Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

BETOSAN alternativa, kterou oceníte!

Z původní poradenské firmy se společnost BETOSAN postupem doby stala největším výrobcem specializovaným na sanační hmoty, speciální a hydroizolační maltoviny a další produkty stavební chemie. V současné době nabízí 115 výrobků a komplexní výrobkovou řadu stále rozšiřuje. V oblasti sanací neexistují typová řešení, naopak je nutný těsný kontakt mezi investorem, projektantem a zhotovitelem sanačních prací.

BETOSAN® s.r.o. jako výrobní firma byla založena v roce 1992. Ve své činnosti navázala na úspěšnou činnost stejnojmenné konzultačně-expertní firmy orientované na diagnostiku železobetonových konstrukcí a poradenství v oblasti jejich oprav. Prudký rozvoj oblasti sanací železobetonu poznamenaný mimo jiné absencí vhodných a zejména cenově dostupných materiálů na tuzemském trhu urychlil rozhodnutí zaměřit činnost firmy z oblasti diagnostiky spíše do oblasti výrobní. Tento posun v činnosti firmy byl pak v roce 1992 završen založením firmy BETOSAN® s.r.o. jako firmy specializované na výrobu maltovin a hmot právě pro oblast oprav betonu a železobetonu.


Ing. Václav Pumpr

Cílem bylo nabídnout profesionálně formulované hmoty, které by byly alternativou k hmotám dováženým. A to nejen alternativou cenovou při plné technické srovnatelnosti výrobků, ale alternativou z hlediska aplikačního servisu, alternativou z hlediska pružnosti a operativnosti dodávek a v neposlední řadě i alternativou řešící individuelní a často velmi specifické požadavky zákazníka, kdy firma BETOSAN® s.r.o. byla schopna nabídnout materiálové řešení „na míru" s neustálým akcentem na vysokou úroveň kvality dodávaných hmot.

Firma BETOSAN® s.r.o. se záhy etablovala na stavebním trhu jako největší tuzemský výrobce specializující se na sanační hmoty, specielní maltoviny, hydroizolační maltoviny a další produkty takzvané stavební chemie a své vedoucí místo si udržuje i nadále nejen objemem produkce, ale i šíří nabízených výrobků.

Kvalita na prvém místě

Je pochopitelné, že v náročné konkurenci výrobků renomovaných světových producentů bylo možné obstát pouze s výrobky nejvyšší kvality. Firma BETOSAN® s.r.o. proto od prvopočátku své existence kladla mimořádný důraz na zajištění jakosti produkce. Výrobky jsou kontrolovány nejen vlastní laboratoří, ale kvalita je dozorována i nezávislou akreditovanou laboratoří HORSKÝ s.r.o., samozřejmostí je, že veškeré nabízené výrobky jsou certifikovány TZÚS Praha, jsou schváleny Hlavním hygienikem ČR, řada z nich má atest na přímý styk s pitnou vodou či potravinami.


Hydroizolační malta MONOCRETE MONOMIX XP TH byla oceněna SSBK jako „Sanační materiál roku 2004“.

Soustavná péče o kvalitu produkce vyústila v to, že se firma BETOSAN® s.r.o. stala jako jedna z prvých tuzemských firem v oblasti produkce specielních a sanačních materiálů držitelem certifikátu ISO 9001. Náročné prověřovací řízení opakovaně osvědčilo, že firma je schopná zajistit kvalitu svých výrobků na úrovni plně srovnatelné s vyspělými evropskými i mimoevropskými státy.

Aplikační servis

Specifickým rysem produktů stavební chemie je potřeba neustálého kontaktu mezi investorem, projektantem, vlastním zhotovitelem sanačních prací a dodavatelem materiálů. V oblasti sanací neexistují typová řešení, rutinní přístup k zakázce se v této oblasti často nevyplácí. Pracovníci firmy i distribuční partneři považují proto za samozřejmé, že vlastní sanaci musí předcházet alespoň základní průzkum konstrukce, při vlastní realizaci pak je žádoucí jak materiálové tak technologické provedení zakázky optimalizovat.

Navíc „terénní" zkušenosti jsou pro výrobce sanačních a specielních materiálů základní informací jak pro zlepšování vlastností stávajících výrobků, tak pro výrobní inovace. Chybami se učíme všichni, především tomu, jak jim předcházet.

Z tohoto důvodu považujeme za samozřejmé, že v rámci dodávky materiálů poskytneme zhotoviteli či investorovi maximální technickou podporu. To samé platí v plné míře i o našich distribučních partnerech.

Dostupnost materiálů

Pro oblast oprav a sanací je rovněž typické, že jen ve výjimečných případech lze stanovit přesné množství potřebných materiálů, jen zřídkakdy je rozsah poškození v potřebné míře znám před započetím vlastní sanace. Proto je pochopitelné, že jak investor, tak zhotovitel ocení, že může potřebný materiál obdržet v průběhu několika hodin či dnů. Denní kapacita výroby na úrovni 30 tun umožňuje vyhovět obratem jak velkým zakázkám, tak zároveň flexibilita výrobního zařízení dává možnost uspokojit i rozsahem nevelké zakázky. Firma BETOSAN® s.r.o. si byla navíc dobře vědoma, že důležitým aspektem je i regionální dostupnost materiálů. Ne každý má možnost nebo je ochoten odebírat nevelká množství přímo z výroby. Firma BETOSAN® s.r.o. proto postupně buduje síť kvalifikovaných distributorů.

V Praze, Brně, Batelově (necelých 20 km jihozápadně od Jihlavy) a Plzni má firma vlastní prodejní sklady. Krom toho má firma úspěšné zastoupení i v SR a posiluje své pozice i na dalších zahraničních trzích, především v pobaltských republikách a na Ukrajině.

Vývoj výrobků, inovace

Vedle jakosti produkce „vsadila" firma BETOSAN® s.r.o. i na její komplexnost. V současné době je v nabídce firmy již více než 115 výrobků a nabídka se soustavně rozšiřuje. Při vývoji firma systematicky spolupracuje s největšími výrobci primárních surovin stavební chemie, jakými jsou například BASF, WACKER-CHEMIE, MÜNZIG CHEMIE, DOW CHEMICALS a mnozí další.

Zcela mimořádné postavení pak zaujímají ve výrobním programu firmy BETOSAN® s.r.o. výrobky s přísadami největšího světového producenta tzv. krystalizačních materiálů, kanadské firmy XYPEX Corporation. Firma BETOSAN® s.r.o. je v celosvětovém měřítku prvou a jedinou firmou, která obdržela licenční oprávnění zabudovat do svých výrobků specielní přísady XYPEX. O výjimečnosti těchto produktů svědčí i to, že v roce 1997 obdržela firma BETOSAN® s.r.o. čestné uznání FOR ARCH 97 za hydroizolační maltovinu WATERFIX XP(TH). V letošním roce byla hydroizolační malta MONOCRETE MONOMIX XP TH s přísadou XYPEX zvolena Sdružením pro sanace betonových konstrukcí sanačním materiálem roku 2005.

V letošním roce oslaví společnost BETOSAN® s.r.o. 13 let své existence. Věříme, že i v následujících letech budeme schopni uspokojit náročné požadavky našich zákazníků, budeme schopni jako doposud rozšiřovat sortiment našich výrobků a jsme přesvědčeni, že i v následujících letech budeme schopni udržet či zlepšit kvalitu našich výrobků, abychom plně dostáli požadavkům vyplývajících z držení certifikátu ISO 9001. I v nadcházející letech jsme rozhodnuti učinit vše proto, aby BETOSAN® s.r.o. zůstal i nadále alternativou, ke které se zákazníci mohou vždy obrátit s důvěrou.

Autor:
Foto: Archiv firmy