ANHYMENT – litý potěr s výbornou tepelnou vodivostí

Přední výrobce transportbetonu v České republice – Českomoravský beton a.s., člen HeidelbergCement Group, který zároveň patří i k největším výrobcům litých podlahových směsí u nás, nabízí spolehlivé inovativní řešení pro rychlou a kvalitní výstavbu. ANHYMENT® je novou generací kvalitních litých podlahových hmot, ideální pro instalaci podlahového topení, která dokáže uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. S jeho použitím lze snížit nejen náklady na vytápění, ale i výšku podlahové skladby v novostavbách či rekonstruovaných objektech.

Jedná se o směsi na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m lati, tudíž vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Splňují požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

ANHYMENT® lze díky vysoké pevnosti aplikovat nad podlahovým topením ve výšce již od 3,5 cm. Směs má vynikající zatékavost kolem trubek podlahového topení, a proto dochází k rychlému a stejnoměrnému přenosu tepla v podlahovém topení. Na ANHYMENT® lze pokládat většinu podlahových krytin (plovoucí podlahu, parkety, dlažbu atd.), protože vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Odpadá tím dodatečné vyrovnávání a stěrkování podlahy.

Tento materiál je vhodný pro bytovou výstavbu, kancelářské objekty, objekty občanské vybavenosti a podobně. Výroba probíhá ve speciálním zařízení na maltárnách skupiny Českomoravský beton nebo na unikátních mobilních technologických zařízeních, které umožňují vyrábět tyto potěry téměř po celé ČR.

Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová ukládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy. Díky svým vlastnostem je ANHYMENT® ideálním řešením pro realizace podlahy s podlahovým topením. Pro bytové koupelny, kuchyně apod. je materiál použitelný za předpokladu ochránění povrchu některým typem izolace.

Další změnou a výhodou oproti cementovým potěrům je, že se potěry na bázi síranu vápenatého nesmí vyztužovat sítěmi. Dosahuje totiž pevností 20(30) MPa v tlaku a 4(5) MPa v tahu za ohybu. Tyto hodnoty jsou hlavní normové ukazatele a testují se po 28mi dnech od výroby potěru na sadě trámečků (160×40×40 mm), dle ČSN EN 13892-2.

Také vyztužení není třeba vzhledem k výrazně nižšímu smrštění materiálu (asi 0,01 mm/m), ale hlavně je přímo nežádoucí z hlediska vznikající chemické reakce mezi ocelí a síranem vápenatým (CaSO4). ANHYMENT® se vyznačuje téměř stabilním prostorovým chováním, což umožňuje omezené provádění dilatací.

Skladba podlahy bez výztuží

Nejčastěji se podlaha skládá z pružné mezivrstvy, z vrstvy potěrového materiálu ANHYMENT® a z nášlapné vrstvy. Mocnost vrstvy potěru závisí na stlačitelnosti pružné mezivrstvy a její tloušťce, na plošném zatížení a na pevnostní třídě materiálu.

Obecně platí, že potěr na bázi síranu vápenatého na pružné mezivrstvě by měl mít tloušťku alespoň 35 mm, a použijeme-li místo pružné mezivrstvy pouze oddělovací vrstvu (např. voskovaný papír), měla by být tloušťka alespoň 30 mm. Použitím potěrů na bázi síranu vápenatého místo cementových potěrů se tedy dá ušetřit 30 až 40 mm silná vrstva materiálu. Konkrétní minimální tloušťky potěru pro jednotlivé případy použití lze najít v technických listech výrobce materiálů nebo pomocí aplikace „Kalkulátor minimální tloušťky Anhymentu” na produktovém webu.

Akustické posouzení

Pro usnadnění projektování litých samonivelačních potěrů ANHYMENT® je k dispozici na vyžádání akustická studie zpracovaná v ateliéru stavební fyziky pro pět nejčastěji používaných souvrství. Ve výsledku se tedy jedná o 60 nejčastějších kombinací. Tuto studii si lze vyžádat na info@cmbeton.cz.

Více informací a možnosti využití litého potěru ANHYMENT® a dalších speciálních produktů naleznete na stránkách www.lite-smesi.cz.

Autor: Ing. Jan Veselý
Foto: Archiv firmy