Zelená úsporám a odborná způsobilost firem provádějících zateplení budov

Aktualizováno: 27. 10. 2009

Program Zelená úsporám je zaměřen mimo jiné na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách, tj. mimo jiné na kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů. Cílem programu je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie v rodinných a bytových domech.

Zelená úsporám a odborná způsobilost firem provádějících zateplení budov

Takové zaměření proto vyžaduje užití takových materiálů, výrobků a zařízení a poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů, pro investory. To by měly zajistit výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.

Mnohem důležitější než jakkoli sáhodlouhé seznamy je však to, aby kvalita jak ve výrobcích, tak v provedení byla skutečná. Aby certifikáty kvalitu skutečně garantovaly. Je proto správné, že kvalita provádění zateplování bude sledována od samého počátku, tzn. od podání žádosti, jak Státní fond životního prostředí ČR na svých webových stránkách slibuje.

V oblasti provádění zateplování existuje řada dokumentů, které lze k zapsání do seznamu odborných dodavatelů předložit. Ale pouze Osvědčením o odborné způsobilosti firem provádějících zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy (Osvědčení pro provádění ETICS) vydané nezávislým a nestranným Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze s.p .může žadatel doložit snadno ověřitelným způsobem svoji odbornou způsobilost, ověřenou nezávislou autoritou.

Platnost uděleného osvědčení je časově omezená. Osvědčení vydané při první žádosti po počátečním auditu platí nejvýše 3 roky od data vydání při plnění předem stanovených podmínek platnosti. V průběhu platnosti uděleného osvědčení je držitel osvědčení povinen oznamovat zahájení všech prací, na něž se osvědčení vztahuje a to s přesnou adresou stavby a kontaktními údaji. Na základě těchto oznámení zvolí TZÚS rozestavěnou stavbu nebo stavby, kde vykoná kontrolní audit, přičemž opět bude zjišťovat úroveň prací a dodržování podmínek uděleného osvědčení. Kontrolní audity budou prováděny namátkově nejméně 1× ročně v průběhu platnosti osvědčení.

Protože Systém osvědčování je vytvořen tak, aby ručil, že držitelé osvědčení budou práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem, bude zajímavé v budoucnu sledovat výsledky kontrol, které bude autorizovaná osoba na stavbách provádět.

Program Zelená úsporám se tak, vedle energetických úspor a ekologických přínosů, stává i příležitostí k prověření a zvýšení kvality v oboru zateplování a revitalizace staveb.

1 Aleš Kocourek, KASTEN spol. s r.o., člen Cechu pro zateplování budov
Kontakty:
KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice-Byškovice
Tel.: +420 318 647 150
E-mail: info (zavináč) kasten (tečka) cz
http://www.kasten.cz/
(aktualizace kontaktu: 5. 9. 2012)
Autor: Aleš Kocourek1
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Více článků

S ČSOB stavíte na pevných základech

S ČSOB stavíte na pevných základech

Každá profese má své specifické zákonitosti, podmínky a potřeby. Například autorizovaní inženýři a technici se často potýkají s problémem opožděně…
celý článek

Pojištění podnikatelů u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Pojištění podnikatelů u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP) se již dlouhodobě zaměřuje vedle pojištění hasičů a občanů také na podnikatelské subjekty, a to nejen na drobné a…
celý článek

Pojištění podnikatelů ve stavebnictví u Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP)

Pojištění podnikatelů ve stavebnictví u Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP)

Jak už jsme uvedli v minulém článku o pojištění u HVP, tato pojišťovna se dlouhodobě věnuje jak menším a středním podnikatelům, tak i velkým…
celý článek

Pojištění odpovědnosti ve stavebnictví u Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP)

Pojištění odpovědnosti ve stavebnictví u Hasičské vzájemné pojišťovny (HVP)

Tento druh pojištění je u HVP jedním z nejdéle nabízených produktů a můžeme zde hovořit o dlouhodobé hluboké zkušenosti nejen v oblasti…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)