2D a 3D napojovací lišty pro ETICS

Jedním z kritických detailů v kontaktním zateplovacím systému (ETICS) je napojení omítek na rám okna nebo dveří. Napojení musí být v první řadě vodotěsné, aby do zateplovacího systému nezatékalo.

A co ještě...

Zároveň musí být dostatečně pružné, aby nedošlo v tomto místě k odtržení – na rozhraní zateplení a rámu vznikají velká napětí z důvodu rozměrových změn materiálů, které souvisejí se změnami teplot. Na provedení tohoto detailu jsou dále kladeny vysoké nároky z hlediska čistoty provedení. Většinou se zde setkávají materiály různých barev a struktur, tedy každá nedokonalost a nepravidelnost je esteticky rušivá.

Porušení napojení ETICS

Napojovací lišty

Pro běžné detaily tohoto typu se používají napojovací lišty opatřené různými prvky, které umožňují technicky i esteticky správné provedení detailu napojení.

Tyto lišty se v dnešní době používají naprosto běžně a jejich neosazení se při provádění zateplení klasifikuje jako zásadní technologický prohřešek.

2D lišta LW30-plus vhodná například pro velkorozměrová okna
2D lišta LW30-plus vhodná například pro zimní zahrady nebo předsazená okna

Volba je dle rozměru

Je ale potřeba upozornit na fakt, že typy napojovacích lišt je potřeba volit podle parametrů rámů otvorových výplní a napojovaného zateplovacího systému.

Při velkých rozměrech oken a velkých tloušťkách izolantu je třeba použít tzv. 2D nebo 3D lišty, které mají výraznou pružnost ve dvou nebo třech rozměrech. Typické použití 2D lišt je u dveří, oken větších rozměrů a při vysokých tloušťkách izolantu. 3D lišty jsou určené pro náročnější aplikace, jako například zimní zahrady nebo předsazená okna. Tyto lišty mají také schopnost absorbovat rázy od zavírání oken a dveří. 2D a 3D lišty s výraznou pružností dokáží napětí v detailech kompenzovat a zachovat jejich správnou funkci a životnost, která se od zateplení očekává.

Veškeré tyto a jiné informace naleznete na stránkách www.likov.com.

Autor: Ing. Václav Hadrava
Foto: Archiv firmy