Sendwix AKU

Zásady správné montáže fasád z cementotřískových desek

Aktualizováno: 5. 1.

Jednou z možností, jak vytvořit zavěšenou odvětranou fasádu s atraktivním vzhledem, s dlouhou životností a s přijatelnými pořizovacími hodnotami je použití cementotřískových desek CETRIS®.

Zásady správné montáže fasád z cementotřískových desek
Kombinovaný rošt pro desky CETRIS®

Cementotřískové desky CETRIS® se vyrábí lisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Jedná se o moderní konstrukční deskový materiál s širokým využitím ve stavebnictví. Deska se s úspěchem užívá nejen v systému vnitřní suché výstavby (podlahové konstrukce, opláštění stěn, příček, podhledů apod.), ale vzhledem k výborným požárním vlastnostem i u protipožárních aplikací, apod.

Oproti celé řadě jiných deskových materiálů je možno tyto desky použít i ve venkovním prostředí. Deska samotná bez povrchové úpravy má velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, plísni, mrazu.

Podkladní konstrukce z hliníkových profilů
Podkladní konstrukce z hliníkových profilů

Široký sortiment

Sortiment cementotřískových desek CETRIS® je široký – k dispozici je základní deska BASIC (bez povrchové úpravy), cementotřísková deska se základním (penetračním) nátěrem PLUS (nutná dodatečná úprava), cementotřísková deska s fasádním nátěrem FINISH a cementotřísková deska s nástřikem lasurovacím lakem LASUR, popřípadě deska CETRIS® DEKOR – deska s povrchovou úpravou z marmolitu. V nabídce je také deska CETRIS® PROFIL – se strukturovaným povrchem imitujícím dřevo nebo štípanou břidlici.

Základní cementotřískové desky CETRIS® BASIC se přímo na stavbě opatří povrchovou úpravou. Při provádění povrchových úprav je nutno užít vhodné nátěrové hmoty (základní nátěr + finální nátěr, nejlépe fasádní barvy – akrylátové nebo silikonové) a dodržet doporučený postup pro nanášení.

EPT páska na dřevěné podkladní konstrukci
EPT páska na dřevěné podkladní konstrukci

Použití základních cementotřískových desek CETRIS® BASIC bez povrchové úpravy je v zásadě možné. Tento způsob je využíván v poslední době nejen jako ekonomické opláštění nenáročných staveb, ale i při vytváření fasád moderních budov s tzv. průmyslovým designem.

Při navrhování je třeba respektovat složení desky. Částice volného vápna obsaženého v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky a na ovzduší může docházet ke karbonizaci a vzniku výkvětů, které narušují jednolitý vzhled povrchu desky. Částečně se dá tomuto jevu zabránit ošetřením desky transparentními hloubkovými penetračními nátěrovými hmotami, které snižují nasákavost desky a zabraňují transportu minerálních látek na povrch desky. Obecně platí – povrchová úprava zvyšuje ochranu desky před povětrnostními podmínkami a prodlužuje její životnost.

Dodržovat technologický postup

Pro dosažení funkčního a bezvadného vzhledu odvětrané zavěšené fasády nejen z cementotřískové desky CETRIS®, ale i z jiných deskových materiálů, je nutno nejen správně zvolit typ obkladového materiálu, ale i při projektování a samotné montáži dodržet veškeré zásady vyplývající z technologického postupu.

Používáním nových materiálů, získáváním nových zkušeností a poznatků, sledováním srovnatelných produktů pro vnější opláštění dochází k upřesňování technologického postupu montáže. Tyto úpravy a doplnění mají za cíl eliminovat (předcházet) chybám vzniklým při projektu nebo realizaci fasády.

Montáž fasádních desek CETRIS<sup>®</sup> na pozinkovaný rošt
Montáž fasádních desek CETRIS® na pozinkovaný rošt

Již při přípravě projektu – tvorbě kladečského plánu, je nutno mimo jiné například zohlednit i tyto zásady, vyplývající pro použití cementotřískové desky :

  • Maximální formát je stanoven výrobcem – 1250 × 3350 mm. Doporučený minimální rozměr fasádní desky CETRIS® 500 mm, v případě obkladu ostění a nadpraží oken je doporučená minimální šířka přířezu 100 mm. Mezi fasádními deskami CETRIS® je nutno přiznat spáru o šíři 5–10 mm.
  • Při použití překládaného systému (použity desky CETRIS® výšky 200 – 300 mm, vodorovná spára navzájem přeložena o min. 50 mm) je omezena délka desky na trojnásobek rozpětí podpor (tj. pro desku CETRIS® tl.12 mm maximálně 1875 mm).

Při samotné realizaci odvětrané zavěšené fasády musí provedení nosné konstrukce odpovídat například těmto pravidlům:

  • Maximální délka hliníkového nebo pozinkovaného profilu je 3350 mm, v případě dřevěného roštu je délka latě omezena délkou 6 m. Dilatace mezi profily (latěmi) musí být provedena vždy v místě dilatace mezi deskami CETRIS®.
  • Při užití hliníkových a pozinkovaných prvků je při šířce desky vyšší než 1875 mm vyloučeno použití T profilu – styčná svislá spára mezi cementotřískovými deskami CETRIS® je řešena ze 2 samostatných L profilů. Toto omezení vychází především z důvodů vysoké tepelné roztažnosti hliníku / pozinku. V porovnání s dřevěným roštěm jsou zvýšeny odstupy krajních šroubů / nýtů od svislé hrany – a to na 35 mm (pozink rošt), resp. 50 mm (hliník rošt).
  • Připevnění desky CETRIS® ke dvěma různým roštům (různé materiály nebo různé dilatační celky) není dovoleno!
  • Svislý odstup profilů (latí) vychází z tloušťky cementotřískové desky CETRIS® Vodorovná vzdálenost kotev je stanovena výrobcem (dodavatelem) roštu. Samotné uchycení kotev záleží na podkladu.
  • Pro vyrovnání podkladu a umožnění dilatace desek CETRIS® doporučujeme na profily pod cementotřískové desky CETRIS® umístit pryžovou EPT pásku. Páska zabrání okamžitému přenosu teplot i případnému stékaní koroze (pozink rošt).
Nedostatečné předvrtání desek CETRIS<sup>®</sup>
Nedostatečné předvrtání desek CETRIS®

Důležitými faktory pro montáž fasádních cementotřískových desek CETRIS® jsou:

  • Předvrtání desek (průměr 8 mm nebo 10 mm dle délky desky CETRIS®), poloha krajních vrutů (odstup od svislé hrany – minimálně 25–50 mm dle typu podkladu, od vodorovné hrany – min. 70 mm). Pevné body jsou předvrtány průměrem 5 mm. Překročena nesmí být ani vzdálenost vrutů (nýtů) v ploše desky. Nedodržením tohoto pravidla má za důsledek vznik deformací (vyboulení desek CETRIS®).
  • Použití správného typu vrutu (nýtu) pro uchycení cementotřískové desky CETRIS® včetně montážních nástrojů. Vrut je vždy doplněn podložkou s těsnicí gumou, na utahovacím nástroji je nutno nastavit moment tak, aby nedocházelo k deformaci podložky vrutu nebo samotné desky. Při nýtování musí být pro dosažení kluzného spoje použit distanční nástavec s distancí cca 1 mm.
  • Při kotvení připevňujeme desku CETRIS® nejdříve v pevném bodu (FEST, dle velikosti a tvaru desky 1 nebo 2 body – co nejblíže středu desky). Poté kotvíme všechny kluzné – posuvné body, nejlépe po směru hodinových ručiček. Vrut (nýt) musí být umístěn ve středu předvrtaného otvoru, kolmo k rovině desky.
Nízké odstupy krajních šroubů od hrany desky
Nízké odstupy krajních šroubů od hrany desky

Nedodržením těchto základních montážních pravidel dochází nejen ke zvlnění fasádního obkladu (při překročení doporučených odstupů podpůrných profilů), ale také k praskání rohů, v krajích obkladové desky (při nízkém odstupu krajních vrutů od hrany, popřípadě při nedostatečném předvrtání fasádní desky nebo použití nevhodného typu vrutu).

Kontakty:
Cidem Hranice, a.s. divize Cetris
Nová ulice 223, 753 01 Hranice
Tel.: +420 581 676 111
E-mail: marketing (zavináč) cetris (tečka) cz
http://www.cetris.cz
(aktualizace kontaktu: 18. 1. 2016)
Autor: Ing. Miroslav Vacula
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Více článků

Konstrukce ze dřeva z pohledu minulosti a současnosti

Konstrukce ze dřeva z pohledu minulosti a současnosti

V současné době jsou na stavební konstrukce kladeny stále rostoucí ekonomické, technologické a energetické požadavky, které je však potřeba vnímat i…
celý článek

Dřevo, zázrak přírody

Dřevo, zázrak přírody

Na počátku všeho bylo 4–5mm semínko. I tak by mohla začít bible popisující růst a vývoj většiny stromů, ke kterým má každý z nás tak blízko a…
celý článek

Masivní dřevěné panely

Masivní dřevěné panely

S rostoucí oblibou dřevěných staveb se stále častěji objevují i domy postavené technologií CLT panelů. U západních sousedů pro svou ekologičnost a…
celý článek

Možnosti využití lehčeného kameniva
při výrobě cementotřískové desky

Možnosti využití lehčeného kameniva při výrobě cementotřískové desky

Jedním z deskových materiálů pro použití do vnitřního i venkovního prostředí je cementotřísková deska. Vzhledem k příznivým fyzikálněmechanickým …
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)