Architektem roku 2019 byl vyhlášen Stanislav Fiala

Bylo uděleno ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. Cenu Architekt roku 2019 získal přední český architekt Stanislav Fiala, za nímž stojí desítky mimořádných a originálních staveb. Čestné uznání poroty obdržela Jana Kostelecká, která v roce 2007 zorganizovala v Čechách první Pecha Kucha Night a více než pět let vydává publikace zaměřené na architekturu a design. Slavnostní vyhlášení výsledků již jedenáctého ročníku soutěže proběhlo 10. září 2019 v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Cena Architekt roku je udělována v rámci veletrhu For Arch, a to osobě či skupině osob, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost. Organizátor (společnost ABF, a. s.) poukazuje na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro život a kulturní rozvoj společnosti a podporuje kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury.

Již v červnu vybrala odborná porota (architekti Adam Gebrian, Josef Pleskot, Marcela Steinbachová, umělkyně Kateřina Šedá a vítěz loňského ročníku soutěže - architekt Petr Hájek) pět finalistů soutěže Architekt roku 2019. Stali se jimi studio Ellement ze Zlína (Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka), pražský architekt Stanislav Fiala, architekt a pedagog Zdeněk Fránek, liberecká dvojice Petr Stolín a Alena Mičeková a brněnský architekt Petr Všetečka.

Architekt roku 2019 – Stanislav Fiala

Porota se snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností a nakonec se rozhodla ocenit architekta Stanislava Fialu, který už od 90. let patří mezi špičkové české architekty. Mnoho z jeho realizací získalo ocenění nejen u nás, ale také v zahraničí. V roce 2000 se dostal s administrativní budovou MUZO v pražských Strašnicích mezi finalisty prestižní evropské ceny za současnou architekturu Mies van der Rohe Award. Z nejvýznamnějších realizací z posledních let můžeme jmenovat Palác Špork v Praze, Palác DRN na Národní třídě v Praze, Bytový dům Puškinova v Praze, Golfklub Čertovo břemeno v Alenině Lhotě, výrazné jsou také jeho stavby pro společnost SIPRAL – továrna, sídlo a vzorkovna. Stanislav Fiala se narodil v roce 1962 v Mostě. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a Školu architektury na AVU v Praze. V devadesátých letech byl společníkem známého D.A. Studia, později ateliéru D3A, od roku 2009 je jednatelem společnosti Fiala+Nemec.

Odůvodnění poroty: Existují stovky různých způsobů jak vykonávat řemeslo architekta. Stanislav Fiala ovládá jeden z nejnáročnějších, tudíž ne tak často provozovaných. Disponuje neuvěřitelnou schopností improvizace na stavbě, ochotou bavit se s řemeslníky a společně se vydat na cestu za neznámým, nečekaným, neodhadnutelným. Je to častokrát velké dobrodružství s nejistým koncem, ale zdá se, že to je cesta radostná, na kterou zúčastnění i s odstupem času rádi vzpomínají. Nedávno dokončil v centru Prahy palác DRN na Národní třídě a dokončení se blíží palác Špork poblíž náměstí Republiky. Je fascinující vidět, jak se plody těchto improvizačních schopností projevují i u staveb velikého měřítka. To je totiž skutečně mimořádné, nezvyklé a snadno srozumitelné komukoliv z nejširší veřejnosti. Stačí mít otevřené oči a uvidíte, že někdo tvrdě pracuje, přemýšlí nad každým detailem a s citem sobě vlastním nachází nečekaná řešení stovek problémů, které se na každé stavbě vynořují. Stanislav Fiala je tvůrcem originálního světa, který si s prací nikoho jiného v Česku nespletete.

Čestné uznání uděleno Janě Kostelecké

Porota se rozhodla udělit čestné uznání za dlouhodobou podporu a propagaci architektury producentce Janě Kostelecké, která od roku 2014 vydává ve svém nakladatelství non-fiction literaturu pro děti a mládež, věnovanou architektuře a designu (první byl překlad polské publikace D.O.M.E.K., poslední je původní kniha z roku 2019 nazvaná K čemu jsou architekti – autorů Ondřeje Duška a Karoliny Jirkalové). Přivezla také do Čech fenomén krátkých přednášek Pecha Kucha Nights a první akci tohoto formátu zorganizovala již v roce 2007. V této aktivitě pokračuje dodnes. Podílí se rovněž na řadě dalších projektů souvisejících se současnou architekturou - knižní verze Šumných měst, Městské zásahy, anastomosis, Projektil 33, organizuje dílny pro děti. Jana Kostelecká je absolventkou oboru čeština a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ocenění architekt obci 2019 získal Milan Košař

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci - titul udělovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí a časopisem Moderní obec.

Ministerstvo pro místní rozvoj se dlouhodobě zabývá problematikou kvality prostředí vytvářeného výstavbou, mimo jiné proto, že je to prostředí, kde všichni trávíme nejdelší část našeho života. Naše snaha vyústila v koncepční rovině v dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky, která se mimo jiné zabývá i podporou městských architektů. Je prokazatelné, že systematická spolupráce architekta a obce umožňuje dodržovat stanovenou vizi rozvoje sídla, má pozitivní vliv na jeho obraz, stav veřejných prostranství a rovněž vede k tomu, že se obyvatelé těchto obcí více zajímají o to, v jakém prostředí žijí a mají zájem ho rozvíjet,“ říká zdroj z Ministerstva pro místní rozvoj.

Rovněž Svaz měst a obcí ČR je přesvědčen o významu spolupráce architekta a obce. „Cílem soutěže je mimo jiné právě podpora vztahů mezi architektem a obcí, jejich vzájemné symbiózy při procesu výstavby, a také vyzdvižení přístupu takové samosprávy, která nepřemýšlí pouze v krátkodobém horizontu, ale dívá se do budoucna,“ doplňuje František Lukl, předseda SMO.

Odborná porota soutěže Architekt roku 2019, ve spolupráci s organizátory soutěže Architekt obci 2019, nominovala pět městských architektů, jejichž působení považuje pro rozvoje svěřeného sídla za zásadní. Jsou jimi Ondřej Busta (Český Krumlov), Eva Brandová Kováříková (Klatovy), Milan Košař (Vysoké Mýto, Poděbrady, Ústí nad Orlicí), Petr Kropp (Karlovy Vary) a Jan Mužík (Litoměřice). Laureátem Architekta obci 2019 se stal Milan Košař.

Ocenění bylo předáno architektovi a urbanistovi Milanu Košařovi za soustavný mnohaletý profesionální výkon funkce městského architekta (do konce roku 1992 byl hlavním architektem města Pardubic, 25 let působil jako externí městský architekt ve Vysokém Mýtě, od roku 2017 je na stejné pozici v Poděbradech, v současné době působí také v Ústí nad Orlicí). Z jeho významných akcí lze jmenovat rekonstrukci Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě po odsunu sovětských vojsk, inicioval rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara II., pod jeho autorským dozorem byla zahájena realizace Vaňorného náměstí včetně nasvícení chrámu sv. Vavřince. V poslední době se podařilo ve Vysokém Mýtě uspořádat několik veřejných architektonických soutěží. V Ústí nad Orlicí se např. podílel na prosazení odkoupení území bývalé textilky Perla do vlastnictví města a iniciování vypsání veřejné urbanisticko-architektonické soutěže na celou lokalitu. Za základ práce považuje otevřenou komunikaci s vedením města i s jednotlivými odbory, kromě toho i členství v některých komisích rady, např. urbanistické a stavební, dopravní, majetkové, nebo komise pro regeneraci městské památkové zóny. Samozřejmostí je pro něj také komunikace s veřejností.

Autor: tisková zpráva
Foto: Helena Hejhálková, archiv organizátora soutěže