AUSTRO DIESEL představuje rypadla CASE CX 130 a CX 210

V rámci dne otevřených dveří, které v polovině ledna letošního roku uspořádala společnost Austro Diesel ve svém mateřském závodě v rakouském Schwechatu, měli jejich návštěvníci možnost seznámit se a vyzkoušet stroje přímo v terénu a okouknout také připravované novinky.

Blížící se dubnový veletrh Bauma v Mnichově je pro výrobce a dodavatele stavebních strojů šancí, jak předvést své dovednosti a přilákat nové zákazníky. Nejinak je tomu i v případě firmy Austro Diesel, která v letošním roce představuje nová pásová rypadla CX 130 a CX 210. Kompletní řada bagrů bude pravděpodobně představena právě na mnichovské výstavě.

Nová úroveň hydraulických pásových rypadel
Pásové bagry CX 210 a CX 130 disponují opět novými prvky. Bagry jsou dodávány ve variantě s prodlouženým a zúženým podvozkem, jejichž šíře nepřesahuje hranici tří metrů, která je podstatná při transportu strojů. Pravidla pro přepravu strojů se neustále přitvrzují a tomuto trendu se musí přizpůsobit i konstrukční řešení strojů.Neustále se zvyšující požadavky na vzhled a funkčnost strojů, přiměla výrobce k řadě úprav.

Prostorná kabina
První změnou je na první pohled viditelné zvětšení kabiny z původních 0,9 m na rovný 1 m. Zvětšení kabiny by mělo zabezpečit více komfortu zejména větším strojníkům a zajišťuje rovněž potřebný výhled do všech směrů.
Standardním vybavením kabiny je dnes klimatizace, v případě strojů CASE je používána klimatizace automatická.

Maximální využití výkonu motoru
Bagry CASE disponují počítačem řízenými výkonnostními režimy, které využívají maximálního výkonu motoru pro činnost hydraulického čerpadla a ostatních funkcí stroje. Díky napojení počítače přímo na vstřikovací čerpadlo nevznikají žádné prodlevy a je tak zaručen neustále nejvyšší výkon. Systém umožňuje zvýšení dostupného výkonu až o 20 %, při spotřebě paliva nižší o 10 - 15 %.
Klasický systém řízení výkonu spočívá ve třech stupních:
1. stupeň L - Light - program pracuje pomalu a je určen spíše pro manipulaci s materiálem.
2. stupeň S - Standard - pro nejběžnější práce jako jsou nakládání, kopání, apod.
3. stupeň H - Heavy - stroj pracuje na nejvyšší výkon. Program je určen pro těžké práce v náročném terénu.
Novinkou je 4. stupeň A - Automat - kdy stroj sám rozhoduje o zapojení vhodného pracovního režimu a podle momentální zátěže zvolí potřebný výkon.
Při obzvláště náročné práci je strojníkovi k dispozici ještě systém Power Boost, který umožňuje krátkodobé zvýšení maximálního výkonu. V případě nových bagrů CASE je systém Power Boost zapojen do automatického systému a je strojem využíván podle momentální potřeby. Obsluha stroje se nemusí starat o správné navolení programu, neboť za něj pracuje automat, který mimo jiné správným a včasným zapojení patřičného programu výrazně snižuje spotřebu paliva.

Životnost provozních kapalin
Snižování provozních nákladů se netýká pouze snižování spotřeby paliva, ale i stále se prodlužující životnosti veškerých provozních kapalin. Výměna motorového oleje a filtru je u moderních strojů běžná po 500 mth. Neustále se také prodlužuje interval výměny hydraulického oleje, který u bagrů CASE dosahuje až 5000 mth. Nový filtr Ultra Clean disponuje větší schopností čištění (rozlišení 1 mikron). Filtry umožňují výměnu až po 1000 mth.

Samokontrolní systémy
Stále častěji jsou stroje vybavovány tzv. samokontrolními systémy, jejichž funkce spočívají v přesné diagnóze závad provozních funkcí stroje, ať již v klidové nebo pracovní fázi. Obvykle bývají k těmto systémům připojeny i kontrolní systémy obsluhy stroje, které umožňují servisnímu personálu určit příčinu poruchy a zda nevznikla například zanedbáním údržby.
Velice důležitou funkcí z hlediska životnosti stroje je tlumení nárazů. Stroje Case CX 210 a CX 130 mají navíc tlumení všech poloh pracovních pístů. To nejen výrazně prodlužuje životnost stroje, čepů a ložisek i samotných pístnic, ale navíc přináší novou úroveň komfortu při práci s takovýmito stroji. Kromě této funkce převzal počítač i další kontrolu například nad dobržďováním při otáčení stroje apod. Důležitou funkcí, která však patří do kategorie nadstandard, je tzv. MULTIFIT. Tato funkce umožňuje samonastavení čepů, které si podle pohybů stroje samy nastaví optimální polohu tak, aby docházelo k co nejmenšímu opotřebení.

Bezpečnostní systémy
Každý stroj je standardně vybaven imobilizérem. S takovýmto strojem může pracovat pouze posádka, která zná kód, bez nějž se se strojem nedá pracovat.
Nezbytně důležitou bezpečnostní funkcí je STOP tlačítko, které v případě poruchy nebo nekontrolovatelnosti stroje okamžitě odstaví všechny funkce.
Autor: Šárka Tužilová
Foto: Archiv firmy