Atypický rodinný dům AMONIT

Velmi osobitý rodinný dům, nazvaný příhodně AMONIT ²), zaujal nejen porotu soutěže Stavba roku Středočeského kraje, ale také veřejnost. Převážně obloukové stěny a prostorově zborcená stropní deska byla výzvou pro zhotovitele a zejména dodavatele nosné části stavebních konstrukcí.

Konstrukční řešení bylo jednoznačně podřízeno designu. Použití stavebního systému VELOX umožnilo realizaci s velkou přesností, bez tepelných mostů, bez dodatečného zateplení a v nepříznivých klimatických podmínkách. Výstavba tímto stavebním systémem byla šetrná k životnímu prostředí – minimalizuje nároky na energie při výrobě, minimalizuje nároky na dopravu a až 90 % bednění tvoří obnovitelné zdroje. Dům na zastavěné ploše 237 m2 nabízí 377 m2 podlahové plochy pro bydlení ve čtyřech obytných místnostech s kuchyňským koutem, bohatým zázemím a s terasami.

Rodinný dům AMONIT

 • Investor: soukromá osoba
 • Autor: akad. arch. Petr Fuchs
 • Projektant: FUXTEAM v.o.s. architektonická kancelář, Praha
 • Zhotovitel stavby: STINGS 96, spol. s r.o., Praha
 • Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Rašplička
 • Projekt konstrukčního řešení: Statický Servis s.r.o., Praha
 • Dodavatel nosných konstrukcí: MC VELOX Praha, s.r.o.
 • Tech. dozor a inženýrink: Ing. Martin Chadima, MC VELOX Praha, s.r.o.
 • Zahájení stavby: srpen 2011
 • Dokončení stavby: prosinec 2012
 • Ocenění:
  • Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2013
  • Cena za energetickou úspornost v téže soutěži

Konstrukční řešení

Svislé nosné konstrukce celého objektu byly navrženy ze systému VELOX. Pro obvodové nosné zdivo objektu byl navržen typ VELOX AL 37 PLUS, tj. konstrukce o celkové tloušťce 370 mm s šedivým polystyrenem. Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla této stěny bez omítek je 0,18 W/(m2K). Nosná část konstrukce je z betonu tl. 150 mm. V části obvodové stěny v obývacím pokoji byla tl. betonové stěny zvětšena na rozměr 180 mm tak, aby bylo možné tuto stěnu vyztužit.

Stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB deskami tl. 250 mm, 200 mm, respektive tl. 160 mm. Desky byly navrženy z betonu C25/30. Stropní desky jsou vynášeny nosnými stěnami, popřípadě sloupy.

Zastropení nad 2. NP bylo s ohledem na tepelnou pohodu v letním období a na hlukovou zátěž od letadel v leteckém koridoru realizováno ŽB stěnou a prostorově zborcenou ŽB stropní deskou. Pro vertikální spojení 1. NP a 2. NP bylo navrženo točité monolitické betonové schodiště. Nosná část schodiště je tvořena obvodovou kruhovou ŽB stěnou, do které byly jednotlivé stupně schodiště kotveny.

Rodinný dům AMONIT
Schodiště mezi 1. NP a 2. NP

Otvorové výplně

Pro rodinný dům byla vybrána hliníková okna s trojskly, kde hodnota U nepřekročí hodnotu 0,9 W/(m2K). Při osazování oken byly dodržovány veškeré podmínky pro správné osazení oken. Parapetní plechy oken jsou z TiZn plechu tl. 0,7 mm plech od firmy RHEINZINK.

Vnitřní dveře byly navrženy jako plné dřevěné, popřípadě prosklené, otvíravé. Vnější dveře do objektu byly původně dřevěné plné, částečně prosklené s bezpečnostním kováním, ale na základě požadavku na sjednocení vzhledu výplní byl změněn materiál na hliník, dveře plné s bočním prosklením. Veškeré kování oken a dveří splňuje dnešní standardy v oblasti zamezení vloupání. Dodavatelem oken i dveří byla firma Alface, s.r.o.

Pro uzavření garáže byla použita posuvná sekční vrata, která dodala firma Sodoma Perfecta s.r.o. Povrchová úprava vrat byla v odstínu RAL shodném se vstupními dveřmi.

Vnější obklady a omítky

Obvodové stěny byly částečně opatřeny systémovou tenkovrstvou, jemnozrnnou omítkou od výrobců BAUMIT a WEBER, dodavatelem venkovních obkladů pro rodinný dům byla firma Beleta s.r.o.

Vytápění a odvod spalin

Rodinný dům je vytápěn primárně kotlem, v obývacím pokoji jsou také krbová kamna.

Kouřové spaliny od kotle jsou vyvedeny odkouřením 80/125 mm horizontálně a vertikálně nad střechu objektu, kde jsou ukončeny cca 400 mm nad střechou typovým zakončením. Materiál kouřovodu je plastová trubka.

Provedení kouřovodu odpovídá ČSN 73 4210 a požadavkům výrobce kotle. Komín od krbového tělesa je veden v nice v nosné zdi, byl použit komín SCHIEDEL.

Hrubá stavba ze systému VELOX
Výstavba konstrukcí ze systému VELOX

Venkovní stavební úpravy

Oplocení pozemku tvoří dřevěné hranoly 100/80, které jsou impregnovány a natřeny lazurou. Hranoly jsou kotveny na stojato na nosné ocelové profily JÄCKEL 120/60, které jsou ošetřeny žárovým zinkováním proti korozi. Vjezdová vrata na pozemek a vstupní branka jsou ve stejném designu jako plotové dílce. Vrata jsou otvíravá s elektrickým pohonem s dálkovým ovládáním.

Kolem objektu je okapový chodníček z vymývaného říčního kameniva frakce 16–32 šíře 400 mm. Příjezdová cesta na pozemku je vydlážděna žulovou dlažbou 10 × 10 cm. Příjezdová cesta, stejně jako okapový chodníček, je ukončen obrubníkem BEST PARKAN.

Stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena skládaným stropem z dřevěných profilů

Venkovní terasa v 1.NP je provedena z betonové dlažby BEST Elegia v odstínu colormix Sahara.

Po zkušenostech při stavbě tohoto neobvyklého, ale po všech stránkách povedeného, rodinného domu ze systému VELOX se investor rozhodl ke stavbě dalšího domu ze stejného systému pro svou dceru. Jak nám řekl Ing. Chadima, který vykonával technický dozor a inženýrink, tentokrát se bude jednat o kompletní servis, od konzultací, projektu, vyřízení stavebního povolení, zajištění stavební firmy, technický dozor, až po kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí. Co dodat – je to asi skvělé doporučení jak materiálů, tak pracovníků.

¹) Redakční úprava Hana Solařová
²) Amoniti (Ammonoidea) jsou velmi rozsáhlou skupinou vyhynulých hlavonožců, žijících od siluru až do konce křídy (asi před 425–65,5 miliony lety). Charakteristická je pro ně zavinutá schránka z uhličitanu vápenatého ve formě aragonitu. (zdroj Wikipedie)
Autor: Ing. Martin Chadima
Foto: Robert Žákovič