AluClip a AluFusion – opláštění oken Trocal hliníkem

Minule jsme popsali rychlé, účinné a trvanlivé řešení parapetní připojovací spáry E-Clip. Dnes se zastavíme u plastových oken Trocal AluClip a AluFusion s hliníkovým povrchem. Mají velmi působivý vzhled i lepší ochranu před úniky tepla, ale to není všechno. Jejich velká tuhost usnadňuje zacházení s okny a přímo ovlivňuje i jejich stabilitu, těsnost a dlouhou funkčnost.

Značka Trocal plně rozvinula myšlenku, že hliníkové venkovní opláštění rámu i křídel oken, je-li provedeno s všestrannou cílevědomostí, může vedle pohledových požadavků převzít i podstatnou část statické funkce celého okna. Dokonce lze až na výjímky u modelů AluFusion úplně vynechat klasické kovové výztuhy uvnitř okenních rámů a křídel při použití dvojskla či trojskla. Rozhodne o tom statický posudek, který udělá výrobce oken a který zohlední velikost a zatížení okna vč. účinků větru na horách nebo ve vyšších patrech budovy.

Odlehčení kovové výztuhy nebo až její úplné odstranění z hlavní komory okenního profilu již samo vylepší tepelněizolační účinek okenních profilů, které nezřídka zhoršují tepelněizolační vlastnosti zasklení. Vyplněním této komory vhodnou termoizolační vložkou se přiblížíme k součiniteli tepelné vodivosti k hodnotě 0,04 W/(mK), čímž rám předčí tepelněizolační sílu zasklení. Touto cestou se vydal Profine GmbH a značka Trocal.

TROCAL 88+ AluClip

Okno TROCAL 88+ je stále považováno za příkladný systém pro plastová okna současnosti. Zachovává koncept středového těsnění v rámu, s nímž přišla značka TROCAL mezi prvními a které odděluje chladný a teplý okraj funkční spáry, tj. spáry mezi okenním rámem a křídlem. Tento prvek, z pohledu stavební fyziky opodstatněný, výrazně snížil riziko případné kondenzace v těchto místech za extrémně chladného počasí. Skryta zraku uživatelů je unikátní vnitřní architektura komor profilů z osvědčeného profilového systému Trocal InnoNova.

TROCAL 88+ AluClip s izolačním zasklením

Pokud tedy hledáme špičkový systém pro okna s vynikajícími tepelně technickými vlastnostmi, jsme na správném místě. TROCAL 88+, kompletně šestikomorový systém se speciální montážní komorou v rámu, splní vysoké požadavky, neklade žádná omezení na výšku zabudování, barevnost a zaručuje vysokou životnost výrobků při zachování jejich plné funkčnosti. Nejstarší plastové okno na světě neslo značku TROCAL a padesátiletá zkušenost se zrcadlí ve vysoké kvalitě, funkčnosti a trvanlivosti výrobků této značky.

TROCAL 88+ AluClip

Lze tento pokrokový systém profilů pro výrobu oken vůbec ještě vylepšit? ANO. Výsledek má všechny výhody systému TROCAL 88+ a navíc možnost působivého a přitažlivého vzhledu hliníkových oken. A k tomu neomezenou barevnou škálu. Shrňme si všechny výhody:

 • Kvalitní a materiálově hodnotný povrch okna – hliník,
 • moderní vzhled,
 • výrazný architektonický prvek,
 • velikost okna jako u provedení v bílé barvě,
 • řešení všech myslitelných stavebních detailů vč. dilatací a statických prvků,
 • kluzné spojení hliníkových klipů s PVC profilem – žádné dilatační problémy,
 • spoje v rozích prováděny „na tupo” – žádné rozevírání spár při změnách teplot na povrchu okna,
 • široká paleta barev dle RAL, matné i lesklé provedení (práškové lakování, elox),
 • nejvyšší odolnost proti zatékání a infiltraci,
 • vysoká odolnost proti povrchové kondenzaci,
 • vysoká odolnost proti vloupání,
 • znamenitá ochrana proti hluku,
 • významný statický potenciál při zeštíhlení konstrukce a pohledové šířky,
 • možnost mechanického či elektronického systému trvalého přivětrávání,
 • skvělá tepelná izolace plně vyztužených rámů a křídel<0x000A>(Uf = 1,0 W/(m2K)),
 • standardně naextrudovaná těsnění v šedé barvě,
 • stabilizováno ekologickými přísadami Greenline® na bázi vápníku a zinku,
 • plně recyklovatelný materiál.

Je důležité, že opláštění hliníkovými předsazenými lištami lze realizovat nejen na nejmodernějších oknech z profilového systému TROCAL 88+, ale i na oknech z profilů InnoNova 70.M5 (se středovým těsněním) a InnoNova 70.A5 (s dorazovým těsněním).

Pomocí systémů hliníkového opláštění AluClip dostáváme možnost čerpat z takřka neomezených barevných kombinací práškového lakování (včetně matu a lesku), eloxování, popřípadě potažení fólií (dřevěné dekory). Při pohledu z interiéru jsou profily zpravidla v neutrální bílé barvě, nebo potažené fólií s dekorem dřeva.

Hliníkové lišty jsou z vnější strany naklapnuty přímo na profil. V rozích je AluClip spojen na tupo (podobný design jako u dřevěných oken). Díky této kombinaci dostanete okna k nerozeznání od hliníkových, ale s vynikajícími tepelně-technickými vlastnostmi (Uf = 1,3 W/(m2K) pro InnoNova 70 a Uf=1,0 W/(m2K) pro TROCAL 88+) a při zachování úrovně ceny oken plastových.

TROCAL 88+ AluFusion

Za dlouhou dobu existence přivedla firma Trocal, později Profine GmbH, na svět řadu inovací a vynálezy, z nichž nejdůležitější se uplatňují dodnes.

Další vznikl na bázi osvědčeného profilového systému TROCAL 88+ a dostal název AluFusion. Hliník netvoří v tomto řešení jen pouhé opláštění plastového profilu, ale dokonale zvyšuje statické meze plastového okna do rozměrů, které „překonají podlaží”. A to doslova. Zvláštností je kluzné spojení křídla z PVC a funkčního hliníkového profilu, který zároveň slouží jako výztuž a zasklívací lišta. Shrňme si opět všechny výhody:

 • Patentovaná technologie použitelná na všechny systémy TROCAL,
 • nová kvalita v konstrukci plastových oken,
 • řešení statiky okna v místě působení sil – tzn. na venkovním povrchu okna,
 • minimální deformace výrobků při statickém i tepelném namáhání,
 • vysoký statický potenciál přesahující možnosti běžně vyztužených i lepených konstrukcí,
 • okno nemá žádnou zasklívací lištu – čistý detail z interiéru,
 • kompletně šestikomorový systém s použitím speciální montážní komory v rámu,
 • vysoká odolnost proti vloupání,
 • znamenitá ochrana proti hluku,
 • možnost mechanického či elektronického systému trvalého přivětrávání,
 • skvělá tepelná izolace plně vyztužených rámů a křídel<0x000A>(Uf = 1,0 W/(m2K)),
 • standardně naextrudovaná těsnění v šedé barvě, skvělý vzhled bez zasklívacích lišt,
 • stabilizováno ekologickými přísadami Greenline® na bázi CaZn a plně recyklovatelné.

Opláštění AluFusion je prováděno na systémech TROCAL 88+ a i obou systémech TROCAL InnoNova 70 (M5 + A5).

TROCAL 88+ AluFusion

Závěr

Opláštění plastových oken hliníkem má mnoho podob. Systém AluClip a AluFusion je další z nich, kdy se ve spolupráci se zákazníky podařilo vytvořit nový rozměr ve stavbě oken.

Co by se Vám líbilo více? Okna bez zasklívacích lišt? Okna extrémně velkých rozměrů, bezchybně, lehce fungující, s hodnotami tepelné izolace vzhledem k ceně dosud nevídanými? Protipovodňová nebo protilavinová okna?

Odpovědi na tyto otázky musíme nechat na čtenáři. Dodejme, že vzhledem k patentovým právům vztahujícím se na produkty značky TROCAL nebude každý z českých dodavatelů TROCAL schopen naplnit poptávku. Na kontaktech v záhlaví tohoto článku vás budeme informovat, kde, jak a s kým je možné jednat o dodávkách těchto, na našem trhu ojedinělých, vynikajících systémů.

1 Čerpáno z podkladů společnosti Profine GmbH
Autor:
Foto: Archiv firmy