Dlouhodobý trend zvyšování cen nemovitostí způsobuje, že lidé často přistupují místo pořízení nemovitosti pouze k jejímu pronájmu. foto: 4 PM production, Shutterstock

Ceny nemovitostí rostou, do budoucna je však očekáváno zpomalení tohoto tempa

Ceny rezidenčních nemovitostí rostou nejvíce v Brně, hned v závěsu je hlavní město Praha. V posledním, třetím kvartále roku 2019 stouply průměrně o 2,3 %. Příčina tkví zejména v nedostatečné tržní nabídce a zřejmě též ve faktu, že je mnoho bytů pořizováno pro investiční účely.

Ceny nemovitostí ve třetím čtvrtletí loňského roku mírně rostly v celé České republice. Ačkoliv zvyšování cen už není tak markantní jako v předchozích obdobích, ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie patří Česko stále mezi země s nejvyšším tempem růstu cen. V posledním měřeném kvartálu obsadila nelichotivé šesté místo. V nadcházejícím období je však očekáváno, že bude tempo růstu cen mírně zpomalovat. Příznivější situace by měla nastat též v oblasti pronájmů.

Česká národní banka předpokládá, že v nejbližších čtvrtletích bude dynamika cen rezidenčních nemovitostí spíše slábnout. Nadhodnocení cen bydlení by se v nejbližších čtvrtletích již nemělo dále zvyšovat,“ říká Petra Vodstrčilová, mluvčí České národní banky (dále ČNB).

Poptávka převyšuje nabídku

Tempo růstu cen má velký vliv na trh s hypotékami. Ačkoliv banky mírně zvyšují úrokové sazby, stále se pohybují v hodnotách poblíž historických minim. A také to vede k nárůstu cen nemovitostí. Jak bude vypadat nejbližší budoucnost ale není jednoduché předpovědět. Úrokové sazby se totiž odvíjí od chování trhu a ČNB. To nejsou ovšem jediné faktory, které ovlivňují dostupnost bydlení v Česku. „Za hlavní faktor zhoršené dostupnosti bydlení ČNB považuje nedostatečnou nabídku bytů vzhledem k poptávce v Praze a některých dalších velkých městech. Kromě toho téměř třetina hypoték je zřizována pro investiční účely. V České republice existuje velmi silná poptávka po bydlení jako alternativa investování do finančních aktiv či alternativa spoření na penzi, což má rovněž svůj podíl na zvyšování cen nemovitostí,“ doplňuje Vodstrčilová.

Percentuální podíl žadatelů o hypotéku. Osa X = věk žadatele, osa Y = percentuální zastoupení. Zdroj: Česká národní banka

Brno na vrcholu nelichotivého žebříčku

Růst cen nemovitostí dokumentuje také porovnání oproti roku 2010. Během desetiletí stouply ceny nemovitostí v Praze o 51 procent. Ještě větší nárůst zaznamenalo Brno, kde se ceny zvýšily o 63,5 procenta. Brno navíc dlouhodobě trápí potíže se schvalováním stavebního povolení, na které stavební firmy a developeři čekají dlouhé měsíce.

Čekání na stavební povolení je v Brně dlouhodobý problém, zdaleka ale není jediný, který brání výstavbě nových bytů. Zdlouhavá byrokracie, nedostatek kompetentních lidí na úřadech, starý územní plán i komplikovaný stavební zákon, to všechno jsou příčiny rapidního nárůstu cen nemovitostí v Brně,“ upozorňuje na alarmující situaci zástupce jedné z českých developerských společností Tomáš Kaláb.

Zdroj: Hypoteční banka

Výše zmíněné důvody vedou k tomu, že čím dál více mladých rodin volí raději nájemní bydlení.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv agentury, Shutterstock

1) redakčně zkráceno