Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Balco Clean Line - omlazující lék na panelové domy

Dosud nejvýznamnější realizace zatím půlročního působení firmy BALCO CZ balkonové konstrukce v České republice se v současné době uskutečňuje v brněnské městské části Bystrc. Při rozsáhlých opravách 18 panelových domů je zde plošně použit stejnojmenný systém BALCO; sofistikovaný systém, původem ze Švédska, umožňuje řešit naprostou většinu požadavků při opravách a modernizacích balkonů a lodžií na bytových i rodinných domech.

V Bystrci se rozhodli pro konstrukční komplet Balco Clean Line, speciálně určený pro vícepodlažní domy, kdy je současně prováděna architektonicky jednotná oprava či lépe modernizace všech balkonů či lodžií nad sebou. V tomto případě byl Balco Clean Line použit pro rozšíření a zasklení původních lodžií. Lodžie jsou rozšířeny na 2 m a tím získali nájemníci o 3 m2 prostoru navíc. Celkové náklady na opravu panelových domů přesáhly 70 mil. Kč, přičemž nákup a montáž Balco Clean Line představovaly zhruba 15%. Proč byl vybrán právě tento systém?

Balco Clean Line - svěží image…

Myšlenka, jak nejen opravit, ale také integrovat chátrající balkony nebo nehostinné lodžie do obytného prostoru a přeměnit je na vyhledávané místo k pobytu, dostává díky Balco Clean Line konkrétní podobu. První, čím instalovaný Balco Clean Line zaujme náhodného diváka, je nový, velmi atraktivní estetický vzhled vícepodlažního domu, který rázně vykročí z typicky unylé řady.

... a nový rozměr bydlení

Uživatelům přináší podstatné zvýšení komfortu bydlení. Uzavřené prosklené lodžie na místě původních balkonů nebo lodžií reálně rozšiřují a zároveň významně zhodnocují obytný prostor. Umožňují celoroční nebo téměř celoroční pobyt v útulném prostředí, v němž je spojen pocit bezpečí s neopakovatelným kouzlem těsné blízkosti okolního světa, kdy je »na dosah ruky« např. obklopující příroda nebo rozzářené noční město.

Balco Clean Line - více prostoru

Ty, kteří nevěří v důstojné využití plochy balkonu či lodžie už kvůli jejich rozměrům, by měl povzbudit fakt, že firma Balco standardně počítá s požadavkem na zvětšení podlahové plochy budoucí prosklené lodžie. To v případě jiných konstrukčních systémů není ani zdaleka běžné. Plochu lze zvětšit díky tzv. Balco podlaze, jejímž základem je lehká ocelová, zvukově a kročejově odizolovaná konstrukce. Běžné lodžie tak lze rozšířit až na hloubku 3 m, přičemž rozšířená podlaha je v každém patře pevně spojena s původní podlahou balkonu či lodžie a zavěšena pomocí šikmých závěsů na obvodové zdivo. Vlastní hliníková konstrukce lodžií se šroubuje k ocelovým konstrukcím rozšířených podlah.

Balco Clean Line - popis a funkce

Posuvné prosklené dílce jsou vyrobeny z pevných dutých hliníkových profilů, které jsou měkce zaoblené a mají lehce posuvný mechanismus. Dílce jsou nasazeny na vodicí pero horního, tzv. teleskopického profilu a spodní pero tzv. kolejnice, která je vyrobena z velice pevného hliníkového profilu z důvodů maximální tuhosti. Součástí kolejnice jsou drenážní dutiny pro odvod srážkové vody. Systém drenážních kanálků kolejnice je patentován, stejně jako systém spár teleskopických profilů. Spolu s jinými detaily pak tvoří jedinečnost konstrukčního řešení Balco Clean Line, o němž firemní prospekt právem říká, že je výsledkem nového myšlení. Díky drenážnímu systému se podařilo vyřešit problém negativního působení srážkových vod: systém zadrží veškerou vodu z jednotlivých balkonů (stékající např. ze zasklených ploch) a svede ji vodorovnými drenážními kanálky v kolejnici do svislých rohových profilů a odtud přímo do kanalizace. Žádná voda nepůsobí na vodorovné plochy, fasádu apod. Kolejnicový profil má navíc v přední části zabudované držáky pro květinové truhlíky.
Neméně důležitou roli hraje spárový systém, jímž se myslí jistá volnost v osazení horního teleskopického profilu vůči spodnímu profilu horní lodžie. Ta nejen eliminuje nerovnosti stropní plochy nad lodžií, ale zejména umožňuje proudění vzduchu vzniklou vzduchovou mezerou, což zamezuje kondenzaci vody na zasklení a řeší obměnu vzduchu. Spára je přitom skryta za pohledovým přesahem spodního profilu horní lodžie. Ani spodní profil nezůstal stranou pozornosti konstruktérů: obsahuje rezervní drenážní systém pro odvod srážkových vod.

Prosklená lodžie - součást zateplovacího opatření

Hlavním důvodem oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů (zejména stavěných panelovou technologií) je komplexní zateplení, nepočítáme-li zásahy havarijního charakteru. Lodžie je přitom místem, jehož zateplení (svislé i vodorovné) je technicky komplikované, pracné a tudíž drahé - to vše při zvýšeném riziku malé účinnosti a chyb v provedení. Zasklení lodžie je tak nejelegantnější metodou, jak zateplení tohoto citlivého místa vyřešit. Podstatně se tím omezí hlavní zdroj tepelných ztrát, totiž neustálé proudění studeného vzduchu podél oken, podlahy a stropu lodžie. Naopak zde vznikne výborný tepelně izolační vzduchový polštář, jehož tepelné ztráty budou dány pouze vyzařováním přes zasklení (které lze podstatně zredukovat stínicími předměty) a relativně nízkou infiltrací vzduchu přes konstrukční spáry.

Balco Clean Line aneb jak vyvést paneláky z pasti nízkých nájmů

O ekonomice a tedy budoucnosti nájemních bytových domů, zejména domů stavěných panelovou technologií za éry socialismu, rozhodne, jak se jejich majitelům, tj. obcím, družstvům a jiným subjektům, podaří přilákat nabídkou nadstandardních služeb a nadprůměrnou úrovní komfortu ekonomicky silnější nájemníky. Prosklená lodžie řešená ve stylu celoročně obyvatelné tzv. zimní zahrady je prvkem, který při rozhodování potenciálního nájemníka nezůstane rozhodně opomenut. Návratnost této investice je velmi příznivá. Podle Marie Slavíčkové, jednatelky společnosti Balco CZ, přijde výstavba prodloužené prosklené lodžie o délce 3600 m ze systému Balco Clean Line v průměru 80 tis. Kč na byt, přičemž, je-li toto řešení pojato zároveň jako součást nezbytného zateplení, vychází návratnost ještě lépe.

Clean Line není jediný

Balco Clean Line s posuvnými prosklenými díly není jediný konstrukční systém pro zasklení lodžií od firmy Balco; rozhodně však je systémem nejoblíbenějším a zároveň i nejpropracovanějším a nejprodávanějším v celé Evropě, což má příznivý vliv na jeho cenu. V sortimentu, který česká dceřinka Balco CZ nabízí na našem trhu, je také systém otočných skládacích prosklených dílců připomínající finský model. Balco systém je však kvalitou mnohem výš. BALCO Clean line sytém však není vhodný pro zasklení jediného balkonu z důvodu zabudovaných odvodňovacích drenáží. Pro samostatné balkony či lodžie nabízí firma Balco jiné specifické řešení.

Clean Line není jediný

Balco Clean Line s posuvnými prosklenými díly není jediný konstrukční systém pro zasklení lodžií od firmy Balco; rozhodně však je systémem nejoblíbenějším a zároveň i nejpropracovanějším a nejprodávanějším v celé Evropě, což má příznivý vliv na jeho cenu. V sortimentu, který česká dceřinka Balco CZ nabízí na našem trhu, je také systém otočných skládacích prosklených dílců připomínající finský model. Balco systém je však kvalitou mnohem výš. BALCO Clean line sytém však není vhodný pro zasklení jediného balkonu z důvodu zabudovaných odvodňovacích drenáží. Pro samostatné balkony či lodžie nabízí firma Balco jiné specifické řešení.

Zasklení lodžií na seznamu státní podpory

Opravy lodžií a balkonů včetně zábradlí, výměny balkonů a konečně také zasklení lodžií a balkonů jsou jmenovitě uvedeny na seznamu oprav, rekonstrukcí a modernizací, na které lze poskytnout podporu podle nařízení vlády č. 384/2000 Sb. Tímto nařízením se stanoví podmínky státní finanční podpory v případě oprav, modernizací nebo rekonstrukcí domů postavených panelovou technologií. Podpora plyne z Fondu rozvoje bydlení a spočívá v úhradě části úroků z poskytnutého úvěru na stavební práce. Čerpat tuto podporu může fyzická, resp. právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového bytového domu a má trvalý pobyt resp. sídlo na území ČR.

Nejezděte do Malmö, zajeďte do Bystrce

Vraťme se závěrem k úvodním větám článku. Dnes to mají tuzemští vlastníci bytových domů, hledající optimální způsob oprav a modernizací rychle stárnoucích balkonů a lodžií, jednodušší. Mohou se na vlastní oči seznámit s velice elegantním a technicky propracovaným řešením - systémem prosklených lodžií Balco Clean Line - přímo v Brně Bystrci. Rozhodnou-li se nakonec pro tento systém, vykročí správnou cestou vstříc dobré budoucnosti svých majetků, jak se o tom přesvědčila již řada zákazníků ve Skandinávii a v Německu, Francii, kteří se pro tento systém už před nimi rozhodli.

Autor:
Foto: Archiv firmy