Poučení o zpracování osobních údajů

Následující body se týkají zpracování osobních údajů za účelem bezplatného sponzorovaného zasílání časopisu Stavebnictví a interiér. Bližší informace o časopise Stavebnictví a interiér si lze přečíst na samostatné stránce, případně můžete využít odkaz s formulářem pro objednání zasílání.

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti VEGA společnost s ručením omezeným, se sídlem U Náhona 529/17, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové, IČ: 45537577, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka C 1720 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • korespondenční adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, korespondenční adresu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovávat za účelem bezplatného zasílání časopisu Stavební technika a kvůli zasílání informačních newlsetterů. Uvedené údaje je možné zpracovat Správcem na základě Vámi uděleného souhlasu a to po dobu 3 let od Vaší poslední akce (vyplnění dotazníku, potvrzení adresy elektronicky případně telefonem atd.).

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na jirik@vega.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: VEGA s.r.o. , U náhona 529/17, 503 01 Hradec Králové.