Carl Stahl: fandíme působivé architektuře a dáváme stavbám osobitý výraz

V květnu tohoto roku oslovili firmu Carl Stahl Ing. arch. Radek Vaňáč a Ing. arch. Pavel Nalezený s požadavkem na použití nerezových sítí X-TEND® pro výstavbu zubní kliniky v Jablonci nad Nisou. Celkový estetický vjem stavby, s ohledem na její povahu, byl definován jako vlídný, umírněný až laskavý. Vedle tvarového řešení stavby bylo tomuto cíli podřízeno i provedení detailů, kdy podstatnou roli, ne-li rozhodující vjemovou roli hrálo „nasazení“ nerezových sítí.

Konkrétně byly zvoleny sítě v bílé barvě v kombinaci s černými svorkami. Tyto sítě lze běžně použít jako výplň zábradlí, ale nejen to. Jsou vhodné i jako nosič či podpora pro ozelenění budov, v zahradní architektuře a také k mnohým dalším účelům, např. k výstavbě voliér v zoologických zahradách. Konkrétní realizace v případě řečené kliniky proběhla ve spolupráci s architektonickým studiem Raketoplán a stavební společností Termil z Jablonce nad Nisou.

Expresní výroba a montáž do jednoho týdne

Jednu z klíčových rolí při zadávání zakázky hraje čas. Požadavek od zadavatele zněl expresní provedení celkové realizace včetně montáže do jednoho týdne. Situaci popsal Marek Hejcman, vedoucí staveb ze společnosti Termil, která s firmou Carl Stahl na zakázce spolupracovala. „Asi nejen ve stavebnictví je situace taková, že včera už bylo pozdě, a přesně to nastalo i při realizaci ordinací zubní kliniky v Jablonci nad Nisou. Termíny byly absolutně šibeniční, ale Carl Stahl se tu ukázal jako výjimečný partner a profesionál. Jeho lidé rychle reagovali, byli operativní a vyšli maximálně vstříc. Vše, co slíbili na začátku stavby, nakonec zvládli a splnili. A to i v tomto naprosto limitním termínu,” popisuje průběh prací Marek Hejcman a dodává: „Vlastní montáž nerezových sítí probíhala den před otevřením kliniky a všechno se i pod vysokým tlakem perfektně stihlo.

Montáž pod vedením Davida Pařízka, vedoucího projektu Carl Stahl, tak proběhla k velké spokojenosti zadavatele a bez komplikací. Nutno dodat, že Carl Stahl byl jedinou z oslovených firem, která dokázala tento expresní termín dodávky akceptovat a splnit.

Kvalitní nerezové sítě X-TEND® a perfektní montáž přímo od výrobce s garancí pěti let

Kombinace barevných lanek X-TEND a barevných nerezových svorek v projektu zubní kliniky v Jablonci nad Nisou představuje nejen pohledově atraktivní řešení, ale také vyspělou technologii německého výrobce. Povrch lana z ušlechtilé oceli je rovnoměrně uzavřen dekorativní polymerovou vrstvou nanesenou speciální metodou, a vytvrzen za stanovené teploty na povrch s vysokou mechanickou a chemickou odolností, což garantuje dlouhou životnost produktu. Obdobný výrobek je certifikován také jako jistící prvek proti pádu osob. Lze ho proto použít jako výplň zábradlí či mostů, nebo jako podporu pro ozelenění budov a k mnohým dalším účelům v oboru architektury a stavebnictví. Sítě X-TEND jako jediné na trhu disponují Evropským technickým schválením ETA - 13 / 0650.

Carl Stahl na cestě architektury lehkých konstrukcí

Nerezové sítě X-TEND (na trhu od roku 1994), které otevřely nový svět prostorových možností v použití lan sítí, jsou výsledkem tvůrčích schopností firmy Carl. Podařilo se vytvořit materiál, který je jak ochranným, tak designovým prvkem. Při výrobě vysoce kvalitních sítí jsou propojena nerezová lana a kompresní svorky v pevnou a pružnou konstrukci. Extrémně silný charakter sítí, které přenášejí až extrémně vysoké zatížení, zajišťuje opačné vinutí ocelových lan. Způsob výroby umožňuje vytvoření nekonečné sítě a současně zachování její stability.

Nový materiál je klíčem k celé řadě inženýrských staveb, ušlechtilá ocel zaručuje krom pevnosti i jejich dlouhou životnost. Architektura s X-TEND je otevřená, vzdušná a nabízí nové možnosti při řešení řady služeb. Zábradlí, zábrany proti pádu, zábrany u přistávacích ploch, zelené fasády, voliéry, výběhy zvířat ap. lze s její pomocí řešit již 15 let, a sice rychle, velmi elegantně, vkusně a účelně.

X-TEND zároveň silně přitahuje pozornost. Unikátní realizace vznikají díky představivosti a cestami tvůrčích pravidel. Ať jsou jemné nebo silné, krátkého nebo dlouhého trvání, použití těchto pozoruhodných sítí vždy upoutá pozornost. Čím neobvyklejší nápad, tím lépe pro sítě X-TEND. Fantazie v souvislosti s možnostmi jejich uplatnění nezná hranic.

Co řešení, to unikát

Sítě X-TEND vyrábí společnost Carl Stahl na zakázku. Výrobek, přesněji celé realizované řešení, tak vždy odpovídá individuálním požadavkům. Při plánování projektu se může zákazník plně spolehnout na podporu odborníků firmy Carl Stahl. Ti mj. poradí, jak vyřešit staticky náročné představy a vyžaduje-li to povaha projektu, na 3D modelu předvedou, jak bude celá realizace nakonec vypadat. Jako jedni z mála na světě dokáží přesně navrhnout optimální tvar sítě a spočítat přesnou statiku realizace. Zákazník tím získá celkovou optimalizaci řešení, což má pozitivní vliv do konečné ceny díla. Ve finále pak zakázku zrealizují přesně na základě domluvy se zákazníkem a v nejkratší možné době.


Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy