Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Ceny vítězům 20. ročníku studentské soutěže Xella předány

Dne 7. dubna 2015 proběhlo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky v Praze slavnostní předání cen vítězům 20. ročníku mezinárodní studentské soutěže společností Xella CZ a Xella Slovensko. Zadáním tohoto jubilejního ročníku bylo architektonické zpracování historické lokality poutního místa u Anežského kláštera v Praze. Soutěže se letos zúčastnilo 95 návrhů.

Volné plochy v historickém jádru Prahy na Františku se nacházejí na místě, které bylo dříve duchovním centrem, zároveň ale také útočištěm městské chudiny. Soutěžní projekty měly za úkol navázat na genia loci lokality a na odkaz světců, kteří zde působili, vytvořením urbanisticky a architektonicky zajímavého komplexu poutnického domu a veřejného prostoru. Důraz měl být kladen především na citlivé zasazení do architektonického okolí. Heslem tohoto ročníku, které vystihuje zadanou úlohu, bylo „Dobrá architektura nemusí být vždy ambiciózní. Respekt a pokora je někdy více než ambice.

Práce studentů architektury z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Francie hodnotila prestižní odborná komise ve složení: Aleš Brotánek, Zdeněk Fránek, Pavel Jiroudek, Ľubomír Králik, Ivan Kubík, Vlado Milunić, Peter Moravčík, Viktor Šabík, Jaromír Veselák, Ľubomír Závodný s předsedou poroty Jakubem Cíglerem. Vítězný návrh podle vyjádření poroty splnil toto zadání plnou měrou:

Jednoznačná hmota, objímající toto posvátné, ale dnes místy neutěšené území, vytváří prostor ztišení a duchovní koncentrace. Citlivá a snová prezentace navozuje atmosféru, v níž se prolíná strohý výraz současné architektury s figurami sakrální malby. Porota oceňuje prosté dispozice ubytovny pro poutníky, práci s různými niveletami území a propojení s náplavkou u Vltavy. Autorský tým dotáhl vztah mezi složitostí území a soutěžním programem do roviny, k níž není možné cokoliv přidat nebo odebrat. Tento návrh je hoden tohoto místa!” (Jakub Cígler, předseda poroty)

Autory vítězného návrhu jsou Tomáš Gelien, Filip Hermann a Zuzana Púcha z pražské Fakulty architektury ČVUT. Celkem bylo oceněno 6 projektů, první tři finanční odměnou, další odměnou knižní. Jak uvedl ve svém projevu předseda poroty Jakub Cígler, s celkovou úrovní prací byl spokojen a vyslovil i plný souhlas s obsazením prvního místa. Vyjadřovalo i jeho subjektivní pohled, nikoli pouze průměrný součet hlasů.

V historických prostorách se krásně rozléhala hudba

Pořádající společnosti Xella CZ a Xella Slovensko tuto soutěž vypisují pravidelně již dvacet let a snaží se takto podporovat rozvoj budoucích architektů. Soutěž se odehrává střídavě na české a slovenské půdě „Snažíme se, aby zadané lokality byly zajímavé pro studenty a měly náboj. Často jsou to úlohy v historickém jádru města nebo lokality, které náleží do světového dědictví UNESCO. Že jsou tato témata lákavá, potvrzuje i vysoký počet soutěžních návrhů, letos celkem 95. Pro studenty je velmi cenné, že v porotě zasedají renomovaní čeští a slovenští architekti, kteří hodnotí jejich návrhy, které se pak dostávají do odborných architektonických médií. Naše studentská soutěž je tak přípravou pro reálné profesionální architektonické soutěže,” uvedla PaedDr. Hana Šimánová, koordinátorka projektů studentských soutěží.

¹) Upraveno z tiskových podkladů firmy Xella CZ
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Helena Hejhálková