Bednění Meva na sportovních stavbách

Architektonické ztvárnění sportovních staveb i účel jejich použití - ať již jsou to fotbalové stadiony, víceúčelové sportovní haly, či stavby specializované jen pro dané sportovní odvětví - kladou i větší nároky na provedení jejich monolitických nosných konstrukcí. Ty musejí přenést zatížení od zastřešení a zároveň plnit svou funkci zázemí pro diváky i sportovce jako tribuny, komunikační centra nebo šatny. Právě proto se uplatnilo a uplatňuje na těchto stavbách bednění Meva.


Rámové stěnové bednění Mammut s únosností na tlak betonové směsi až 97 kNm-2 se ukázalo jako velmi výhodné zejména pro betonáž stěn komunikačních jader různých výšek, pro pravoúhlé sloupy, ale i pro rámy a průvlaky tribun, včetně zešikmených částí. Bednící zámek je totiž univerzální a je možné ho osadit na kterémkoliv místě rámu v kombinaci vodorovných i svislých dílců šířky od 25 - 250 cm. To umožňuje výškově jednotlivé bednící dílce vzájemně odsadit dle konkrétního požadavku. Podobným způsobem je pro tyto stavby univerzálně použitelný podpůrný systém MEP, kde jsou jednotlivé stojky (kombinace ocel hliník) pevně spojeny pomocí rámů do podpůrných věží. Variabilita tohoto systému je daná tím, že je možné použít kombinace rámů různých délek (55 - 330 cm), stojky 2 základních výšek (185 - 300, 300 - 450 cm) a jejich prodloužení (80, 120 a 360 cm).
Díky těmto kombinacím může mít každá stojka jinou délku, vyrovnávající výškové rozdíly vodorovných konstrukcí, je tím možné překlenout i průvlaky v atriích či halách velkých konstrukčních výšek. Pro přesun smontovaných věží je možné použít místo jeřábu i pojízdné vozíky.


Pro kruhové sloupy se používá ocelové bednění Circo, v případě kruhových stěn buť polygonové bednění kombinované ze stěnových dílců Mammut a obloukových dílců, nebo kruhové bednění Arcus.

Bednění pravoúhlých sloupů (v rozměrech dle požadavků projektanta a s nastavením na centimetry) umožňuje bednící systém Caro a Pax. Stropní konstrukce je možné bednit buť pomocí dřevěných nosníků, nebo použitím systému MevaDec s padacími hlavicemi. Pro oba způsoby je možné používat jak jednotlivé typy stojek, tak podpěrný systém MEP, v případě výhodnosti i bednící stoly.

Největší současnou sportovní stavbou provedenouz bednění Meva je pražská Aréna Sazka, kde Divize betonových konstrukcí firmy Skanska CZ a.s. plně využila bednění Mammut, bednění sloupů typu Circo, Pax i Caro, u stropů se používaly dřevěné nosníky podpírané jak jednotlivými stojkami, tak systémem MEP. Betonáž základních nosných monolitických konstrukcí (u vlastní kruhové haly průměru celkem 170 m, 8 výškových úrovní, 45 000 m3 betonu, 113 000 m2 bednění) proběhla v rekordní době 4 měsíců (15. 1. - 14. 5. 2003) a v kvalitě, kterou ocenili i stavební odborníci z jiných evropských států. Střechu tvoří unikátní ocelová předpjatá konstrukce po obvodě uložená na monolitické průvlaky.


Při přestavbě zimního stadionu v Českých Budějovicích (2001), která byla podstatně menšího rozsahu, použil dodavatel Českobudějovické pozemní stavby a.s. stěnové bednění typu StarTec a, při bednění stropů, rovněž dřevěné nosníky.

V Moskvě se nyní staví nový rychlobruslařský stadion půlkruhového půdorysu velikosti 255 × 132 m zastřešený 3kloubovými příhradovými vazníky (kombinace dřevo, ocel) zavěšenými na 80 m stožáru, který je nad středním komunikačním monolitickým pylonem Ř 12 m. Na tomto pylonu je ve výši 15 m vytvořen železobetonový prstenec Ř 34 m, tl. 2,5 m na jehož ozub jsou uloženy vnitřní podpěry vazníků. Obvodové podpěry jsou uloženy na monolitických průvlacích. Monolitické konstrukce (včetně tribun, průvlaků a sloupů Ř až 1 m) provedla v období od dubna do srpna 2003 firma Mospromstroj (postavila i nový Chrám Krista Spasitele). Stadion bude v provozu v září 2004. Při monolitických konstrukcích bylo použito 1 500 m2 stěnového bednění StarTec, 2 000 m2 bednění typu Mammut a cca 2 500 ks MEP.

Z dalších staveb, postavených po celém světě, namátkou ještě, včetně použitých bednících systémů, uvádíme:

  • Bassebalstadion Cincinnati, USA (MEP,Mammut-Imperiál);
  • New England Stadion, USA (Mammut-Imperiál);
  • Bazén Dorsten SRN (Circo, MEP, Mammut,Arcus);
  • Sportovní hala v Essenu (MEP, Mammut)a Freiburgu (Mammut), SRN;
  • Víceúčelová hala Dráž.any, SRN (Mammut,MEP);
  • Hala Wolfsburg, SRN (Mammut, MEP);
  • Hala v Möhringen,SRN (Mammut, Circo,MEP);
  • Sportcentrum Budapeš, Ma.arsko (Mammut,MevaDec, MEP);
  • Fotbalový stadion San Sebastian, Španělsko(Mammut, MEP);
  • Hala v Grazu, Rakousko (MEP, Cico-atyp,Mammut).

U prvých tří staveb zajišťovala technickou pomoc dodavatelům firma Resvo Praha, s.r.o., která zastupuje firmu Meva v České republice, zajištěním dodávky materiálu, zpracováním bednících plánů, případně poskytnutím šéfmontérů. U ostatních staveb tuto pomoc zajišťovala přímo firma Meva Schalungs-Systeme, GmbH.

Autor: Ing. Petr Lebeda
Foto: Archiv firmy