Wikov Hronov – šatny pro 400 zaměstnanců

Zveřejněno: 17. 2. 2016

V roce 2004 převzala původní ČKD Hronov skupina Wikov. Po stabilizaci výrobní části začala postupná modernizace areálu. Jako první fáze byly realizovány nové šatny pro zaměstnance firmy, jejímiž autory jsou Tomáš Hradečný a Benedikt Markel.

Wikov Hronov – šatny pro 400 zaměstnanců

Návrh nových šaten v areálu Wikov MGI, a.s. v Hronově navazuje na projekt Generelu Wikov MGI 2014. Cílem generelu je postupné odstraňování dosluhujících budov a jejich náhrada objekty novými. Část stávajících objektů bude rekonstruována.

Požadavky

Určujícím momentem při návrhu nových šaten byl požadavek na rychlost výstavby v délce šesti měsíců. Tento požadavek vyřešil volbu konstrukčního systému ve prospěch železobetonového prefabrikovaného skeletu. Autoři projektu, Ing. arch. Tomáš Hradečný a Ing. arch. Benedikt Markel, říkají: „Architektura návrhu je výslednicí jednoznačnosti provozu, lapidárnosti formy a skladebnosti konstrukce. Vrstevnatost stavby je potom abstrahovanou připomínkou šaten jako místa rozličných garderób.

Koncepční řešení

Koncept je založen na dispozičním rozvrhu dvojice šaten se společným hygienickým jádrem. Tato modulová skladba se opakuje ve dvou podlažích nad sebou, přičemž jednotlivé sekce jsou samostatně přístupné z vnější chodby. Umístění šaten A respektuje původní stopu odstraňovaného objektu údržby, umístění šaten B potom splňuje požadavek Správy Povodí Labe na odstup od koryta Zbečenského potoka.

Izolační souvrství je kladeno v rytmu pomocného rastru, který vynáší lehký průsvitný plášť z pozinkovaných tabulí tahokovu. Vnitřní prostory jsou kromě prvků skeletu členěny vyzdívkou z neomítaných betonových tvárnic. Stěrková zátěžová podlaha je volena v odstínech firemních barev, jejichž motiv se objevuje také v lehkých dělících příčkách toalet a sprchových kójí. Barevné tóny propůjčují jednotlivým sekcím jasnou identitu. Šatní skříňky jsou stejně jako další vybavení bez barevného akcentu provedeny v neutrální kovově šedé. Zařizovací předměty jsou voleny s ohledem na uživatelský komfort a životnost. Stejně jako podlahové vytápění celého prostoru, zajištěné plynovým kondenzačním kotlem.

Vzduchotechnická a klimatizační jednotka je umístěna v ustoupeném podlaží na střeše objektu.

Materiály

Umístění stavby v nivě Zbečnického potoka si vyžádalo založení na pilotách. Rychlost hrubé stavby byla zajištěna montáží železobetonového skeletu SKELETSYSTEM Goldbeck a vyzdívky z neomítaných vibrolisovaných betonových tvárnic. Hygienické buňky uprostřed dispozice jsou z důvodu snadného vedení instalací řešeny z pěnosilikátových příčkovek. Barevně akcentované omyvatelné povrchy jsou navrženy z polyuretanových stěrek Sika a desek vysokotlakého laminátu Egger. Umyvadlové žlaby dodávala společnost AZP Brno. Analytická skladebnost jednotlivých vrstev se z interiéru přelévá do exteriéru. Nosná konstrukce je opatřena kašírovanou tepelnou izolací Knauf, kterou chrání zavěšená provětrávaná fasáda z pohledových desek Knauf Heraklith. Rytmus konstrukce prosklené pavlače v úrovni druhého nadzemního podlaží rozvíjí lehká koruna z pozinkovaného tahokovu, lemující celou atiku domu.

Každý z obou objektů je na střeše vybaven strojovnou vzduchotechniky, plynovou kotelnou s ohřevem TUV a řídící jednotkou. Distribuce médií je zajištěna dvojicí instalačních šachet a dále převážně přiznanými ležatými rozvody.

  • Autoři:Ing. arch. Tomáš Hradečný generální projektant Ing. arch. Benedikt Markel
  • Stavební část: Ing. Jan Kolář
  • Profese: INS Náchod, s.r.o.
  • Místo: Zbečník 356
  • Projekt: 2014
  • Realizace: 04–09/2015
  • Investor: Wikov MGI, a.s.
  • Generální dodavatel: Průmstav Náchod
Autor: Zuzana Fajfrová, Ing. arch. Tomáš Hradečný
Fotografie: Ing. arch. Benedikt Markel

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Více článků

Residence RR

Residence RR

Kersko. Lesní město, místo dobře známé, přesto tajemné a stále překvapující. Pozemek je čtvercový o délce strany 100 m. Dvě třetiny původních borovic…
celý článek

Bouda Černá Voda

Bouda Černá Voda

Na místě vedle staré sjezdovky nedaleko hraničního přechodu Pomezní Boudy v Krkonoších byla postavena malá drobná horská chata pojmenovaná „Černá…
celý článek

Dřevostavba nebo cihlový dům? Výsledky studie vlivu na životní prostředí

Dřevostavba nebo cihlový dům? Výsledky studie vlivu na životní prostředí

Nezávislá studie zpracovaná na VŠCHT Praha srovnává dva tvarově a rozměrově téměř shodné domy. Prvním je typová dřevostavba, z níž je pak odvozen…
celý článek

Přestavba vily Peroutkova

Přestavba vily Peroutkova

Rekonstrukce a přístavba spočívá v dostavění domu při severozápadní fasádě a nahrazení stávající valbové střechy dvěma obytnými patry. Navrhované…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)