A.T.A. technik – automatické dveře, vratová technika a prosklené stěny

V současné době patří firma A.T.A. technik, s.r.o. (rok založení 1991) mezi největší dodavatele automatických dveří na českém trhu. Je rovněž významným dodavatelem oborově příbuzné vratové techniky a celoskleněných prvků. V oblasti automatických dveří spolupracuje již 12 let se švýcarsko-německou firmou »record Türautomation«. V loňském roce, po dlouholeté spolupráci v oblasti kování pro prosklené stěny a dveře, A.T.A. zahájila spolupráci s německou firmou »Dorma« také v oblasti karuselových dveří. Smlouva o partnerství s firmou »Novoferm« určuje nabídku společnosti v oblasti vratové techniky.Firma A.T.A. technik začala postupně zvyšovat podíl české práce na dovážených výrobcích a zúžila dovoz pouze na pohonné jednotky a Al-profily v průmyslových délkách. Vlastní výroba se pak převážně realizovala v České republice. V souvislosti s rozvojem firmy a rostoucí poptávkou byl vybudován v r. 1996 vlastní výrobní závod v Praze 9 – Újezd nad Lesy. Toto kvalitní zázemí umožnilo rozšíření výrobního programu o dodávky a montáž celoskleněných dveří a pevných a posuvných prosklených stěn prostřednictvím nově vzniklé dceřiné společnosti A.T.A. Glas.

Automatické dveře »record«
Výrobu, kompletaci, montáž, záruční i po-záruční servis zajišťuje naše firma A.T.A. technik spol. s r.o. jako autorizovaný partner výrobce. V průběhu několika posledních let zaznamenaly automatické dveře nebývalou popularitu. Tyto prvky profiluje především jejich moderní design a specifické užitné vlastnosti.
Společně s dceřinou společností A.T.A. Glas spol. s r.o. zajišťuje firma vlastními kapacitami dodávku i montáž souvisejících prosklených stěn a prvků s hliníkovými konstrukcemi - portály, výkladce, zimní zahrady, fasády apod.

Automatické dveře jsou podle potřeby přizpůsobovány nejen představám architekta v novém projektu, mohou být také citlivě zakomponovány např. do historických objektů. Z takto provedených realizací lze uvést například secesní hotel »Paříž«, hotel »Ambassador«, NG Valdštejnská jízdárnu, Černínský a Toskánský palác v Praze. Další specifické uplatnění mají automatické dveře v oblasti zdravotnictví. A.T.A. realizovala řadu dodávek pro oblast nemocnic, domů sociální péče nebo pro objekty s bezbariérovými přístupy. Za zmínku stojí dodávka cca 150 ks automatických dveří pro Státní fakultní nemocnici v Plzni a cca 50 ks pro Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi.
Společnost A.T.A. technik věnuje trvalou pozornost vlastnímu vývoji. Významný krok byl učiněn ve vlastním vývoji automatických posuvných dveří se zvýšenou požární odolností. Tyto dveře byly odzkoušeny a certifikovány v PAVÚSu ve Veselí nad Lužnicí, díky čemuž je firma oprávněna dodávat na trh i dveře se zvýšenou požární odolností. V roce 2003 realizovala společnost A.T.A. celou řadu významných zakázek, např.: TESCO Plzeň, TESCO Karlovy Vary, BAUHAUS Čestlice. Pokračovaly další etapy nemocnic v Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi a ve Fakultní nemocnici v Plzni. Dále navazovaly další realizace v pobočkách ČSOB a zejména pak exkluzivní výstavba nových PENNY MARKETŮ v celé ČR. Mezi velmi zajímavé reference rovněž patří zakázka pro Ministerstvo zahraničních věcí na Velvyslanectví ČR v Alžíru a také Hergetova cihelna - Muzeum diamantů a šperků na Malé Straně v Praze.ratová a nakládací technika »Novoferm« Jedná se o značku s vysokou kvalitou a kompletním výrobním programem. Garážová a průmyslová vrata jsou řešena ve všech druzích  a modifikacích. V nabídce jsou jak garážová vrata, tak i vrata v průmyslovém provedení a to v různých variantách (vrata plná, prosklená, s integrovanými dveřmi, různé typy kování apod.). Často se aplikují na dané stavební situace vrata rolovací popř. rolovací mříže. K vytvoření kompletního nakládacího místa mohou být vrata rovněž doplněna dodávku nakládacích hydraulických můstků a těsnicích límců. Vzhledem ke stoupající snaze o dosažení  úspor energií  výrazně stoupá poptávka po halových předělech (rychloběžná svinovací vrata, kyvná  křídlová vrata a těsnicí pruhy z PVC). Konstrukce vrat je řešena s ohledem na dlouhodobou životnost stavby a jejich užívání v extrémních podmínkách. Samozřejmým faktem je předepsaná bezpečnost každého výrobku.
Tyto vysoké nároky splňují všechny realizace zcela beze zbytku. Například další etapa výstavby ELK Planná nad Lužnicí, Dřevostroj Čkyně, Auto Ševčík Vodňany, Madeta a jiné…

Celoskleněné stěny »DORMA«
Celoskleněné dveře a prosklené stěny »DORMA« mají moderní a účelový design, čímž mohou uspokojit maximální zákazníkovy požadavky. Jedná se zejména o celoskleněné dveře otvíravé a posuvné, zabudované do stavebních otvorů nebo do celoskleněných stěn. Součástí programu jsou i stěny posuvné, celoskleněné nebo rámové, samostatně dodávané. Výše uvedené komodity je firma schopna v některých případech dodat i v  protipožárním provedení.

Tyto celoskleněné prvky maximálně vyhovují trendům moderní architektury a zároveň jsou inspirující pro mnohé architekty k dalšímu uplatnění. Velmi zdařilé byly realizace OD Perla Karlovy Vary, Hotelu Vladimír v Ústí nad Labem, PRE Praha, administrativní centrum v Praze Krči a obytný soubor Praha Strahov.
Samostatnou kapitolu tvoří dodávka mobilních akustických atypických stěn pro divadlo ARCHA v Praze, které se vyznačují vysokou variabilitou celého systému dle scénografických a režijních záměrů. Zakázka byla realizována s firmou 3D Plast Liberec v sytému Hüppe/DORMA.
Podrobnější informace o výrobním programu a o realizacích společnosti A.T.A. – technik s.r.o. naleznete na webových stránkách www.ata-technik.cz.

Autor: Marcel Hrdý
Foto: Archiv firmy