Bosco Verticale – nejkrásnější zelený mrakodrap na světě

Nejen móda patří k Milánu. Tuto evropskou metropoli zdobí i architektonické poklady. A Milán je hrdě vystavuje světu. Už jste viděli Bosco Verticale, architektonický skvost ve středu města, místo, kde najednou vyrostl les? Pojďme se na něj společně podívat.

Úžasná architektonická struktura, která mi v Miláně vždy učaruje. Vertikální Les, jak se tento koncept nazývá, nebo italsky Bosco Verticale, je dílem architekta Stefana Boeriho a jeho studia (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni La Vavra). Nejkrásnější zelený mrakodrap na světě je umístěný v centru Milána v zóně Giardini di Porta Nuova. Nachází se hned vedle Pavilonu Unicredit, kde se konají tiskové konference během slavného milánského týdne módy. Sídlí tu také agentury velkého kalibru jako je William McDonough, Google Italia a Pandora a není tedy výjimkou, že se zde tu a tam mihne i nějaká celebrita.

Unikátní projekt vertikálního lesa byl zpracován italským studiem Boeri, Barreca, La Varra. (autor: copyright @Boeri Studio - Boeri, Barreca, La Varra)

Vertical forest – vertikální les

Bosco Verticale, dvě zelené věže, jsou energetické obytné struktury v milánské čtvrti Porta Nuova. Pokud plánujete výlet do Milána, nezapomeňte se zastavit i v této zóně, z níž na Vás už z dálky hledí tyto překrásné architektonické skvosty. Vertikální les je modelem udržitelné obytné architektury a projektem zazelenění metropole jako je Miláno, a to bez zásahu nad rámec teritoria města. Bosco Verticale se vyznačuje extrémně rafinovaným a exkluzivním designem. Tak osobitým, že je schopný přitáhnout pozornost celého světa. V roce 2014 tento projekt vyhrál jedno z prestižních ocenění International Highrise Awards. Byl vyhlášen nejkrásnějším mrakodrapem na světě. Co je však na něm unikátní?

Finální osazení stavby vegetací trvalo kvůli zhoršeným podmínkám dva roky. Podílel se na něm i tým botaniků. (autor: copyright @Boeri Studio - Boeri, Barreca, La Varra)

Nejinovativnější mrakodrap na světě

27podlažní struktura obsahuje život. Rostlinstvo, které zdobí její fasádu a tím vytváří první vertikální les na světě, je bohaté. I proto získal tento projekt výše uvedené ocenění, které je udělováno každé dva roky na počest nedávno zkonstruovaným vynikajícím stavbám vysokým minimálně 100 m.

Projekt lokalizovaný v centru Milána sestává ze dvou obytných věží výšky 110 a 76 metrů. Zahrnuje 800 stromů, přičemž každý měří od 3 do 9 metrů, 15 000 rostlin s širokým rozpětím velikostí keřů, až po truhlíkové rostliny na té části fasády, která je exponovaná směrem ke Slunci. V plošném měřítku se jedná o plochu téměř 20 000 m2 „lesa“. Diverzita rostlinstva napomáhá udržení vhodné vlhkosti prostředí, absorpci oxidu uhličitého a chrání lidi a domy před ostrými slunečními paprsky i akustickým zamořením. V noci se tato nádherná architektura, nejkrásnější zelený mrakodrap na světě, vyjímá v nádheře světelných závojů. Stala se symbolem města Milána. Oceněná byla také v zahraničí.

Tento ostře sledovaný a komentovaný projekt však sklidil mimo ocenění i kritiku. Ostré hodnocení bylo určeno autorskému studiu Boeri. Marco Biraghi, profesor historie architektury, definoval tento projekt jako plný očekávání, který však přinesl zklamání.

Rostliny vysázené na každém balkoně jsou pečlivě druhově voleny a kultivovány tak, aby vyhověly specifickým požadavkům stavby. (autor: copyright @archiportale com)

Udržitelnost

Dvě věže obdržely LEED Gold nejvyšší stupeň energetické certifikace. Bosco Verticale je především systém, který optimalizuje, obnovuje a produkuje energii. Je to plocha s 500 m2 solárních panelů a rozmanitými ekoinovačními systémy využívajících geotermální energii.Vegetační systém Vertical Forest přináší do konstrukce specifické mikroklima. Produkuje vlhkost, absorbuje CO2, produkuje kyslík. Filtruje prachové částice, které jsou součástí urbánního prostředí. A v okamžiku, kdy na projekt nahlédneme ze zorného úhlu hustoty zalidnění, zjistíme, že každá věž vertikálního lesa odpovídá ekvivalentní oblasti potenciálního městského rozšíření rodinných domů a budov o rozloze až 50 000 m2.

Obě věže jsou nyní dominantou milánské čtvrti Giardini di Porta Nuova. (autor: Miroslava Vaňharová)

Jedná se o model vertikálního zhuštění přírodou uvnitř města. „Les“ zvyšuje biodiverzitu a formuje tak nový druh městského ekosystému. Rozdílné druhy vegetace vytváří vertikální prostředí, které může být též obývané ptáky a hmyzem. Obě věže se tak stávají magnetem a symbolem spontánní rekolonizace města flórou i faunou. Klíčové jsou v tomto projektu stromy, včetně dubů a muchovníků, které byly velmi pečlivě vybírány. Po dobu dvou let byly svědomitě pěstovány v botanických zahradách speciálně pro tento účel. Všemi svými proporcemi a parametry (umístěním, výškou) musely perfektně ladit a zapadnout do tohoto projektu. Finalizace optimálního umístění rostlinstva na fasádě trvalo za účasti týmu botaniků vzhledem k jeho umístění celé dva roky. Rostliny pro tento projekt zvolené budou dále pravidelně rekultivovány, aby vyhovovaly specifickému záměru projektu. Bosco Verticale bude měnit svůj vzhled v souladu s jednotlivými ročními obdobími a poskytovat neustále se měnící pohled na Miláno.

Distribuce a osazení rostlin pro každé podlaží se odvíjí i od nároků konkrétního druhu vegetace na zavlažování. Každý byt v této struktuře má ozeleněný balkon, který reaguje na měnící se počasí. Buď v létě poskytuje komfort ve formě stínu, případně filtruje znečištěné ovzduší od městského smogu a prachu, nebo zimní opadané stromky dovolí slunečním paprskům prostoupit do interiéru.

Vertikální vegetace zahrnuje velké množství druhů stromů, keřů a menších rostlin. Ty v létě příjemné stíní. V zimě pak opadané rostliny naopak propouští světlo do interiéru jednotlivých bytových jednotek. (autor: copyright @petzl com)

Pozitivní diverzita

Různorodost rostlinstva s jejich charakteristickými vlastnostmi mají za cíl produkovat vlhkost, absorbovat kysličník uhličitý, pohlcovat prachové částice, vytvářet kyslík a chránit budovu před radiací a hlukem. To nejenže zvyšuje kvalitu životního prostředí, zkrášluje městskou čtvrť i samotné město, ale zabezpečuje i celoroční výrazné energetické úspory. A funguje to. Některé čínské města již projevily zájem o tento model urbánního vertikálního lesa. Soužití člověka a flóry ve vysoko osídleném městském ekosystému je do budoucna velmi atraktivní možností.

Překlad: Helena Široká
Autor: Ing. arch. Miroslava Vaňharová
Foto: Miroslava Vaňharová, @petzl.com, @archiportale.com