Tepelný odpor vzduchové mezery ve skutečnosti a podle normy

Stále probíhá jednostranná diskuse o účinnosti reflexních fólií, které jsou navrhovány do stavebních mezer v roli sálavé (reflexní) tepelné izolace. Kritici tvrdí, že tato řešení nemají smysl, opírajíce se o fyzikálně nesprávný popis vzduchové mezery. Ten brzdí realizace z reflexních fólií a poškozuje jejich výrobce, realizátory, uživatele a energetiku staveb jako takovou.

Svépomocná instalace plastové šachty do vrtané studny

Na našem pozemku se nacházel pramen vody, který odtékal do nedalekého jezírka. Vše bylo idylické až do chvíle, kdy o sto metrů níže pod naší parcelou započala výstavba nových rodinných domů. O vodu z pramene jsme díky tomu přišli a jezírko prakticky vymizelo. Pustili jsme se proto do příprav vedoucích k nápravě nové situace. Rozhodli jsme se studnu více prohloubit a k vodě se znovu dostat.

AKTUÁLNĚ
Vyjde v nejbližsí době
Další články