Cembonit na ČVUT

Vláknocementové desky Cembonit, které společnost Cembrit uvedla na tuzemský trh v roce 2000, byly již u nás použity na fasády desítek objektů. Dostaly se i na Fakultu architektury a Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve formě doplňkových přednášek. Pokračovala tak spolupráce, navázaná v roce 1998, odpovídající moderním trendům zvýšení intenzity toků originálních informací.

První spolupráce společnosti Cembrit s ČVUT v Praze byla započata přednáškou o vláknocementových střešních krytinách na Fakultě stavební v roce 1998. Otevřené informace, podané přímo odborníky výrobní firmy, vzbudily zájem studentů i vyučujících. Při této příležitosti bylo umožněno firmě představit konstrukční využití výrobků v praxi.

Lehké střešní krytiny
Vláknocementové střešní krytiny firma Cembrit vyrábí jako maloformátové šablony a obdélníky Betternit s hladkým povrchem a Dominant s rustikální povrchovou úpravou, imitující přírodní břidlici - a jako velkoplošnou vlnitou krytinu Vltava. Systém řízení jakosti výroby je certifikován dle ČSN EN ISO 9002. Krytiny jsou zdravotně a hygienicky nezávadné, vyrábějí se bez použití azbestu. Pevnost krytiny místo azbestu zajišťují ekologicky akceptovatelná vlákna eukalyptové celulózy nebo syntetická vlákna. Dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu zaručuje tvrdý a vysoce otěruvzdorný povrch výrobků. Povrchová úprava barevných krytin je prováděna tlakovým nanesením cementové pasty s obsahem pigmentu a následným nástřikem speciální akrylátovou barvou v tepelném režimu barvicí linky. Vláknocementové krytiny výborně odolávají extrémním klimatickým vlivům a jsou ekonomicky nejvýhodnějším řešením v lokalitách, v nichž nelze použít krytiny pálené nebo betonové. Jsou rezistentní vůči mechům, lišejníkům a parazitům, jsou nehořlavé. Poskytovaná záruka je deset let, v praxi prokázaná životnost přesahuje padesát let.
Nízká hmotnost krytin firmy Cembrit příznivě ovlivňuje statiku objektů. Krytiny jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce (i bez odstranění původní krytiny) či nástavby na panelových domech. Variabilita jejich použití je téměř neomezená, resp. jediným omezením je minimální sklon střechy 10o. V celé Evropě se používají i k renovaci historických objektů, především krytina Dominant díky své věrné podobě s přírodní břidlicí.

Nové velkoplošné desky
Na loňských přednáškách na Fakultě architektury a Fakultě stavební ČVUT se více než 350 budoucích architektů a projektantů seznámilo i s velkoformátovými deskami Cembonit. Zástupci firmy Cembrit, představili Cembonit jako nový a moderní materiál, který významně rozšiřuje prostor architektonické stylizace objektů.
Vláknocementové bezazbestové desky Cembonit vyrábí finská firma Minerit, sesterská společnost firmy Cembrit ve skupině Dansk Eternit Holding. Systém řízení jakosti výroby je certifikován dle DS/EN ISO 9001.

Vlastnosti desek Cembonit
Fasádní systémy Cembonit se dodávají jako velkoplošné desky v tloušťkách 6 a 8 mm. Desky v provedení FDA jsou probarvené ve hmotě a povrchově broušené, v barvě bílé, světle šedé nebo tmavě šedé, a o rozměrech 1200x2500 a 1200x3050 mm. V provedení FDH jsou v barvě přírodní světle šedé, které lze dodatečně barvit a mají rozměry 1218x2440 nebo 1200x3050 mm. Desky jsou mrazuvzdorné, nehořlavé, odolávají tlení, houbám a biologickým škůdcům. Součinitel tepelné vodivosti je cca 0,35 W/mK a nasákavost cca 15 %, modul pružnosti má hodnotu 10 - 16 GPa. Desky FDA bílé a světle šedé mají pevnost v ohybu 24 MPa a rázovou pevnost 2,0 kJ/m2. Tmavě šedé desky mají pak pevnost v ohybu 26 MPa, rázová pevnost je 2,1 - 3,1 kJ/m2. Desky FDH mají pevnost v ohybu 20 MPa a rázovou pevnost 2,5 - 6,0 kJ/m2.

Předvěšené fasádní systémy
Desky Cembonit jsou certifikované pro použití v České republice jak samostatně (TZÚS certifikát č. 04-2517), tak jako součást systému předvěšené provětrávané fasády (TZÚS certifikát č. 06-6810).
Fasádní systém využívající desek Cembonit nabízí mimo jiné bezkontaktní zateplení, tedy fyzikálně nejlepší systém bez dodatečných nepříznivých efektů, který má i sanační funkci. Odvětráním se zajistí v delším časovém horizontu i vysušení původně vlhkého zdiva. Realizační předností je rychlá montáž suchou cestou, při dobré organizaci práce prakticky bez nároku na prostor na staveništi. Předností jsou i minimální nároky na údržbu a dlouhodobě stabilní vzhled fasády, dodavatel poskytuje desetiletou záruku. Z estetického hlediska poskytují desky Cembonit neomezený prostor pro tvůrčí práci architektů - existuje několik ověřených způsobů kladení, desky lze libovolně dělit a typ FDH i barvit.

Kance bolela hlava
V Evropě se desky Cembonit nepoužívají jen pro originální architektonické ztvárnění fasád, říms, podhledů v interiérech administrativních a komerčních objektů, bytových a rodinných domů, ale i v řadě dalších oblastí, např. v zemědělství pro drůbežárny či pro chov prasat, kde lze použít u typu FDH i nestandardní tloušťky v rozmezí 3,2 až 36 mm. Desky se používají na obklady kójí i na podhledy, montáž díky promyšlenému konstrukčnímu systému probíhá rychle, desky mají hladký povrch, snadno se udržují v čistotě, lze je mýt tlakovou vodou - a nechutnají prasatům. Pevnost desek dokázala dánským farmářům firma Minerit v atraktivním testu: proti desce Cembonit nechala naběhnout rozdrážděného dvoumetrákového kance. Deska zůstala netknutá, kanec si prý půl dne stěžoval na bolení hlavy...
Desky mohou mít i voděvzdornou povrchovou úpravu, srovnatelnou s keramickými obklady. Minerit také vyrábí desky Cembonit s integrovanou izolační vrstvou, tyto desky dokonale udržují konstantní teplotu. Vláknocementová deska může být i nosným prvkem tepelně izolačního sendvičového panelu.

Spolupráce pro perspektivu
Společnost Cembrit je dodavatelem střešních a fasádních systémů, jejichž kvalita je dnes na vysoké úrovni.
Tyto materiály mají tradici - v náročnějších klimatických podmínkách jsou jedinou cenově dostupnou alternativou.
Tyto materiály mají perspektivu - za předpokladu, že budou existovat architekti, projektanti i pokrývači, kteří budou umět využít předností vláknocementových krytin a budou s nimi umět pracovat.
Spolupráce společnosti Cembrit s ČVUT spočívá též v praktických ukázkách materiálů, konstrukcí a technologických postupů v rámci prezentace firmy v prostoru atria Fakulty stavební.

Bližší informace:
Ing. Michal Mišina, tel.: 0311/744 233
Vlastimil Miler, tel.: 0311/744 122

Autor: Vladimír Kaláb
Foto: Archiv firmy