Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

BAU 2019 – svátek architektury, staveb, materiálů a řemesel

Od pondělí 14. do neděle 19. ledna 2019 proběhne v Mnichově (SRN) 23. stavební veletrh BAU 2019. Pro návštěvníky z ČR je to výjimečná příležitost – opakující se co dva roky – jak zmapovat bouřlivý vývoj, jenž stavebnictví celosvětové zaznamenává. Po návštěvě BAU možná změníte pohled na to, co a hlavně jak stavět, aby stavba dlouho sloužila k vaší plné spokojenosti. Navštívíte-li níže uvedené expozice, budou na Vás nejspíš připraveni.

Česká republika a Slovensko se veletrhu BAU účastní i jako vystavovatelské země, v lednu sem přicestuje z obou zemí rekordních 22 vystavovatelů, kteří zaujmou 24 výstavních ploch. To představuje 10. místo v žebříčku mezi zahraničními vystavovateli. Oproti BAU 2017 to bude o 5 více, nicméně Češi a Slováci jsou stále na čekací listině, která se nevyprázdnila ani po rozšíření kryté výstavní plochy o pavilony C5 a C6. Dnešních 19 výstavních hal (včetně B0) zaujímá plochu 200 000 m2. Venkovní výstavní plocha pak zaujímá 414 000 m2.

Pokud jde o návštěvnické statistiky, ČR a Slovensko zaznamenaly na BAU 2017 2 524 resp. 1 019 návštěvníků a je předpoklad, že v lednu na BAU 2019 tato čísla vzrostou.

Součástí pozoruhodného úspěchu veletrhů BAU, které její organizátoři právem nazývají World's Leading Trade Fair BAU (Vedoucí světový veletrh BAU), je také systematická komunikace s novináři, která místy až supluje propagační a marketingové aktivity firem. Příkladem jsou pravidelné dvoudenní rozhovory novinářů s vystavovateli, kterým předchází tisková konference pro novináře z celého světa svolaná vedením veletrhu.

Tisková konference

Na konferenci ve dnech 25. a 26. října t.r. se novináři dozvěděli informaci o stavu německé ekonomiky, která již oficiálně nastoupila fázi poklesu. Hlavní prostor tu ale byl věnován informacím o připravenosti veletržního areálu Messe München. Vůbec nejdůležitější změnou oproti BAU 2017 je výstavba a otevření už zmíněných hal C5 a C6. V prvně jmenované návštěvník nalezne expozice pod označením BAU-IT, tzn. řešení chytrých domů řízených elektronikou. Těšit se můžeme až na téměř neuvěřitelnou míru služeb, které zastane samočinná technika řízená počítači. Hala C6 je pak z poloviny věnována dalšímu rychle se rozvíjejícímu se oboru, stavební chemii; druhou polovinu haly zaujmou nástroje a nářadí.

Setkání novinářů s vystavovateli

Jde o setkání s dlouhou tradicí, které v ČR nemá obdobu. Firmy, které vystavují na BAU, mohou tři měsíce před veletrhem sdělit novinářům doslova z celého světa, s čím přijdou na veletrh a zároveň pozvat čtenáře tištěných a internetových periodik k návštěvě stánku. S novináři pak mohou sjednat i další možnosti propagace.

Akce je přínosná i pro novináře. Ti se tu setkávají s vybranými vystavovateli a lidmi, kteří mají opravdu co představit. Najdete tu z první ruky spoustu informací a přehled o tom, co se děje; co je nového a získáte také nové impulzy do další redakční práce.

Veletržní organizace letos uspořádala toto setkání pro 179 vystavujících a pro cca 150 novinářů. Za ČR to byla redakce tohoto časopisu, která je zároveň hlavním mediálním partnerem veletrhu BAU 2019. Naše vydavatelská skupina je už dlouhodobě hlavním mediálním partnerem dvou největších evropských stavebních veletrhů (BAU a bauma); velmi si toho vážíme. Za Slovensko byla pozvána – také tradičně – redakce časopisu EUROSTAV.

Pozvánky k návštěvě firemních stánků

Není v silách jediného novináře navštívit všech 179 firemních stolků, a tak snad čtenář vezme za vděk výběrem, který se zaměřuje hlavně na nezvyklá řešení nebo významné inovace.

Isolena Naturfaservliese GmbH (expozice A1.401)

Stolek, který obsluhovala paní Kerstin Männer s kolegyní byl poblíž hlavního vchodu a nešlo ho přehlédnout. Předmětem soustředěného zájmu této rakouské rodinné firmy je pravá (100 %) ovčí vlna z alpských chovů a výrobky z ní, které se uplatňují ve stavebnictví a bydlení. Nejde přitom jen o koberce, deky, přikrývky, rohože včetně nástěnných ap. Je to také plnohodnotný vnější tepelněizolační systém budov na bázi ovčí vlny se speciální patentovanou úpravou Ionic Protect®, vyvinutý společností ISOLENAWOLLE, která chrání vlnu v tepelné izolaci před negativními vlivy během výstavby a v průběhu života stavby.

Ovčí vlna ISOLENAWOLLE je tak materiál s pozoruhodnými a jedinečnými vlastnostmi, který dobře izoluje teplo a odolává vlhkosti a působení škodlivých mikroorganismů. Nehnije, nerozpadá se, nesublimuje a dobře izoluje i při zvýšené vlhkosti. Plasmová ionizace Ionic Protect® je nejcennějším vynálezem této firmy v aplikacích ovčí vlny jako izolačního materiálu. Testováno podle EAD/CUAP.

Úspěch tohoto rodinného podnikání by byl nemyslitelný bez postoje, který citujeme z firemního webu: „Vidíme jako náš úkol posílit ekologické vědomí lidí a ukázat, že všichni nesou odpovědnost za přírodu, zdraví lidí a vědomé používání obnovitelných surovin. Klíčem k tomu je kreativní vývoj ovčí vlny a jejích aplikací. Vyrábíme hodnotné a inovativní výrobky, které plní významnou funkci, mají udržitelný charakter a chrání naše životní prostředí.

Zateplovací systém na bázi ovčí vlny od firmy Isolena Naturfaservliese GmbH

Remmers – MB 2K (expozice B6.538)

Tato firma, kterou prezentoval pan Christian Behrens, je známá bohatou a invenčně velmi nápaditou nabídkou výrobků stavební chemie; příkladem je deset let starý systém vnitřní izolace IQ-therm, speciálně pracující s vnitřní vlhkostí, který u českých „odborníků” vyvolal až hysterii, opřenou o neznalost.

MB 2K, již druhá inovace původního, asi 3 roky starého Multibaudichtu, je dnes klasikou mezi hydroizolačními materiály společnosti Remmers, který získal řadu ocenění. Rozsah jeho použití se stále rozšiřuje: od původního nasazení místo lepenkových pásů do střech a základů ho lze použít i k řešení bezproblémových hydroizolačních přechodů mezi různými substráty. MB 2K je dále vhodný pro použití v novostavbách, renovacích nebo pro hydroizolaci nádrží. Byl schválen jako izolace pro přechodové oblasti mezi dílci vodonepropustného betonu a nyní přichází ke slovu i jako vodonepropustná a zároveň pojivová vrstva na starém asfaltu nebo asfaltových pásech. Dále jako adhezní můstek, spřažená hydroizolace nebo při řešení v podzemní vodotěsnosti ap.

Česká stavební veřejnost Multibaudicht ke své velké škodě prakticky nezná. Přijeďte na BAU 2019 ho poznat. Nebudete litovat.

MB 2K, již druhá inovace původního, asi 3 roky starého Multibaudichtu, je dnes klasikou mezi hydroizolačními materiály společnosti Remmers

Merck KGaA – Okna EyriseTM s tekutými krystaly (expozice C2.538)

Stolek firmy Merck KGaA obsluhovaly dvě milé dámy, paní Johana Batista s kolegyní. Na stolku stál na první pohled nudný vzorek okenního dvojskla s tlačítkem. Vzorkem bylo vidět, jako běžným dvojsklem. Po stisknutí tlačítka se však vzorek do pár vteřin zneprůhlednil mléčně bílou barvou, připomínající hustou mlhu; po dalším stisknutí zase stejně rychle rozjasnil. Jiný vzorek pak demonstroval, že mléčné zneprůhlednění lze „ladit” plynule, od 0 do 100 %. Dámy dodaly, že barvu mlhy lze (ve výrobě) měnit. Stupeň a intenzitu zamlžení skla lze v praxi měnit nejen ručně, ale i automaticky v rámci „chytrého” domu (www.eyrise.com).

Toto zasklení lze aplikovat nejen do fasádních a střešních oken, ale i do celoskleněných vnitřních příček nebo prosklených stěn. Rozlišují se proto skla pro fasádní použití (např. eyriseTM s350) nebo vnitřní (např. eyriseTM i350).

Srdcem funkční vrstvy eyriseTM s měnitelnou opalescencí je technologie licrivision®. Jde o směs kapalných krystalů, doplněných o specifické barevné molekuly, ušité na míru zákazníka a zahrnující celé barevné spektrum viditelné lidským okem. Směs kapalných krystalů s barevnými pigmenty (molekuly ve tvaru destiček) je umístěna mezi vrstvy průhledného a elektricky vodivého filmu; při působení malého elektrického napětí změní destičky svou orientaci a s nimi i molekuly pigmentů. Tím je regulováno množství procházejícího světla a průhlednost. Přibližuje to doprovodný obrázek.

Licrivision® je technologie, která možná změní pohled na okna a jejich službu.

Technologie eyrise TM . Směs kapalných krystalů s barevnými pigmenty umožňuje plynule regulovat průhlednost skla od 0 do 100 %

Chemolli SAS – Požárně certifikační tým na Vaší straně (expozice C4.410)

Velmi příjemná schůzka, i přes to, že proběhla v pátek brzo ráno hned po otevření jednacího sálu. Proti mně seděla paní Zuzana Arrighini hovořící i plynnou slovenštinou a zároveň key account manager, který se stará o klíčové zákazníky. Vedle ní pak majitel firmy Eros Chemolli.

Chemolli Fire aktivně působí v pěti světadílech ze sedmi, chybí jen Afrika a Antarktida. Skutečnost, že se zákazníci na firmu obracejí třeba až z Austrálie nebo Jižní Ameriky, má své důvody a ty plynou z individuálního přístupu ke každému projektu: od počáteční analýzy až po certifikaci protipožárních systémů je společnost Chemolli Fire vždy na straně zákazníka a činí tak s plnou znalostí věci napříč různými zeměmi a kontinenty. S její asistencí a dohledem může jakákoliv česká a slovenská firma navrhnout, vyrobit, certifikovat a prodávat třeba domovní nebo průmyslové protipožární dveře ap. doslova do celého světa. „Naše dlouhodobá zkušenost umožňuje již ve fázi návrhu či prototypu odhalit požárně riziková místa a nákladný požární test zbytečně neopakovat,” říká Zuzana Arrighini a vzkazuje skutečným i potenciálním zákazníkům: „Jděte za nejlepším řešením, vždy se to vyplatí.

Důležité je, že Chemolli Fire spolupracuje s firmou M&T, která je jejím distributorem pro český a slovenský trh. To je možná další důvod, proč návštěvu stánku Chemolli Fire zařadit do veletržního programu. Více na stránkách www.chemollifire.com.

Požární test dveří (foto Chemolli Fire)

MULTIFILM – Chladivé a průhledné vnitřní stínění (expozice C3.438)

Multifilm je důmyslná vnitřní stínicí roleta, která byla v ČR už před 4 roky popsána v tomto časopise, nejspíš jediném za celou ČR. Je smutné, že česká stavební tepelná technika zkameněla v 18. století a ke škodě milionů českých uživatelů nechápe, jak a proč fungují sálavé děje a s nimi Multifilm. Chceme-li chránit interiér před sluncem, je vnitřní stínění velmi často schůdnější možností, než venkovní roleta či žaluzie, v některých případech dokonce jedinou. Zde je princip účinkování Multifilmu:

Sluneční záření po průchodu zasklením okna přijde o neviditelnou tepelnou složku, kterou pohltí okenní skla, která se tím ohřívají. Viditelná složka, která představuje asi polovinu zářivé sluneční energie, projde skly dovnitř a dopadne na Multifilm. Ten z ní, díky své jemné perforaci, cca 10 % propustí dovnitř a zajistí dostatečnou osvětlenost místnosti. Perforace zajistí i pohodlnou průhlednost ven. Zbylou část, cca 90 % viditelné složky, Multifilm odrazí zpět k oknu, jehož skla ji takřka bezezbytku propustí zase zpět ven. Multifilm tak zůstává spíše chladný, nejvíc tepla pohltí venkovní tabule okenního zasklení, kterou účinně ochlazuje proudící venkovní vzduch.

Návštěva expozice může být pro návštěvníka z ČR velmi inspirující, neboť mu může otevřít zcela nové možnosti řešení v ČR opomíjené letní tepelné ochrany.

Multifilm - Průhledná interiérová roleta s optimálním stínicím účinkem, která zároveň účinně chrání interiér před horkem i mrazem

LUCEM – Průsvitný beton(expozice A1.540)

Společnost LUCEM GmbH ze Stolbergu (v těsném sousedství města Cáchy) je tradičním účastníkem tohoto setkání. Konferenční stolek obsluhovala paní Birgit Munz.

Průsvitný beton (Light Transmitting Concrete) je velmi zajímavé řešení pro architekty, ale přitahuje doslova kohokoliv. Světlopropustnost betonu je realizována tisíci světelnými vlákny, která jsou uspořádaně, ve smyslu požadovaného architektonického, uměleckého nebo jiného výtvarného záměru zapracována do betonu. Efekty průsvitného betonu vyniknou hlavně v šeru budov a v noci. Dojem bývá neopakovatelný, beton a jeho statické tvary lze zkombinovat s dynamikou světel a barev do neuvěřitelných výslednic. Lze rozzářit nejen stěny, fasády podlahy či strop, ale i bazény, květináče, chodníky a sochy: beton a vlákna se uplatní v architektuře i umění. V parcích a zahradách lze z průsvitného betonu realizovat lavičky, koše nebo osvětlovací tělesa, které v noci usnadňují orientaci. „Na veletrhu BAU 2019 rádi uvítáme i české a slovenské architekty, stavitele i zájemce z řad širší veřejnosti. Věříme, že jim máme co ukázat a nabídnout,” řekla paní Munz.

Průsvitný beton (Light Transmitting Concrete) je velmi zajímavé řešení pro architekty, ale přitahuje doslova kohokoliv

Linzmeier – Linitherm, Linit(A1.518)

Linzmeier je díky svému českému zastoupení u nás dobře znám, nejvíc asi jako dodavatel nadkrokevního parotěsného systémového zateplení střech Linitherm, založeného na izolačních pěnách PUR a PIR s hodnotami U od 0,25 do 0,09 W/(m2K). Jeho záběr je však mnohem širší, je navržen k zateplovaní všech nadzemních obálkových konstrukcí domů a vnitřních konstrukcí včetně podlah a stropů.

Izolační jádro desek Linitherm je oboustranně uzavřeno kašírovanou hliníkovou fólií, odolnou proti roztržení, která tvoří parozábranu a odráží sluneční a tepelné záření. Panely se pokládají na sraz způsobem pero-drážka s překryvem 6 cm, což vytváří plochu bez tepelných mostů. Robustní hranové profily zajistí i u speciálně tvarovaných střech efektivní a ekonomické pokládání střešní izolace. Společně s podobným systémem firmy Puren jde v ČR také o vysoce bezpečnou střechu s minimálním rizikem montážních vad z nedbalosti či neumění.

Jiným zajímavým výrobkem firmy Linzmeier je systém LINIT, což je systém spojovacích prvků pro dělící interiérové stěny, parapetní prvky nebo předsazené fasády. Vzhledem k aktivní působnosti firmy u nás formou české pobočky máme pro návštěvníky z ČR typ: chystáte-li se na BAU 2019 zaměřit na české vystavovatele, navštivte stánek A1.518.

Nadkrokevní parotěsné systémové zateplení střech Linitherm, založené na izolačních pěnách PUR a PIR, je rychlé a bezpečné řešení

Puren – Tepelné izolace od střechy až po sklep (expozice A1.121)

Tato společnost se sídlem v Überlingenu u Bodamského jezera si na BAU 2019 připomene 50. završených let od svého vzniku. V roce 1968 se totiž její zakladatel a dodnes aktivní člen poradního sboru náhodou seznámil s polyuretanovou pěnou, v tehdejším Německu prakticky neznámou, a rychle rozpoznal její všestrannost. Vznikla tak firma Puren, jeden z průkopníků tuhých polyuretanových pěn ve stavitelství. U konferenčního stolku na setkání PreBau to zmínila paní Sybille Frank.

Dnešní sortiment firmy Puren zahrnuje zateplení na bázi tvrzených pěn PUR/PIR pěn (PIR = tvrdá polyisokianurátová pěna) pro šikmé a ploché střechy, fasády, podlahy a stropy (zejména nad suterénem). Příkladem je stále ještě nový a zejména výjimečný výrobek purenit®. Je to extratřída mezi konstrukčními materiály: multifunkční konstrukční materiál s výbornou tepelnou izolací a dalšími vynikajícími vlastnostmi (pevnost, stabilita, nízká hmotnost).

Návštěvník z ČR si na tomto stánku možná více uvědomí, že je mnohem důležitější dlouhodobá kvalita a trvale vysoká užitná hodnota stavebního díla, než vysoké provozní náklady a časté poruchy a opravy, které brzy pozřou úspory z levné výstavby.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Messe München, archiv představených firem