Březen a první čtvrtletí 2019 byly rekordní

Příznivé klimatické podmínky, velká zásoba práce u rozpracovaných staveb, ale i nová zakázka, to jsou hlavní důvody úspěšného výsledku měsíce března i 1. čtvrtletí letošního roku podle dnešních informací Českého statistického úřadu.

Více než dvouciferný meziroční nárůst v březnu (spolu s únorovým výsledkem) nejen eliminoval letošní lednový propad, ale součtová čtvrtletní hodnota dokonce překonala o více než 2 procenta rekordní výši roku 2018. Zásluhu na tom má zdvih pozemního stavitelství, především ale nárůst inženýrského stavitelství, zejména v segmentu dopravní infrastruktury. Vzhledem k objemu nově zadaných staveb a s ohledem na značnou hodnotu vypsaných výběrových řízení očekáváme příznivý vývoj i v dalším období. U staveb dopravní infrastruktury činí meziroční zvýšení hodnoty zadaných zakázek za první čtvrtletí plnou třetinu, u vypsaných překračuje dvojnásobek.

Dynamika v bytové výstavbě je patrná v počtu dokončovaných bytů, především ale u zahajovaných. Od počátku roku je vyšší nárůst u bytových domů; pokud by tento trend setrval, byl by to dobrý signál.

Čísla dnes vydaná Českým statistickým úřadem nás mohou uspokojit, přejme si, aby tato tendence vydržela i v dalších čtvrtletích. Předpoklady k tomu jsou vytvořeny.

Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Autor: SPS