Silikonové hydrofobizační přípravky pro povrchové úpravy

Aktualizováno: 3. 5. 2007

V době, kdy jsou ve stavebnictví hojně používány porézní silikátové materiály, je třeba myslet na jejich ochranu a údržbu. Jedním z hlavních činitelů, před kterými je třeba tyto materiály chránit, je voda. Ta ve zdivu snižuje tepelně izolační vlastnosti, iniciuje vznik a růst řas a bývá často příčinou vážných vlhkostních a mechanických poruch. Důslednou ochranu zajišťují hydrofobizační přípravky, jejichž špičkovými představiteli jsou přípravky řady LUKOFOB od Lučebních závodů a.s. Kolín.

Silikonové hydrofobizační přípravky pro povrchové  úpravy

Působením vody dochází k jejich poškozování. Jmenujme například: destrukci zdiva způsobenou vymýváním rozpustných podílů kyselými dešti, difúzi solí do vlhkého zdiva a následné hydratační a krystalizační tlaky v závislosti na obsahu vlhkosti, hygroskopičnost samotných solí, působení mrazu na vlhké zdivo, což má vliv na lokální pnutí ve zdivu. Zvýšeným obsahem vlhkosti se zároveň snižují tepelně izolační vlastnosti materiálů. Dochází k nadměrné špinivosti vlivem snadno smáčivého povrchu, neboť voda je snadno vsakována a stává se tak výborným transportním médiem pro nečistoty. V neposlední řadě nelze také opomenout, že zvýšenou vlhkostí se vytváří výborné podmínky pro vegetaci mikroorganismů v podobě plísní, mechů a řas.

Princip hydrofobizace

Silikátové porézní materiály jako vápenocementové omítky, beton, pískovec, plynosilikát, osinkocement, pálená střešní krytina nebo i akrylátové omítky lze ošetřovat silikonovými hydrofobizačními přípravky LUKOFOB. Princip hydrofobizace spočívá ve zvýšení povrchového napětí ošetřovaných materiálů vytvořením mikroskopické vrstvičky na stěnách pórů, čímž se zabrání vsakovaní vody do materiálu, aniž by došlo k samotnému ucpání pórů a zamezení paropropustnosti. Při hydrofobizacích je nutné nanášet přípravky ve správném naředění doporučovaném výrobcem, protože zde neplatí pravidlo, „čím více, tím lépe” ale spíše naopak. Účelem není totiž vytvoření ochranného filmu na povrchu, ale vsáknutí hydrofobizačního roztoku do co největší hloubky a vytvoření dlouhodobé ochrany, přičemž je ale nutné, aby došlo k dokonalému vsáknutí impregnačního roztoku a nedocházelo tak k volnému stékání po ploše. V opačném případě totiž dochází k tvorbě lesklých ploch nebo bílých nevzhledných výkvětů v závislosti na typu hydrofobizačních přípravků.


Obr. 1: Pohled na nehydrofobizovaný a hydrofobizovaný povrch s vodními kapkami

Bohatá paleta hydrofobizačních výrobků pro různá použití

LUKOFOB 39

Lučební závody a.s. Kolín mají ve své nabídce širokou paletu hydrofobizačních přípravků, které se od sebe liší účinnou silikonovou složkou a tedy i samotným použitím. Jednou z účinných složek je metylsilanolát draselný. Tento přípravek je nabízen pod označením LUKOFOB 39. Prodává se jako koncentrát a před použitím je nutné jej ředit vodou dle údajů uvedených na obalu. Je vhodný k hydrofobizaci všech porézních silikátů. Také jej lze použít jako hydrofobizační kapalinu při injektáži vlhkého zdiva. Vzhledem k možnosti tvorby výkvětů a vysoké alkalitě se nedoporučuje jeho aplikace na tmavé plochy a umělý kámen.

LUKOFOB ELX

Další účinnou složkou jsou metylsilikonové pryskyřice v podobě vodné emulze, popřípadě roztoku v organickém rozpouštědle. LUKOFOB ELX je vodná emulze metylsilikonové pryskyřice, kterou je opět nutné před použitím ředit vodou na doporučenou koncentraci. Je vhodný pro náročnější hydrofobizace povrchů s menšími póry, tmavých ploch (nehrozí tvorba výkvětů) a všude tam, kde je požadováno zvýraznění struktury (přírodní a umělé pískovce, vymývaný beton, půdovky, akrylátové strukturní omítkoviny). Rovněž jej lze použít i jako hydrofobizační přísadu do omítkových tenkovrstvých i strukturních nátěrových hmot.

LUKOFOB KLASIK

Roztok metylsilikonové pryskyřice v organickém bezaromátovém rozpouštědle je nabízen jako LUKOFOB KLASIK a je připraven pro přímé použití bez dalšího ředění. Jeho použití je vhodné zejména pro silikátové materiály s malými póry jako je přírodní a umělý kámen, pískovec, vápenec, lícové cihly a pásky, neglazovaná dlažba a nízkonasákavý beton, kde vzhledem k obsahu rozpouštědla je docíleno hloubkové penetrace účinné složky.

SILIKONOVÉ NAPOUŠTĚDLO

K ochraně povrchu spárovacích malt, obkladů a dlažeb je vhodný roztok polydimethylsiloxanové kapaliny v bezaromátovém rozpouštědle nabízený jako SILIKONOVÉ NAPOUŠTĚDLO.

LUKOFOB ME

Další typy jsou založeny na obsahu monomerních popř. oligomerních částic. Jmenujme LUKOFOB ME, jehož účinnou složkou je metyltrietoxysilan. Jeho použití je směřováno především jako infúzní kapalina k vytvoření příčných izolačních clon proti vzlínání zemní vlhkosti.

LUKOFOB EVO 50

Novinkou v sortimentu hydrofobizačních přípravků je LUKOFOB EVO 50 ve formě vodné emulze, jenž je díky obsahu alkylsiloxanového esteru s dlouhým alkylem možné použít i na hydrofobizaci čerstvého betonu. S výbornými výsledky je vhodný i k ošetřování pálené střešní krytiny.

Vhodnost použití hydrofobizačních přípravků na různé stavební materiály, stejně jako při jakékoliv nejasnosti, doporučujeme konzultovat s Obchodně-technickými službami Lučebních závodů a.s. Kolín.

1 Ing. Vítězslav Šourek, Obchodně – technické služby, Lučební závody a.s, Kolín
Kontakty:
Lučební závody a.s. Kolín
Pražská 54, 280 02 Kolín
Tel.: +420 321 741 351-2
E-mail: ots (zavináč) lucebni (tečka) cz
http://www.lucebni.cz
(aktualizace kontaktu: 6. 5. 2016)
Autor: Ing. Vítězslav Šourek1
Fotografie: Archiv firmy Lučební závody a.s, Kolín

Diskuze k článku

počet příspěvků: 2, poslední 23.08.2012 09:10, vstoupit do diskuze

Více článků

Lakování dřevěných podlah pomocí Pallmann X-LIGHT SYSTEM – hudba budoucnosti…

Lakování dřevěných podlah pomocí Pallmann X-LIGHT SYSTEM – hudba budoucnosti…

Začátkem letošního roku procházel hotel ARIA HOTEL PRAGUE rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž nedílnou součástí byla i renovace dřevěných parketových…
celý článek

Hydrofobizační prostředek LUKOFOB 39 pro hydroizolační injektáž zdiva

Hydrofobizační prostředek LUKOFOB 39 pro hydroizolační injektáž zdiva

Velkým problémem, zejména starších domů, je zamokřené zdivo způsobené zemní vlhkostí. Jednou z metod dodatečné hydroizolace zdiva, která je technicky…
celý článek

Impregnace dřeva: vše, co potřebujete vědět

Impregnace dřeva: vše, co potřebujete vědět

Zdárné využití oblíbených dřevěných prvků v interiéru i exteriéru je podmíněno správnou péčí o dřevo. Stěžejní roli při ošetření tohoto přírodního…
celý článek

Použití a aplikace chemických infúzních clon

Použití a aplikace chemických infúzních clon

Téměř každý člověk má nějakou nemovitost, o kterou se musí starat. Pokud se jedná o starší objekty, je téměř pravidlem, že jedním z řešených problémů…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)