ATMOS – zplynování dřeva a uhlí

Značku kotlů ATMOS není třeba představovat. Stále více uživatelů se přesvědčuje o tom, že výrobní program firmy je zcela přizpůsoben vysokým nárokům na kvalitu, technické parametry, snadnou obsluhu i údržbu a ochranu životního prostředí.

Všichni dobře víme, že při špatném spalování uhlí uniká do ovzduší velké množství nežádoucích látek, jako je oxid uhelnatý, oxid siřičitý, prach a další. Tyto látky pak reagují v atmosféře, vrací se na zem ve formě kyselých dešťů a „blátíčka” a neblaze ovlivňují život nás všech, především dětí. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době nelze počítat se zákazem spalování uhlí, jak z čistě praktických důvodů, tak i jiných, je potřeba najít co nejpřijatelnější řešení.

Zplynování uhlí

Ideálním řešením pro běžnou domácnost jsou zplynovací kotle, které dokáží zplynovat (spálit) uhlí i dřevo při minimálním množství znečišťujících látek s vysokou účinností 83–90 %. Oproti tomu klasické kotle disponují účinností pouze 65–80 %. Těchto výsledků je dosaženo díky speciálnímu, patentem chráněnému roštu, na kterém dochází k tvorbě žhavé vrstvy, přes kterou procházejí všechny spalované plyny. Ta funguje jako filtr a brání úniku nežádoucích látek do ovzduší. Ve zplynovacím roštu zároveň dochází ke smíchání vyvinutých plynů s přivedeným sekundárním vzduchem, plyny pak vyhoří ve formě plamene ve spodní spalovací komoře.

Zplynovací kotel na hnědé uhlí a dřevo

To vše za podpory odtahového ventilátoru, který zároveň zabraňuje vykuřování do prostoru kotelny při přikládání paliva. Díky vysoké teplotě hoření, vysoké účinnosti a dobré regulovatelnosti výkonu – na rozdíl od klasických kotlů – vzniká celková úspora paliva minimálně 30 %.

Popis kotle

Kotel samotný je vyroben jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3–8 mm, v přikládací komoře 6 mm. Je tvořen dvěma komorami nad sebou, kdy vrchní komora slouží jako zásobník paliva a spodní jako spalovací komora s popelníkem. Kotle spalují uhlí o zrnitosti ořech 1 nebo kostka, které je běžně k dispozici.

Zplynovací kotel na dřevo

Firma ATMOS nabízí tyto kotle v provedení hnědé uhlí a dřevo (CxxS) a v provedení černé uhlí a dřevo (ACxxS).

Shrneme -li to: velký zásobník paliva, vysoká účinnost, ekologicky šetrné spalování, bezprašné vybírání popela (odtahový ventilátor), chladicí smyčka proti přetopení, automatické vypnutí kotle po dohoření paliva, malé rozměry, nízká hmotnost a vysoká kvalita. To je to, co činí tyto kotle jedinečnými.

Více informací získáte na stránkách www.atmos.cz.

Autor: Ing. Petr Cankař
Foto: Archiv firmy