Bytový a polyfunkční dům Stephanus s unikátním systémem Ytong

Na sídlišti Priekopa v Martině-Vrútkách (SK) vyrostl nový bytový dům Stephanus. Při výstavbě byla použita kombinace svislých a vodorovných prvků Ytong a Silka na výšku pěti podlaží. Tento novátorský počin nejen na Slovensku, ale i v celé střední Evropě, vyžadoval od architekta Mária Budinského i statika Branislava Čamka hodně invence. Urychlil však výstavbu a přinesl úsporu financí.

Díky systému Ytong se minimalizoval mokrý proces výstavby a zkvalitnily se tepelně-technické parametry konstrukce. Podle architekta projektu Ing. arch. Mária Budinského se tento dům zařadí, díky svému konstrukčně-stavebnímu řešení, do kategorie nízkoenergetických staveb. Objekt byl navržen tak, aby poskytoval všechen komfort, který potřebuje dnešní městský člověk k příjemnému a pohodlnému bydlení.

Říkal jsem si, že zkusím vymyslet design, který nemá žádné výčnělky, aby byl objekt navržený v souladu s nízkoenergetickým standardem budovy. Chtěl jsem vytvořit kompaktní tvar, který bude svým tvarem, ale ne honosností jako diamant, se zlomem v rovném tvaru se systémem balkónů a lodžií. Tyto jsou pouze vsunuté do budovy, bez nutnosti jakýchkoliv výčnělků. Myslím, že se nám podařilo vytvořit estetický a designový dům, který se zbytečně neprodražil,” vysvětluje myšlenku projektu Mário Budinský.

V nabídce bytů domu Stephanus dominují dvoupokojové byty, přičemž celkový počet všech bytů je 59 a každý se pyšní velkorysou terasou nebo balkónem, či parkovacím místem v ceně bytu. V přízemí polyfunkčního domu se nachází nebytové podnikatelské prostory určené pro různé účely podle zájmu široké podnikatelské veřejnosti. V parteru by tak měly vyrůst provozy jako papírnictví a kancelářské potřeby, hračky, bufet, novinový stánek, fitness, kavárna a mini potraviny.

Polyfunkční dům STEPHANUS – základní údaje

  • Místo: Martin, městská část Priekopa
  • Investor: H&D Real s.r.o.
  • Autor návrhu: Budinský & Partners s. r. o.
  • Spolupráce: Ing. arch. Michal Egly
  • Generální dodavatel: EK-Invest, s.r.o.
  • Realizace: 2012 – 2013
  • Počet bytů: 59
  • Zastavěná plocha domu: 1 173 m2
  • Stavebně-konstrukční řešení: obvodové stěny Ytong tl. 375 mm, vnitřní stěny Ytong a Silka tl. 375 mm, 250 mm, 200 mm a 100 mm, mezibytové stěny Silka – akustické tvárnice tl. 250 mm, stropní systém Ytong

Stavební systém Ytong

Požadavkem investora bylo, abychom při výběru stavebního materiálu zohlednili realizační a investiční náklady. Primárním kritériem byl stavebnicový systém bez nutného bednění, který by se dal využít v rámci celé stavby. Ačkoliv mnohé bytové nebo polyfunkční budovy využijí Ytong pouze na 30 % v rámci všech materiálů hrubé stavby, Stephanus je světlým příkladem zastoupení Ytongu až na 90 %,” dodává architekt Mário Budinský.

Inspiraci na použití stavebního materiálu Ytong získal architekt na konferenci Ytong Dialog v Bratislavě. Minimální tepelné ztráty zabezpečuje obvodový plášť z tvárnic Ytong, nosnost a akustiku zabezpečuje Silka a eliminaci mokrých procesů a rychlost výstavby i během zimních měsíců umožnilo použití stropních dílců Ytong. Navíc poskytla společnost Xella i velkou podporu v projekční fázi, a to zejména v oblasti statiky.

Samonosná konstrukce

Bytový dům má 6 nadzemních podlaží. 1 nadzemní podlaží je na úrovni terénu a z větší části slouží pro parkování. Tomu odpovídá i nosný systém jednoho nadzemního podlaží realizovaného jako soustava železobetonových nosných stěn a průvlaků, které podepírají monolitickou železobetonovou desku. „Další podlaží jsou navržena jako samonosná konstrukce z prvků Ytong a Silka,” doplňuje informaci o konstrukci domu Ing. Martin Mihál, technický poradce pro projektanty ve společnosti Xella. Obvodové stěny jsou vyzděny z tvárnic Ytong tloušťky 375 mm a zateplené minerální izolací tloušťky 50 nebo 70 mm. Součinitel prostupu tepla takové stěny je 0,20 nebo 0,18 W/(m2K). To jsou hodnoty o mnoho lepší než požadovaná hodnota podle STN 73 0540-2 U = 0,32 W/(m2K) a doporučená hodnota Ur1 = 0,22 W/(m2K).

Vnitřní nosné stěny

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy převážně z tvárnic Silka. Silka se vyznačuje vysokou pevností a díky své velké objemové hmotnosti i vynikajícími zvukově-izolačními vlastnostmi. Dvě tloušťky tvárnic Silka byly použity právě kvůli požadavku vzduchové neprůzvučnosti RW = 53 dB, kterou splňuje Silka tloušťky 250 mm s označením S20-2000 (pevnost 20 MPa v tlaku a objemová hmotnost 2 000 kg/m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti RW = 56 dB).

Silka tloušťky 200 mm s označením S15-1800 (pevnost 15 MPa v tlaku a objemová hmotnost 1800 kg/m3, laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti RW = 54 dB ) byla použita jen na vnitrobytové nosné stěny, které přebírají vysoké zatížení. Na vyšších podlažích bylo možné použít na méně namáhané stěny i tvárnice Ytong tloušťky 250 a 200 mm.

Originální stropy

Stropy v bytovém domě jsou řešeny velmi originálně ze stropních dílců Ytong. Díky vynikající spolupráci investora, architekta, statika a dodavatele dílců se podařilo vytvořit stropy na nepravoúhlý a nepravidelný půdorys jako skládačku z dílců (viz obrázek kladečského plánu).

Taková konstrukce dovolila velmi rychlou montáž téměř bez mokrých procesů, což umožnilo realizaci i v zimních měsících,” upozorňuje M. Mihál.

Maximální délka dílce 4 500 mm souvisí s použitím cenově efektivnějších dílců tloušťky 200 mm. Dílce jsou kladeny přímo na nosné stěny, na železobetonové průvlaky nebo do ocelových průvlaků. V místech, kde průvlaky v interiéru nepůsobí rušivě (chodby a podobně), byly použity levnější železobetonové prefabrikované průvlaky. Na tyto průvlaky je možné přímo ukládat stropní dílce podobně jako na stěny. V místech, kde by průvlaky působily rušivě, byly použity průvlaky z ocelových válcovaných profilů HEB nebo L.

Dílce Ytong je potřeba přímo na stavbě před položením na pásnici ocelového profilu obrousit tak, aby byla spodní hrana dílce v jedné rovině se spodní hranou ocelového profilu,” upozorňuje M. Mihál.

Kladecí plán stropů

Jelikož dílce jsou z Ytongu, broušení není náročné. Například na obvodu zešikmené části bytového domu jsou použity ocelové L profily 200 × 200 × 16, na které se kladly ve výrobě šikmo nařezané dílce Ytong. V architektuře tento detail umožnil zachování rovného podhledu lodžie bez přiznání průvlaku.” Další zajímavostí při návrhu stropů byl požadavek investora na zachování jedné úrovně mezi interiérem a terasami. Tento požadavek si vynutil změnu výšky stropů v podlaží pod terasami. Dílce Ytong se tedy v tomto podlaží kladly ve dvou výškových úrovních, které byly vytvořeny různou výškou vyzdění stěn.

Kombinace svislých a vodorovných prvků Ytong a Silka na výšku pěti podlaží je na Slovensku, ale i v celé střední Evropě skutečně novátorským počinem, který vyžadoval od architekta Mária Budinského i statika Branislava Čamka hodně invence. Podle investora znamenala záměna klasické stavby s monolitickými stropy za stavebnici úsporu času i financí.

Autor:
Foto: Archiv firmy