Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Cech pro zateplování budov oslavil čtvrtstoletí své činnosti

Toto profesní společenství stojí za podstatnou změnou České republiky, kdy během 25 let došlo ke snížení energetické náročnosti vytápěných budov určených k bydlení či pobytu lidí z pracovních, kulturních a dalších důvodů. Cech, který dnes registruje více než 15 milionů m2 zateplených fasád ročně, si toto výročí připomněl na slavnostním setkání za účasti svých vrcholových představitelů a významných pozvaných hostů.

Na uvedené číslo, které ve svém úvodním projevu oznámil předseda představenstva Cechu Milan Machatka, vzápětí reagoval jeden z pozvaných zahraničních hostů Ralf Pasker. Řekl, že v 8× lidnatějším Německu je to pouhých 32 mil. m2/rok.

Jiný významný host a zároveň řečník – Zuzana Sternová, ředitelka TSÚS, n.o. se sídlem v Bratislavě a zároveň viceprezidentka EAE (Evropské Asociace pro ETICS) uvedla, že zateplení domů, speciálně ETICS, funguje v zimě i v létě a šetří konstrukce.

Pozoruhodné bylo i místo konání slavnostního setkání – barokní Kaisersteinský palác vystavěný podle plánů G. B. Alliprandiho Karlem Dientzenhoferem v místě dvou původně středověkých domů, později renesančně upravených. Palác fascinoval mnoho účastníků. Přední budova je vrcholně barokní novostavbou, zadní si zachovala renesanční podobu (zdroj: Wikipedia). Palác byl zajímavý i z interiéru, například působivými klenbami anebo výhledem z okna na kostel svatého Mikuláše na Malé Straně nebo na Pražský hrad.

Ing. Milan Machatka, CSc. (předseda představenstva CZB)

Více o Cechu

Cech pro zateplování budov, zkráceně CZB nebo Cech je sdružením podnikatelů – právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Byl založen v roce 1993, jeho sídlem je Praha. V současné době Cech sdružuje 46 odborných firem a specialistů, jejichž předmětem činnosti je výroba a distribuce zateplovacích systémů, provádění a montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost. Členy a přidružené členy lze dále rozdělit na experty, výrobce zateplovacích systémů a prvků a na realizátory.

Milan Machatka, předseda představenstva CZB, přivítal v hlavním projevu oficiální části tohoto setkání všechny pozvané hosty a ukázal na velmi bohatou činnost Cechu od jeho prvopočátku až do dneška. Cech stál u definice systému kontaktního zateplení ETICS (dříve KZS), podal návod k jeho správnému provádění, upevňování atd. až po zajištění jeho vysoké požární bezpečnosti. Cech své zkušenosti a poznatky stále prohlubuje nebo zdokonaluje a dbá, aby se co nejrychleji uplatnily v praxi, a to i formou vzniku či revizí dotčených norem a prováděcích postupů.

Cech, jako součást nadnárodního evropského seskupení zaměřeného na co nejnižší energetickou náročnost budov, postupně upravuje teoretická východiska i prováděcí praxi v souladu s tím, jak přibývají i zahraniční zkušenosti. Vydal na toto téma a s ním související problematiku řadu knih, příruček a jiných publikací. Velmi důležitá byla aktivita, ze které vzešla norma na provádění zateplovacích systémů. Bez tohoto předpisu si nelze představit dnešní vysokou technologickou úroveň zateplení budov v ČR.

Kostel svatého Mikuláše na Malé Straně

České zateplování na Evropské špici

Činnost Cechu zahájilo první předsednictvo ve složení: Milan Machatka, Dalibor Poustecký, Jiří Šála, Pavel Med a Jan Loukotka.

Dnešní předsednictvo pracuje ve složení: Ing. Milan Machatka, CSc. (předseda představenstva CZB), Ing. Jan Loukotka, Český Caparol s.r.o. – místopředseda představenstva a mluvčí skupiny výrobců, a dále členové Ing. Milan Novák, MAMUT - THERM s.r.o., Ing. Pavel Svoboda, Svoboda S-THERMA a Ing. Jan Dvořák, EJOT CZ, s.r.o.

Jinou pozoruhodností je, že CZB vznikl už 15 let před obdobnou organizací v Německu, řekl nám místopředseda Jan Loukotka a upozornil tak na dlouhou historii zateplování u nás. Ta sahala dokonce daleko před revoluci 1989 a důvodem byla sanace panelových domů v Ostravě, kde panelové domy vyrobené z panelů z betonu s příměsí vysokopecního popílku vykazovaly statické vady. Oprava byla provedena injektáží řídkou betonovou směsí a následně musely být domy pro zachování tepelně technických vlastností zatepleny. Tehdy to ovšem bylo chápano i jako ochrana konstrukce.

Cech pro zateplování budov má dnes 56 členů, z nichž je 23 výrobců různých materiálů, komponent a prvků pro zateplování, 23 jsou přidružení členové a zbytek tvoří techničtí experti.

Ing. Jan Loukotka, Český Caparol s.r.o.

Priority Cechu

Vedle budování teoretické a technologické základny v oblasti zateplování budov, která je podpořena již řečenou širokou a intenzivní vydavatelskou a popularizační aktivitou, se Cech zaměřuje také na spolupráci s dalšími profesními institucemi, spolky a svazy, technickými zkušebnami (CSI, TZÚS, PAVUS, Výzkumný ústav pozemních staveb, s.r.o. a další) nebo veřejnoprávními a státními institucemi (ČKAIT, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení a další). Na mezinárodní úrovni spolupracuje hlavně s „bratrskými” profesními organizacemi, uvedl Milan Machatka.

Cech pro zateplování budov oslavil 25 let

Ve znamení TANGA

Výjimečná byla hudební součást programu tohoto setkání, totiž vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a podobně virtuózního akordeonisty Ladislava Horáka. Oba asi v hodinovém vystoupení doslova fascinovali všechny přítomné. Náplní jejich vystoupení bylo tango, přesněji hudba k tomuto tanci, který vznikl v Uruguayi a Argentině. Atmosféru skvěle dotvářelo prostředí interiérů Kaisersteinského paláce v samém jádru historického centra Prahy, které představuje Malá Strana – jedna z nejstarších a nejpůsobivějších částí Prahy v podhradí Pražského hradu s řadou kostelů, paláců a jiných architektonických skvostů. Poznamenejme, že i pro sedícího posluchače bylo v paláci poměrně horko, což ještě umocňuje hudební projev obou virtuosů.

Jaroslav svěcený (housle) spolu s Ladislavem Horákem (akordeon)

Cíle zůstávají, nastalo uvědomění kvality

Naše redakce se tohoto setkání zúčastnila jako jediný zástupce odborného stavebního tisku, a to na základě pozvání pana Ing. Jana Loukotky, místopředsedy představenstva Cechu a jednatele společnosti Český Caparol s.r.o. Pan Loukokta nám poskytl i krátký rozhovor.

Cíle zůstávají, nastalo uvědomění kvality, zněla odpověď Jana Loukotky na naši otázku, jaké jsou cíle Cechu v následujících letech. „Například podle definice ETAG není sokl fasádou, a proto se nezatepluje. Tepelná ochrana budov by ale měla pamatovat i na tento detail, jako na součást obálky, která má vliv na energetickou bilanci domu. Cech by měl především usilovat o kvalitní zateplení. Jiným úkolem do budoucna jsou rekonstrukce starších zateplení z doby cca před 20 lety.

Jiným problémem podle Jana Loukotky je, že „běžný občan zatepluje co nejlevněji a dodavatele zateplení shání přes sousedy a příbuzné... Výsledkem pak často bývá nízká kvalita plynoucí z nejlevnějších materiálů a překotné, nekvalitní práce.

Zajištění kultivace trhu. Tím se myslí kvalitní a přesné provádění zateplení domů, tedy ETICS (z angl. External Thermal Insulation Composite System, tj. Kompozitní systém venkovní tepelné izolace), který bude zároveň dostatečně trvanlivý jak z pohledu jeho tepelněizolační funkce, tak i z pohledu architektury, zejména barevného podání.

ETICS funguje i v létě, dodává Jan Loukotka s odkazem zkušenost z turecké riviéry v okolí Antalye, kde „Turci zateplují, aby ušetřili za chlazení...

Cech a zákonodárci. Jinou, avšak také důležitou rolí Cechu je účastnit se spolu s ČKAIT a dalšími profesními organizacemi tvorby zákonů, které souvisejí s výstavbou a užíváním staveb.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Helena Hejhálková