České stavebnictví čeká rok konsolidace

Ani v roce 2014 se neočekává růst objemu stavebních zakázek, naopak, i po pěti předcházejících letech poklesů by se měl výkon sektoru ještě mírně snížit. Problémem zůstává přibližně pětinový podíl nevyužitých stavebních kapacit.

Čtyři z pěti firem již zredukovaly počty svých zaměstnanců a čtvrtina firem propouštění ještě připravuje. Část firem však současný tlak již neustojí a jak signalizuje zrychlující se trend z posledních dvou let, rok 2014 by mohl být z pohledu počtu firem opouštějících české stavebnictví rekordní. Vyplývá to z výsledků nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2013, kterou pravidelně publikuje analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

Slabá poptávka a nadbytek kapacit

Nedostatek zakázek z veřejného sektoru i limitovaná ochota privátních investorů realizovat nové stavební investice vzhledem k nejasnému dalšímu vývoji ekonomiky – to jsou klíčové příčiny pesimistických prognóz ředitelů stavebních společností ohledně vývoje jejich sektoru v příštím roce. Podle nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2013 nečeká ani v příštím roce české stavebnictví návrat k růstu, naopak, předpokládá se další mírný pokles (o 0,5 %). Tyto obavy potvrzuje i generální ředitel společnosti PSJ František Vaculík: „Při pohledu na situaci na stavebním trhu v roce 2013 se důvody k optimismu hledají těžko. Předpokládám tedy, že i v roce 2014 vykáže české stavebnictví další mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem.” S tím souhlasí také Pavel Kliment, Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika: „Stavebnictví dále pokračuje v poklesu, základní důvody – slabá poptávka a nadbytek kapacit nabízených na trhu – zůstávají zatím nevyřešeny. Problém je také v počtu veřejných zakázek připravených k realizaci.

Nedostatek práce vytváří rovněž enormní tlak na ceny zakázek, jak potvrzuje i předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Robert Pergl: „Boj o veřejné stavební zakázky je velice intenzivní, v průměru jsou zakázky vysoutěženy za ceny až o 31 % nižší, než jaké rozpočtoval pro investora projektant. Navíc, cenový tlak se zintenzivňuje – v roce 2012 byly ceny nižší v průměru o 22 %.

Redukce a změna struktury firem

Nedostatek zakázek se samozřejmě také projevuje v nedostatečném vytížení kapacit – aktuálně není práce pro 17 % stavebních kapacit. A jak ukazují nejnovější výsledky výzkumu, hlavní redukce počtu firem na trhu nás teprve čeká. Počty firem na trhu rostly i přes krizi až do roku 2011, první pokles byl zaznamenán teprve až v roce 2012, ale od té doby pokračuje a v příštím roce by měl dosáhnout rekordních hodnot. „Jde o přirozený úbytek kapacit, které se nemohou na trhu uživit. Stavebnictví klesá již pátým rokem za sebou. Úbytek stavebních kapacit je jen vyrovnáváním poptávky a nabídky,” souhlasí Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema. Prodlevu mezi počátkem krize a nárůstem počtu odchodů firem ze sektoru vysvětluje Aleš Kocourek, jednatel společnosti Kasten: „Stavebnictví je specifické svou setrvačností, dlouhodobostí kontraktů. Není tak elastické jak jiné obory, na vývoj reaguje někdy se značným zpožděním.

Mění se také struktura firem na trhu – firmy se restrukturalizují a jejich velikost se zmenšuje. Počty jejich zaměstnanců klesají bez přestání již od počátku krize. Snížení počtu svých zaměstnanců ve srovnání se stavem v roce 2008 potvrzují čtyři z pěti firem. Navíc, pro příští rok připravuje další propouštění až 26 % stavebních firem a 16 % ještě není rozhodnuto. „Snižování počtu zaměstnanců kvůli redukci nákladů a zvýšení efektivity/vytíženosti kapacit má ale také vliv na schopnost části firem některé zakázky vůbec realizovat. Téměř třetina stavebních společností (29 %) uvádí, že aktuálně, v důsledku předchozích redukcí svých kapacit, mají problémy s realizací některých typů stavebních prací a jejich snaha zajistit tyto práce formou subdodávek není vždy úspěšná,” doplňuje ředitel analytické společnosti CEEC Research Jiří Vacek. Svými silami firmy aktuálně realizují 57 procent objemu zakázek, zbytek zajišťují subdodávkami.

Zlepšení až v roce 2015

Zlepšení situace v českém stavebnictví se očekává nejdříve v roce 2015, kdy by mohlo dojít k první stabilizaci a velice mírnému růstu sektoru (o 2,2 %). „Směřování českého stavebnictví je přímo vázáno na vývoj veřejných zakázek a s tím spojených prioritách nové vlády ohledně investic nebo naopak úsporných opatření, a je samozřejmě také propojeno s vývojem ekonomiky, podle jejíhož směřování se rozhodují privátní investoři . Pro příští rok ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by do již téměř pět let vysychajícího rybníka mělo začít přitékat více zdrojů, a proto se začne zvyšovat i počet odcházejících rybářů a boj o nejlepší místa se bude nadále zintenzivňovat,” uzavírá Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Zlatým partnerem Kvartálních analýz českého stavebnictví je společnost SGCP, divize Weber, stříbrným partnerem společnost Ramirent, výhradním bankovním partnerem ČSOB a výhradním partnerem v pojištění společnost Kooperativa.

Více informací je možné získat v Kvartální analýze českého stavebnictví Q4/2013, která je k bezplatnému stažení na internetových stránkách společnosti CEEC Research.

Autor: Alena Setničková
Foto: