro tmelení dynamicky namáhaných spár akrylátovými tmely

Akrylátové disperzní tmely jsou vzhledem k obsahu vody citlivější než ostatní typy pružných tmelů. Aby jejich vlastnosti byly plně využity, je bezpodmínečně nutné dodržet určité zásady při jejich zpracování. Teplota při zpracování tmelu se musí pohybovat v rozmezí +5 °C až +30 °C. To platí i pro povrchovou teplotu tmeleného objektu. Před vlastním tmelením spár je třeba provést zejména u starších objektů opravu stykových panelů.

Dilatační spáry nesmí mít pro tento typ tmelu vyšší pohyb než ±12,5 %, což je vhodné například pro panely do max. rozponu 4,8 m. Šířka spár by se měla pohybovat v rozmezí 20–40 mm. Optimální hloubka spáry pro tmelení je cca jedna třetina její šířky.

Příprava spáry

Pro snížení hloubky se do spáry vtlačí profil kruhového průřezu (s průměrem vyšším než je šířka spáry) s nenasákavým povrchem, na který se tmel nepřilepí. V současné době jsou funkčně i cenově nejvhodnější profily vyrobené z pěnového polyetylénu s uzavřenými póry, které jsou dodávány v řadě průměrů. Dále lze hloubku spáry snížit vypěněním PU pěnou a následně jejím seříznutím. Povrch seříznuté pěny je nutno ošetřit antiadhezním přípravkem tak, aby bylo zabráněno přilepení tmelu k jejímu povrchu. V případě, že není třeba upravovat hloubku spáry a její betonové nebo jiné dno má adhezi ke tmelu, opět je nutno tomuto zabránit např. vložením PE folie.

K docílení co nejvyšší trvalé adheze tmelu ke stykovým plochám (stěnám) spáry se tyto opatří nátěrem spojovacího prostředku. U nových staveb lze použít AKROTMEL S ředěný vodou v poměru 1:3 (roztok musí být stále dobře rozmíchaný), nebo přípravek Lukofas Zpevňovač. Pomocí štětce se stykové plochy napustí tak, aby se na povrchu vytvořil viditelný film. Po zprůhlednění původně mléčného nátěru je možno provádět vlastní tmelení. Při přetmelování starých spár, ze kterých byl odstraněn nefunkční tmel, je třeba dbát na jeho dokonalé odstranění ze stykových ploch. Vzhledem k tomu, že tyto plochy obsahují zbytky původních spojovacích prostředků, je nutno použít namísto zředěného tmelu lak syntetický venkovní S 1002 nebo podobný alkydový lak. Tím je dosaženo co nejvyšší dlouhodobé adheze. Vlastní nanášení tmelu do spár je možno provádět po zaschnutí laku do nelepivého stavu (zpravidla 1–2 hod).


Obr.: Oprava dilatační spáry akrylátovým tmelem – AKROTMEL S2

Nanášení tmelu

Tmely AKROTMEL S se do spáry nanášejí pomocí mechanických nebo pneumatických pistolí z kartuší nebo hadic, případně špachtlemi z kbelíků. Tmelení je třeba provádět tak, aby hmota tmelu vyplnila celý objem spáry bez vzduchových bublinek včetně hran. Konečná úprava spáry se doporučuje provádět pomocí tvarovaných stěrek z plastu nebo tvrdého dřeva o různých šířkách. Těmi se musí tmel co nejvíce vtlačit do spáry, aby došlo k jeho dobrému kontaktu se stykovými plochami. Závěrečné dohlazení lze provést štětcem namočeným ve vodě. K dosažení lepšího estetického doj-mu je možno přední hrany spáry chránit lepící páskou, která zabrání potřísnění tmelem. Pásky je třeba okamžitě po uhlazení povrchu spáry odstranit. Nanesený tmel je třeba 1,5 až 2 hodiny chránit před přímým deštěm. Minimálně 7 dnů po nanesení nesmí být tmel vystaven teplotám pod 0 °C. Konečných plastických vlastností tmel v celé hmotě dosáhne po 1 měsíci. AKROTMEL S2, který má rychlejší průběh vysychání, je třeba po nanesení chránit před velkým osluněním. To by mohlo způsobit příliš rychlé odpařování vody ve slabších vrstvách naneseného tmelu a zanechat drobné trhlinky.

V případě dalších dotazů na výrobky Lučebních závodů a.s. Kolín se obraťte na pracovníky z oddělení Obchodně-technických služeb, kteří Vám ochotně poradí na tel. 321 741 350-2 nebo na emailu: ots@lucebni.cza.

Kontakty:
Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín
Tel.: +420 321 741 351-2
E-mail: ots (zavináč) lucebni (tečka) cz
http://www.lucebni.cz
(aktualizace kontaktu: 6. 5. 2016)
Autor: Ing. Miroslava Jarešová, Ph.D.
Fotografie: Archiv firmy Lučební závody a.s. Kolín

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Více článků

Lakování dřevěných podlah pomocí Pallmann X-LIGHT SYSTEM – hudba budoucnosti…

Lakování dřevěných podlah pomocí Pallmann X-LIGHT SYSTEM – hudba budoucnosti…

Začátkem letošního roku procházel hotel ARIA HOTEL PRAGUE rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž nedílnou součástí byla i renovace dřevěných parketových…
celý článek

Hydrofobizační prostředek LUKOFOB 39 pro hydroizolační injektáž zdiva

Hydrofobizační prostředek LUKOFOB 39 pro hydroizolační injektáž zdiva

Velkým problémem, zejména starších domů, je zamokřené zdivo způsobené zemní vlhkostí. Jednou z metod dodatečné hydroizolace zdiva, která je technicky…
celý článek

Impregnace dřeva: vše, co potřebujete vědět

Impregnace dřeva: vše, co potřebujete vědět

Zdárné využití oblíbených dřevěných prvků v interiéru i exteriéru je podmíněno správnou péčí o dřevo. Stěžejní roli při ošetření tohoto přírodního…
celý článek

Použití a aplikace chemických infúzních clon

Použití a aplikace chemických infúzních clon

Téměř každý člověk má nějakou nemovitost, o kterou se musí starat. Pokud se jedná o starší objekty, je téměř pravidlem, že jedním z řešených problémů…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)