Chytrá izolace® nejen pro střechy

Chytrá izolace® působí na českém trhu již více než 7 let a má za sebou více než 6000 aplikací, zejména realizace aplikací pro střešní konstrukce. Díky skvělým vlastnostem této vysoce expanzní pěny, používané v Kanadě pod názvem ICYNENE® již 27 let, se řadí mezi nejlepší izolanty na trhu.

Chytrá izolace® využívá své difuzně otevřené struktury a velmi nízké nasákavosti a díky tomu přináší pro uživatele spoustu výhod při užívání a známé vytváření difuzně otevřených skladeb. Znehodnocené vodní páry odchází přes plášť, nestoupá vám vlhkost v místnostech, snižuje nutnost větrání a vy máte zdravé prostředí bez plísní.

Zateplení sklepních prostor v bytovém domě
Zateplení podlahy půdy

Klasické izolace

Chytrá izolace® stále více nachází uplatnění nejen pro izolaci střech, ale díky své otevřenosti pro propouštění vodních par je vhodná pro zateplení fasád. Klasické izolanty, které se používají pro zateplení fasád, mají jednu velkou nevýhodu, a to, že jsou právě difuzně uzavřené. Co to znamená pro běžného stavebníka. Představte si obvodové zdivo jako síto, kde máte velikost ok například 5 × 5 cm, a před takové síto umístíte jemnější síto, například 2 × 2 cm. Stejně jako byste osívali například štěrkopísek, se chová právě pak propustnost vodní páry. Na sítu zdiva tak osejete velké kameny, které propadnou na menší síto zateplovacího systému, kde se zastaví. Stejně jako kámen na sítu se vám zastaví i vodní páry uvnitř konstrukce. Vlivem teplot uvnitř konstrukce se vám přemění na vodu a zkondenzuje. Na vnitřním povrchu konstrukce (uvnitř místnosti) žádnou kondenzaci ani plíseň nevidíte, protože zdivo je dosti tepelně izolované, aby se zde ochlazovalo a rosilo. Na vnějším povrchu také nic nevidíte, protože fasáda je přirozeně vysušována sluncem, prouděním větru a dalšími vlivy. Co ovšem vzniká uvnitř konstrukce, jsou velmi nebezpečné plísně, houby a další zdraví nebezpečné látky. Ty jsou pak vyzařovány postupně do vnitřního prostředí a přímo ze vzduchu je vdechujete. Jsou zpracované i mnohočetné studie, které potvrzují, že takto zateplené domy a život v nich přináší svým obyvatelům různá onemocnění dýchacích cest a alergie. I po sundání zateplovacího systému se nedá zbavit černých hnilobou prorostlých míst ve zdivu.

Člověk pak takovým zateplením šetří své peníze za vytápění, ale může vážně ohrozit své zdraví. Problémem takových parotěsných skladeb se zabývala i hygienická kontrola České republiky a provedla měření na základních školách. U škol, ve kterých je použitý takový zateplovací systém a vyměněna nová plastová okna, zjistili, že žáci jsou více unaveni a nejsou schopni se soustředit. Hlavní příčinou je těsnost objektu. Nemůže dýchat a odvádět tak přirozeně oxidy uhlíků a dalších látek, které jsou pro zdraví právě nebezpečné.

Jak funguje chytrá izolace®?

Jasným řešením je provedení zateplovacího systému, který je schopný propustit více vodní páry přes svou strukturu než obvodové zdivo. Funguje to tedy tak, že sítem zdiva 5 × 5 cm propadnou velké kameny (vlhkost) a před ní je síto zateplovacího systému s oky 10 × 10 cm, kterým propadnou bezpečně všechny tyto kameny (vlhkost). Žádná vlhkost se tak nehromadí uvnitř konstrukce a říkáme, že dům dýchá. Takový izolant je právě kanadský ICYNENE® u nás dodávaný pod názvem Chytrá izolace®. Domu umožní dýchat a vy tak můžete žít bez obav o své zdraví díky perfektní tepelněizolační schopnosti bez tepelných mostů. Chytrá izolace® se dodává v systému provětrávaných fasád a vy tedy máte možnost si vnější libovolný vzhled objektu zvolit. Jedná se o různé formy desek a obkladů, na kterých se provede klasická omítková úprava.

Dokonale zatepleno Chytrou izolací®
Úspěšná rekonstrukce bytového domu včetně zateplení Chytrou izolací®

Ověření chytré izolace® v náročných podmínkách

Tým Chytré izolace® provádí pro ověření i praktická měření v klima a akustických komorách, kde ověřuje své izolační akustické vlastnosti v nejnáročnějších podmínkách. O výsledky z akustických komor bych se zde rád podělil, protože řada lidí si po provedení klasického zateplovacího systému stěžuje, že více slyší uvnitř domu hluk z venkovního prostředí, zejména dopravy. Výsledky to potvrdily. Vzali jsme klasické zdivo tl. 300 mm z keramických bloků a zkusili jeho akustickou odolnost. Pak jsme toto zdivo zateplili klasickým izolantem tl. 100 mm a zjistili, že na nižších frekvenčních pásmech (například hluk od dopravy) poklesla akustická izolační schopnost takového zatepleného zdiva o více než 10 dB, což byl výrazný propad. Dalším vzorkem bylo zdivo zateplené ICYNENE® – Chytrou izolací® tl. 100 mm a zde byl výrazný nárust akustické izolační schopnosti o více než 10 dB od klasického zdiva a v určitých frekvenčních pásmech oproti klasickému izolantu až o 20 dB. To je obrovský rozdíl, který se v prostředí, v němž žijeme, silně projeví. Chytrá izolace® – ICYNENE® tak prokázala nejen výborné tepelněizolační vlastnosti, ale zároveň nabízí i daleko vyšší akustickou pohodu pro bydlení v objektu zatepleného tímto systémem, a to je veliké plus přihlédneme-li k neustále narůstající silniční dopravě. Zejména ve městech bude tento problém čím dál více diskutovaným tématem. Člověk totiž pro svou správnou existenci potřebuje mít dobré a zdravé prostředí, tepelnou pohodu a klidný odpočinek.

Autor: Ing. Lukáš Kovařík
Foto: Archiv firmy