Články v rubrice Čističky odpadních vod

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou

Voda je základní a nenahraditelnou komoditou, nutnou k udržení jakéhokoliv života. Zásoby pitné vody se v poslední době v důsledku znečištění a…
celý článek

TOPAS S

TOPAS S

Čistírna odpadních vod TOPAS S je zástupcem nejnovější generace čistíren TOPAS, jejichž historie sahá až do roku 1992, kdy byl systém TOPAS poprvé…
celý článek

Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA

Akumulace a vsakování srážkové vody AS-NIDA

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném…
celý článek

Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r. o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu dle…
celý článek

Domovní čistírny odpadních vod TOPAS pro nové tisíciletí

Domovní čistírny odpadních vod TOPAS pro nové tisíciletí

Koupili byste si dnes pračku bez automatického programu? Pořídili byste si dnes nové auto bez vybavení, které hlásí závady a monitoruje spotřebu?…
celý článek

Domovní čistírny, septiky a další sortiment firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Domovní čistírny, septiky a další sortiment firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Nejdůležitější část výrobního programu společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. tvoří domovní čistírny odpadních vod, odlučovače ropných…
celý článek

Domovní čistírny odpadních vod – jak koupit tu pravou?

Domovní čistírny odpadních vod – jak koupit tu pravou?

S novelizací vodního zákona v roce 2010 a v jeho návaznosti i vydáním několika nařízení vlády, která specifikují podmínky vypouštění předčištěných…
celý článek

Projekt Cidlina přispěje k lepšímu čištění odpadních vod

Projekt Cidlina přispěje k lepšímu čištění odpadních vod

Rozšířit a dobudovat kanalizační systém v Jičíně a sousedních obcích je cílem projektu Cidlina, jedné z největších investičních akcí…
celý článek

Domovní čistírny odpadních vod? Ano, ale!

Domovní čistírny odpadních vod? Ano, ale!

Diskuze o výhodách a nevýhodách malých domovních čistíren (DČOV) jako náhrady centrálních kanalizačních systémů se vždy pravidelně vrací, protože…
celý článek

Rekonstrukce ČOV s použitím kompozitních materiálů

Rekonstrukce ČOV s použitím kompozitních materiálů

V minulých letech probíhala řada rekonstrukcí městských čistíren odpadních vod či úpraven pitné vody. Během této doby se zde osvědčily kompozitní…
celý článek

Čistírna odpadních vod TOPAS s monitorovacími moduly

Čistírna odpadních vod TOPAS s monitorovacími moduly

Zpřísňující se legislativa v oblasti ochrany životního prostředí přispěla k tomu, že mnozí stavebníci nahrazují staré žumpy a septiky výkonnými…
celý článek

Možnosti využití odpadních vod

Možnosti využití odpadních vod

Problémy se zneškodňováním odpadních vod nastaly nejdříve ve velkých městech, kde dochází k soustředění většího množství obyvatel a zároveň zde byl…
celý článek

Stránky stavebnictvi3000.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)