Budova AŽD Praha v novém

Komplex pěti budov v Žirovnické ulici v sousedství pražské Jižní spojky, ve kterých sídlí společnost AŽD Praha s.r.o., dnes už nepřehlédnete. Od října 2015 má novou, velmi povedenou fasádu.

Příprava

Stavební práce prováděla neratovická společnosti KASTEN a to od října 2014 do října 2015. Velká pozornost byla věnována přípravě. Práce bylo nutné perfektně časově rozvrhnout. Před zahájením rekonstrukčních prací provést zkoušky přídržnosti navrženého lepidla k podkladu, únosnost hmoždinky v tahu a sondy do střech, aby se co nejpřesněji zjistila její původní skladba. KASTEN vždy ctí zásadu, že kvalitní přípravou se minimalizují překvapení na stavbě.

Rekonstrukce

Zateplení se týkalo obvodového pláště budov a střešního pláště. Práce začaly na spojovacím krčku, následovala hlavní budova, administrativní budova a na závěr budova ředitelství AŽD. Práce se samozřejmě prolínaly nejen z důvodu co nejlepšího časového uspořádání, ale také s ohledem na návaznost jednotlivých stavebních detailů. Začalo se vždy střešní konstrukcí a následně práce pokračovaly na obvodovém plášti. Celý systém fasádního zateplení byl proveden z výrobků STO.

Střecha

Na vyčištěný a upravený povrch původní střešní krytiny se pokládalo nové souvrství. Jako první asfaltový samolepicí podkladní pás. Tepelná izolace o tloušťce 180 mm se ukotvila do trapézového plechu původní skladby, na ní byla položena separační vrstva z geotextílie. Finální vrstvu vytvořila povlaková hydroizolace z PVC o tloušťce 1,5 mm. Veškeré detaily byly provedeny s použitím systémových poplastovaných lišt. Zateplení vyžadovalo také úpravu zámečnických prvků, například schodů strojoven výtahu, kde se výška přizpůsobila novému střešnímu souvrství a poté byl celý povrch nově upraven a ošetřen ochranným nátěrem. Jako poslední byl na připravené kotvy osazen systém hromosvodu po celé ploše střešní konstrukce. Technickým oříškem se stalo provedení snížení střechy mezi budovami ředitelství a hlavní budovou. Rozebrání dřevěného záklopu, doplnění tepelné izolace, provedení nových samočinných světlíků a následné zaklopení spolu s hydroizolační vrstvou za provozu kanceláří pod střechou vyžadovalo nejen vysokou technickou dovednost, ale jako součást řízení i vysokou úroveň předvídavosti a důvěry v předpověď počasí.

Fasáda

Po výměně vybraných okenních výplní a následném začištění ostění a nadpraží, přišlo na řadu zateplení obvodového pláště budovy. Použit byl šedý polystyren tloušťky 120 mm. Ke kotvení izolantu speciální hmoždinky EcoTwist s ocelovým šroubovacím trnem, Jejich jedinečnost spočívá v tom, že talířek hmoždinky se zařízne hluboko do izolantu, aniž by ho zničil či oslabil a tím minimalizuje tepelné mosty. Z hlediska požární ochrany byl aplikován speciální systém s použitím protipožárních lišt v kombinaci s minerální vatou v ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů. V oblasti soklu byl použitý perimetr, který lépe odolává zvýšenému vlhkostnímu namáhání. Finální vrstva pláště budovy je tvořena silikonovou omítkou se zrnem tloušťky 1,5 mm.

Průčelí s výtahovými šachtami, které je orientované k vysoce frekventované pražské Jižní spojce, bylo opatřeno fasádním nátěrem s lotosovým efektem, zajišťujícím samočisticí schopnost při omytí deštěm.

Veškeré vodorovné plochy, o kterých lze předpokládat, že přijdou do styku s vodou (parapety, atiky, napojení na fasády, okapní plochy a další), byly opatřené klempířskými konstrukcemi. Všechny zámečnické konstrukce byly nejdříve odrezené, následně upravené a opatřené novým nátěrem. Zvolená barva nátěru klempířských i zámečnických prvků ladí se zbytkem budovy jako celkem.

Finále

Zateplená fasáda ušetří spoustu energií. Významnou přidanou hodnotou je i barevnost fasády. Hlavní světle šedá barva je doplňována sytou modrou, žlutou, červenou a zelenou, v obdélnících ležérně rozložených po fasádě. Až pojedete po Jižní spojce a bude zácpa, možná vám ten pohled zlepší náladu...

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy