Caparol – Capatect Carbon. Když záleží na výsledku!

Majitelé tohoto bytového domu se před mnoha lety osobně zapojili do jeho výstavby. Těsná vazba k domu a také stavařská zkušenost rozhodly, že pro nutné zateplení hledali především vysoce účinné a dlouhodobé řešení, které dům podstatně a trvale zhodnotí. Volba padla na zateplení Caparol – Capatect Carbon. Vedle vkusného výsledku nabízí zejména ojedinělou technickou vyspělost a životnost.

Lidé vědí, že není auto jako auto, hodinky jako hodinky. V případě fasádních zateplení ETICS, které mají v ČR díky dobré práci profesních sdružení obecně dobrou úroveň, převládá názor, že nelze nic zkazit výběrem nejlevnějšího dodavatele. Budiž.

Při pohledu z opačné strany platí ale jiné tvrzení. Volbou technicky vysoce vyspělého zateplení můžeme mnoho zlepšit. Můžeme jednak až násobně prodloužit životnost zateplení. A zároveň s tím můžeme v klidu rozšířit vzorník fasádních barev o tmavé až černé odstíny. Toto řešení tepelněizolační fasády je v České republice v dostání pouze u společnosti Český Caparol, s.r.o. pod názvem Caparol – Capatect Carbon.

„Zelená” i pro černou a tmavé barvy

Ne každý ví, že u běžných zateplených fasád je architekt limitován výběrem pouze světlých barev. Zateplení Caparol – Capatect Carbon dává úplnou svobodu barevného ztvárnění budovy, tedy „zelenou”.

Důvod je zásadní: tmavé barvy totiž pohlcují takřka celé spektrum dopadajícího slunečního záření, které má při kolmém dopadu intenzitu až 1000 W/m2. Za bezvětří se takto osluněná fasáda může i v zimě a za mrazů ohřát i nad 40 °C. Vlivem teplotní roztažnosti vznikají mezi ohřátými a chladnými místy velká mechanická napětí, která se mohou následně „vyřešit” prasklinami; v ploše omítky, tedy viditelně, nebo ztrátou vazeb mezi omítkou a jejím podkladem, tedy jejím odlupováním, které zaznamenáme většinou později.

Světlé fasádní barvy naopak sluneční záření opticky nebo difúzně odrážejí a udržují si proto teplotu blízkou venkovní prostorové teplotě; často až o desítky °C nižší, než osluněné tmavé barvy.

Systém zateplení Caparol – Capatect Carbon používá jedinečně formulovanou armovací vrstvu Capatect Minera Carbon s uhlíkovými vlákny, v níž je vložena sklotextilní výztužná tkanina. Je známo, že uhlíková vlákna patří k nejpevnějším, které příroda vůbec vytvořila. Caparol toho dokázal využít při vývoji vysoce odolných fasád, které mj. umožňují, aby (nejen) architekt plně rozvinul svou barevnou představivost.

Odolnost a trvanlivost

Fasáda není namáhána jen slunečním zářením a střídáním teplot, ale také otřesy, vibracemi, hlukem (= vibracemi vzduchu) apod. Toto namáhání prostupuje celými hloubkami konstrukcí včetně tepelněizolačních vrstev. Při delším zatížení tohoto typu (v praxi se mu nedokážeme vyhnout) postupně degradují mechanické vazby zajišťující soudržnost a ukotvenost zateplovacího systému. Odtud se odvíjí obvyklá deklarovaná životnost zateplovacích systémů cca 25 let.

Uhlíková vlákna, která jsou u systému Caparol – Capatect Carbon aplikována do omítek i tmelů pro lepení tepelněizolačních desek (z pěnového polystyrénu typu dalmatin), tuto životnost podstatně prodlužují, cca na dvojnásobek. A nejen to. Vůbec nejpodstatnější je, že tuhost a pevnost této tepelněizolační fasády se velmi blíží nezatepleným vícevrstvým omítkám z minulých dob.

Omítka odolává i vandalům

Předmětný bytový dům měl původně tradiční břízolitovou omítku. Jak bylo už zmíněno, pro investora nebyla rozhodující pouze cena, ale především kvalita nabízeného systému; a to jak z hlediska životnosti, tak v tomto případě i mechanické odolnosti systému. Jmenovitě odolnosti před poškozením vandaly.

U objektu tohoto typu je důležité říci, že investor má k tomuto objektu jiný vztah, který vyplývá z vlastní účasti při samotné výstavbě; na rozdíl od toho, kdo byt v domě pouze koupí, aniž se podílel na jeho výstavbě. Proto se investor rozhodl pro fasádní systém zateplení Caparol – Capatect Carbon.

Skladba systému

1. Penetrační nátěr Tiefgrund LF pro zpevnění původní břízolitové omítky a vytvoření základní soudržné vrstvy pro lepení izolantu.

2.Izolační desky Capatect Dalmatin lepené na lepící tmel Capatect 186M.

3.Hmoždinky s eliminací vzniku termodifuze a tepelných mostů, typ STR U s polystyrénovými zátkami.

4.Armovací tmel Capatect Minera Carbon s uhlíkovými vlákny ve sestavě s vloženou sklotextilní výztužnou tkaninou Capatect.

5.Penetrace pod omítky.

6.Omítka Capatect Carbopor v provedení se zrny a uhlíkovými vlákny.

V čem se Caparol odlišuje od konkurence?

Skupina Caparol klade již tradičně velký důraz na technickou stránku věci. Proto může nabídnout produkty z řady Carbon, které svými parametry nemají v současném době na trhu konkurenci. Jejich použití výrazně zvýší užitnou hodnotu zateplovacího systému. Za zmínku zajisté stojí i skutečnost, že Caparol má nejstarší zateplovací systém v Evropě (od roku 1957).

Tmely Carbon Spachtel a Carbonit spolehlivě ochrání nejvíce exponovaná místa, jako jsou sokly, vstupy do objektu atd. Vyznačují se vysokou odolností proti průrazu, která několikanásobně překračuje hodnoty požadované normou. Vnější souvrství s tmelem Carbonit odolá bez poškození takovému rázu, který odpovídá volnému pádu kilogramové ocelové kouli z výše 5 m (50 J). Váš dům tak nebudou „zkrášlovat” prokopaná či propíchaní místa na fasádě.

Omítky Carbopor – nová řada omítek s uhlíkovým vláknem garantuje výrazně vyšší životnost fasády oproti běžným materiálům. Omítky se minimálně znečišťují a barvy zůstávají po dlouhou dobu svěží. Ve spojení s tmely řady Carbon je možné volit podstatně sytější odstíny na fasádě, neboť lépe odolávají termomechanickému namáhání.

Autor: Petr Urban
Foto: Helena Hejhálková