Splitové TČ Vitocal 100-S: atraktivní zdroj levné energie

Zveřejněno: 5. 5. 2017

Splitová tepelná čerpadla Vitocal 100-S vynikají svou pohotovostí a všestranností. Vyrábějí se jako systém pro vytápění místností a přípravu teplé vody. Tuto službu lze doplnit o funkci „aktivní chlazení“, která zajišťuje příjemnou vnitřní teplotu v létě. Zařízení umožňuje také využití vlastní vyrobené fotovoltaické elektřiny. Jiné řešení je s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.

Splitové TČ Vitocal 100-S: atraktivní zdroj levné energie
Venkovní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S. Tu je vhodné umístit v blízkosti dlouhodobě osluněné části fasády, která svojí vyšší teplotou ohřívá vzduch.

Princip fungování tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je cyklicky pracující stroj, který přemísťuje teplo. Připomíná to jiný stroj, který přemísťuje např. hmotu. Tepelné čerpadlo odebírá teplo chladnému venkovnímu vzduchu a dopravuje ho do místnosti, kde pobýváme. Aby ohřálo vzduch v místnosti z teploty 18 °C na 20 °C, musí minimálně stejný objem venkovního vzduchu ochladit např. z 15 °C na teplotu 13 °C.

Protože je teplo jednou z forem energie, můžeme říci, že tepelné čerpadlo přemísťuje energii z míst, kde ji můžeme postrádat tam, kde ji potřebujeme. Při praktickém provedení tepelného čerpadla se pak nejčastěji využívá toho, že látka v plynném skupenství pojme mnohem více energie, tzn. tepla, než stejné množství látky v kapalném skupenství. Popišme si nejčastější provedení tohoto stroje:

1. Teplonosné médium, (stlačená těkavá kapalina, která při odpařování odebírá teplo ze zdroje a předává ho do otopné vody; jde o „nosič“ tepla), dále jen médium, proudí jako kapalina ke zdroji tepla. Je v rovnováze se svým okolím a při daném tlaku a teplotě nemění kapalný stav.

2. V místě, kde je náš zdroj tepla (vzduch, podzemní voda, velký objem půdy...), prudce snížíme (většinou pomocí expanzního ventilu) tlak média. Teplota varu média tím klesne pod teplotu zdroje tepla a médium se vypaří. Během toho médium odebírá teplo z okolí a akumuluje jej v sobě.

3. Médium je v plynném stavu i s naakumulovanou energií vedeno k místu, kde tuto energii chceme zužitkovat (například k akumulačnímu zásobníku vody). Zde prudce zvýšíme tlak (většinou pomocí kompresoru), což způsobí, že teplota varu média vzroste nad teplotu v zásobníku vody a médium zkondenzuje. Při kondenzaci je teplo, které se v médiu naakumulovalo při vypaření, předáváno do vody v zásobníku. Tím ohříváme otopnou vodu, která pak slouží v systému vytápění, k ohřevu pitné vody a dalším účelům v domácnosti). Po kondenzaci a předání tepla se médium opět dostane do výchozího stavu a cyklus se znovu opakuje.

Splitové a monoblokové řešení

Venkovní tepelná čerpadla jsou ve dvou provedeních – splitovém a monoblokovém. Monoblokové řešení má chladicí okruh hermeticky uzavřený a výstup z tepelného čerpadla se napojuje přímo na topnou vodu. Jeho výhodou jsou tedy nižší požadavky na pečlivost instalace.

Splitové provedení tepelného čerpadla se skládá z vnitřní a venkovní jednotky, které jsou propojeny chladivem. Tím odpadá obava ze zamrznutí, protože do venkovní jednotky vede jen chladivo a nikoliv otopná voda. Další výhodou jsou nízké požadavky na vnitřní prostor a také příznivá cena. Invertorová technologie pak umožňuje plynulou změnu výkonu zařízení, může ale mít vyšší hlučnost.

Schéma splitového tepelného čerpadla
Schéma splitového tepelného čerpadla

Co TČ Vitocal 100 nabízí?

Vitocal 100-S se vyrábí v několika variantách pro různé požadavky. Buď jako topné zařízení pro vytápění místností a přípravu teplé vody nebo navíc s chladící funkcí „aktivní chlazení” pro příjemnou teplotu v místnosti v letních měsících a v neposlední řadě s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.

Stojí za to vyzdvihnout, že jde o velmi spolehlivé, jak je u Viessmanna zvykem, a zároveň velmi efektivní technické zařízení, které při správném užívání slouží po dlouhou dobu. Toto hodnocení se opírá o přímou uživatelskou zkušenost autora tohoto článku s produkty Viessmann.

Dlouhá životnost produktů Viessmann je důvodem, proč jsou vždy velmi nadčasové. Konkrétně tepelné čerpadlo Vitocal 100-S se hodí nejen k vytápění a ohřevu vody, ale umožňuje, hned nebo postupně, zprovoznit i další služby, u kterých je ještě zastavíme. Shrňme si základní přednosti tohoto zařízení:

  • Vysoce spolehlivé tepelné čerpadlo za příznivou cenu.
  • Flexibilní instalace venkovní jednotky (možnost postavení nebo zavěšení na stěnu).
  • Reverzní provedení umožňuje vytápění a chlazení (varianta AC).
  • Regulace Vitotronic s mimořádně jednoduchou obsluhou, srozumitelným textem a grafickým displejem.
  • Možnost připojení k internetu pomocí modulu Vitoconnect 100 (příslušenství) pro obsluhu a servis přes aplikace Viessmann.
  • Optimalizované využití vlastní vyrobené elektrické energie pocházející z fotovoltaických zařízení.

Technické údaje

Jmenovitý tepelný výkon4,0 až 16,0 kW
Třída energetické účinnostiA++ / A+ (podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C))
Oblast použitíRodinný dům, novostavba a modernizace, bivalentní systémy

Energeticky úsporná technologie – určeno pro provoz s vlastní vyrobenou elektřinou

Elektrické komponenty pracují mimořádně úsporně. Vysoká účinnost oběhového čerpadla pro sekundární okruh je standardní. Při částečném provozním zatížení se kompresor s modulací svým výkonem vždy přizpůsobuje aktuální potřebě tepla, čímž je udržována požadovaná teplota vytápění a chlazení, jakož i teplota vody. V kombinaci s fotovoltaickým zařízením může být pro provoz tepelného čerpadla použita vlastní vyrobená elektřina.

Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C)/střední teploty (55 °C)
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C)/střední teploty (55 °C)
Vnitřní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S
Vnitřní jednotka splitového TČ Vitocal 100-S

Komfortní ovládání přes internet

Bezdrátovým připojením WLAN pomocí volitelného modulu Vitoconnect 100 je možno tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda ovládat přes internet. Pomocí aplikace ViCare je možno mnoho funkcí, např. regulace teploty při úsporném režimu, nebo režim „Párty” s vyhřátím místnosti před akcí, regulovat pomocí chytrého telefonu.

Ideální pro bivalentní provoz

V rámci modernizace otopné soustavy je splitové tepelné čerpadlo velmi vhodné pro efektivní bivalentní provoz. Stávající zařízení zůstává dále v provozu pro pokrytí špičkových zatížení při obzvlášť nízkých teplotách.

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda se skládá ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění. Potrubím je teplo vedeno do vnitřní jednotky a tam odevzdáno prostřednictvím kondenzátoru do topné soustavy.

Vnitřní jednotka je již z výroby vybavena všemi hydraulickými komponenty, jako jsou trojcestný přepínací ventil, čerpadlo sekundárního okruhu, expanzní nádoba (10 l) a regulace tepelného čerpadla.

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S: cenově atraktivní zdroj energie při zachování vysoké kvality produktů Viessmann a vysoké účinnosti zařízení.

Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C).

¹) Autor čerpal z firemní dokumentace Viessmann
Kontakty:
Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189, 252 19 Chrášťany
Tel.: +420 257 090 900
E-mail: viessmann (zavináč) viessmann (tečka) cz
http://www.viessmann.cz
(aktualizace kontaktu: 25. 4. 2016)
Autor: Jiří Hejhálek¹)
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

počet příspěvků: 2, poslední 14.09.2017 11:32, vstoupit do diskuze

Více článků

Vliv kvalitních tepelných čerpadel na snižování energetické náročnosti staveb

Vliv kvalitních tepelných čerpadel na snižování energetické náročnosti staveb

Před lety se vedly diskuse, jakým směrem by se měla ubírat výstavba s ohledem na snižování energetické náročnosti staveb. Razilo se heslo, že…
celý článek

Pravda a nepravda o tepelných čerpadlech

Pravda a nepravda o tepelných čerpadlech

Nespokojenost s tepelným čerpadlem (TČ) může mít víc příčin. Bývá to chybná montáž nebo volba sice kvalitního čerpadla, avšak nevhodného pro naše…
celý článek

Tepelné čerpadlo a jak mu rozumět

Tepelné čerpadlo a jak mu rozumět

Tepelné čerpadlo (TČ) je dnes běžným technickým zařízením pro vytápění či chlazení do rodinných domů, společenských budov atd. až po průmyslové…
celý článek

Tepelná čerpadla DIMPLEX nové generace vzbuzují obdiv

Tepelná čerpadla DIMPLEX nové generace vzbuzují obdiv

Seznamme se s unikátním modulárním systémem tepelných čerpadel nové generace s plně automatizovaným provozem, v elegantním designu a tichém chodu a…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)