CEMFLOW® pro řešení kvalitní i stylové podlahy

V čísle 10/2010 jsme vás již informovali o litém cementovém potěru CEMFLOW® ze strany výrobce, skupiny Českomoravský beton – HeidelbergCement Group. Současné trendy napovídají, že tento nový technologický přístup si už našel své místo a oblibu u projekčních kanceláří a stavebních firem nejenom v případě realizací nové bytové a občanské výstavby, ale i při rekonstrukcích starých budov.

Dosáhnout samonivelačních vlastností cementového potěru je velmi složité. Mnoho výrobců se ve snaze nabídnout samonivelační cementový potěr, uchyluje k výrobě a distribuci potěru, jehož tekutosti je dosahováno přidáním většího množství vody, což spolu s nevhodným složením směsi, vede ve svém důsledku k vysokým hodnotám smrštění. Nalitá podlaha sice vypadá po nalití krásně rovná, ale po několika dnech téměř vždy dochází k výrazné tvorbě trhlin a deformací miskovitého tvaru (zvedání rohů potěru). Nezřídka se tyto deformace objeví i několik týdnů, či měsíců po nalití. Přímé škody, které takto vznikají, jsou jen zlomkem škod, které vznikají stavební firmě, která díky tomu nedodrží termín předání díla.

Řez detailu CEMFLOW<sup>®</sup> s podlahovým
topením
Řez detailu CEMFLOW® s podlahovým topením

Vlastnosti a výhody potěru

Litý cementový potěr CEMFLOW® je jiný. Díky unikátní receptuře, je objemově stálý, s maximální hodnotou smrštění 0,5 mm/m, při zachování vysoké tekutosti směsi. Zjednodušeně řečeno, CEMFLOW® v sobě spojuje aplikační výhody anhydritu s výhodami cementových výrobků.

Řez detailu konvenčního cementového potěru s podlahovým topením

Dalšími výhodami jsou zejména možnost použití v prostorách s možným nárůstem vlhkosti, ale také možnost pokládat nášlapné vrstvy dříve, než v případě anhydritových potěrů. ČSN 74 4505 totiž stanovuje maximální dovolenou vlhkost potěru před pokládkou nášlapných vrstev. Například pod paropropustné podlahoviny (např. koberec) je hodnota vlhkosti, v případě potěru na bázi síranu vápenatého, maximálně 1 %. V případě cementových potěrů je to však maximálně 5 %.

CEMFLOW<sup>®</sup> – čerpání a aplikace
na stavbě
CEMFLOW® – čerpání a aplikace na stavbě

Zatímco v případě anhydritových potěrů je uvedené hodnoty dosahováno přibližně po 30 dnech, v závislosti na tloušťce potěru a zejména na klimatických podmínkách a systému větrání na stavbě, je nejvyšší dovolené vlhkosti 5 % u CEMFLOW® dosahováno při srovnatelných klimatických podmínkách již po 7–14 dnech. To CEMFLOW® předurčuje k použití nejen ve vlhkých prostorách, ale také v ostatních běžných podlahových konstrukcích při výstavbě bytových a administrativních budov, či rodinných domů, kdy se často stavbaři dostávají do kolize s dílčími termíny předání díla a úspora času v řádu až desítek dní pro ně má velký význam.

CEMFLOW<sup>®</sup> – zpracování čerstvé směsi
do roviny
CEMFLOW® – zpracování čerstvé směsi do roviny

Na CEMFLOW® je mimo jiné také možné aplikovat další lité úpravy povrchů, jako např. lité teraco a speciální nátěry. Samotná realizace podlah z CEMFLOW® je pak stejně jednoduchá, jako realizace podlahy anhydritem. Není třeba dodatečných ocelových výztuží, není třeba stěrkování povrchu, při čerpání nepotřebujete elektřinu ani vodu. Nejčastěji aplikovaná tloušťka je 50 mm.

CEMFLOW<sup>®</sup> – barevné provedení podlahy
CEMFLOW® – barevné provedení podlahy

Dilatační celky

Stále je však důležité mít na paměti, že se jedná o výrobek na bázi cementu, který má určité hodnoty smrštění. Ty jsou sice výrazně menší, než hodnoty smrštění běžných cementových potěrů, jak ukazuje graf, ale stále jsou o něco větší, než hodnoty smrštění litých potěrů na bázi síranu vápenatého. Z tohoto důvodu je nutné dodržet maximální rastr dilatačních celků 6 × 6 metrů a maximální poměr stran 4 : 1. Technické detaily jsou samozřejmě k dispozici v platném technickém listě, nebo u obchodních zástupců skupiny Českomoravský beton.

Při odborné ukládce a dodržení doporučených zásad, se mohou odběratelé těšit z perfektně rovného povrchu a potěru s parametry splňujícími přísné požadavky platných norem.

CEMFLOW<sup>®</sup> je možné použít i do vlhkých prostor
CEMFLOW® je možné použít i do vlhkých prostor

Zkrácení doby výstavby

Své využití najde v podlahách, kde je díky zvýšené vlhkosti nutné použít právě cementový výrobek. Ukazuje se však, že mnoho stavebníků oceňuje nejen rychlost realizace a univerzálnost použití CEMFLOW®, ale zejména zrychlení pokládky nášlapných vrstev a tím celkové zkrácení doby výstavby.

Povrchové úpravy

Zajímavě se jeví také systém, kdy se povrch CEMFLOW® obrousí až na viditelné zrno a po zahlazení případných pórů se napustí transparentním bezbarvým krystalizačním přípravkem pro vytvrzení povrchu. Povrch je pak chráněn proti usazování mikroorganismů a lze jej normálně čistit. V případě zájmu lze potěr probarvit na barevnou škálu dle vzorníku a poté provést vytvrzení povrchu. Vznikne tak otěruvzdorný, vysoce dekorativní povrch s přirozenou strukturou betonu v řezu, což je velmi zajímavé pro moderní architektonická řešení. V budoucnu může tento systém řešení dokonce nahradit používání dlažeb, či litých finálních stěrek, stejně jako je tomu v zahraničí. To přinese stavebníkům významné časové i finanční úspory. Tato ojedinělá technologie byla použita například při rekonstrukci prostor pro Ústav designu Fakulty architektury ČVUT, či Bílkovy vily na pražských Hradčanech.

CEMFLOW<sup>®</sup> – vzorky barevných povrchů
CEMFLOW® – vzorky barevných povrchů

Jsme přesvědčeni, že CEMFLOW® je, díky svým parametrům a široké možnosti použití, produktem budoucnosti. Více informací a možnosti využití litého cementového potěru CEMFLOW® a dalších speciálních produktů naleznete na www.lite-smesi.cz.

Hotová podlaha z CEMFLOW<sup>®</sup>
Hotová podlaha z CEMFLOW®
CEMFLOW<sup>®</sup> je možné použít při nové
výstavbě i rekonstrukcích
(administrativní budova – Kavčí Hory)
CEMFLOW® je možné použít při nové výstavbě i rekonstrukcích (administrativní budova – Kavčí Hory)
Autor:
Foto: Archiv firmy