Zdivo, které má být plněné minerální vatou, se odváží na plnicí linku, kde se denně zpracuje zhruba 200 kubíků minerální vaty do vypálených polotovarů.

Cihelna Novosedly vyrábí jako jediná v ČR cihly plněné minerální vatou

Na začátku října jsme měli možnost zavítat do výrobního závodu v Novosedlech na Moravě, kde se již od roku 2015 vyrábí denně až 200 palet tepelněizolačních cihel Porotherm pro jednovrstvé zdění. Instalace této technologie zařadila novosedelskou cihelnu mezi nejatraktivnější závody z portfolia společnosti Wienerberger. Cihla Porotherm T Profi je vyrobena výhradně z přírodního materiálu, její hlavní složkou je jíl, který se zde těží, a minerální kamenná vata.

Celou výrobní linkou nás provedl Jakub Šafář, ředitel závodu společnosti Wienerberger v Novosedlech. Od něj jsme se dozvěděli řadu zajímavostí. Například hned na dvoře výrobního závodu se tyčí komín, jehož výška je cca shodná s tou, kterou má dominanta v Českých Budějovicích – Černá věž (72,25 m).1) Dále to, že každý výrobní závod společnosti Wienerberger má svou specializaci vycházející především z lokální suroviny a kvality zpracovávaného materiálu. Novosedly se věnují tepelněizolačnímu zdivu. Denně závod vyrobí 25 až 30 tisíc produktů, přičemž ⅔ z nich jsou plněné minerální vatou. Zbytek výroby představují jednovrstvé cihly Porotherm EKO+ Profi bez výplně.

Celou výrobní linkou nás provedl Jakub Šafář, ředitel závodu společnosti Wienerberger v Novosedlech.

„Od roku 2015 se cihelna Novosedly řadí mezi čtyři závody na světě v rámci koncernu Wienerberger, které mají technologii na produkci tepelněizolačních plněných cihel. Jako jedni z mála výrobců zdiva plníme cihly minerální kamennou vatou, a tím dokážeme zaručit, že je cihla vyrobena z přírodních materiálů a odpovídá své kvalitě. Modernizace plnicí linky proběhla v roce 2019 za účelem zvýšení výkonu v souvislosti se vzrůstající poptávkou po těchto prémiových cihelných systémech na českém trhu,“ vysvětlil Jakub Šafář.

Výroba v cihelně Novosedly

Proces výroby v cihelně Novosedly je téměř automatizovaný. Na robotické výrobní lince se nejprve lisuje nekonečný pruh ze směsi jílu a pilin. Potom se materiál řeže na jednotlivé kusy, které se odváží do sušárny. Jakmile má zpracovaný materiál zhruba 3% vlhkost, putuje do pecí o teplotě 870 ºC. Výpal trvá 25 až 30 hodin. Poté se už jednotlivé cihly brousí. U klasických cihelných bloků a jednovrstvých cihel EKO+ Profi proces výroby tímto krokem končí. U zdiva plněného minerální vatou se ještě odváží na plnicí linku, kde se denně zpracuje zhruba 200 kubíků minerální vaty do vypálených polotovarů.

Obě řady cihel, které nepotřebují dodatečné zateplení, plní s přehledem standardy pro nízkoenergetické i pasivní bydlení a umožňují stavbu rodinných domů i bez dodatečného kontaktního zateplovacího systému. K osvětě této technologie zdění slouží i marketingová kampaň 7v1: Pořádné cihly.

Zajímavé jsou v závodě i různé tzv. vychytávky. Například v centru dění se tyčí veliká skříň, ve které jsou přehledně uloženy náhradní díly nutné pro opravu linky. Vše tak, aby v případě její poruchy byly hned po ruce a zbytečně se nehledaly. Tím se omezí možné časové ztráty a také finance společnosti Wienerberger.

Další informace

Pavlína Jandová, manažerka za značku Porotherm na tiskové konferenci přítomným řekla: „Dům člověk staví jednou za život, proto se snažíme investory přesvědčit, že volba pořádného materiálu pro obvodové zdivo je klíčová. Na trhu stále vnímáme převahu řešení s dodatečným zateplením a často se setkáváme s nedůvěřivostí ohledně produktových řad pro jednovrstvé zdění. Tomu je potřeba jít naproti a zvrátit ve společnosti uvažování nad investicí do hrubé stavby. Hlavní je také nenechat se ovlivnit samotnou cenou cihly, která je sice vyšší, ale po sečtení všech nákladů za dodatečné zateplení s instalací se dostáváme na velmi srovnatelné částky.“ Také samotná výstavba probíhá rychleji a jak se říká – čas jsou peníze (poznámka redakce).

Lokalita Novosedel je s výrobou keramických pálených cihel spojena už po staletí. V roce 1989 odkoupila již zaběhlou cihelnu společnost Wienerberger a investovala do výrobního zařízení. Jedna z prvních změn se týkala změny vytápění pecí. Namísto mazutu se začalo topit plynem a nyní se pomalu přechází na elektřinu. V průběhu desetiletí prošly Novosedly i několika dalšími vlnami modernizace.

Na dvoře výrobního závodu v Novosedlech se tyčí komín, jehož výška je cca shodná s tou, kterou má dominanta v Českých Budějovicích – Černá věž (72,25 m).

„Ve všech 200 závodech společnosti Wienerberger se snažíme snižovat ekologickou stopu na minimum. Neustále přemýšlíme nad složením jednotlivých produktů. Naše produkty jsou výhradně z přírodního materiálu. Omezili jsme přidávání polystyrenu, hnědého uhlí a papírenského kalu do směsi cihly. Zároveň dbáme na kvalitní zpracování cihel, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 300 dní v roce,” dodal Jakub Šafář.

Fotogalerie

Autor: Wienerberger 2)
Foto: Mgr. Helena Hejhálková

1) Černá věž (72,25 m) se nachází nedaleko od sídla společnosti Wienerberger s.r.o. Tvoří dominantu města. Její stavba probíhala v letech 1550–1577 a měla vyjadřovat hospodářský rozmach města. Pod vedením italských stavitelů vyrostla do tehdy závratné výšky 72,25 metrů. Věž zároveň sloužila jako zvonice a hláska, z jejíhož ochozu byly České Budějovice nepřetržitě hlídány před nebezpečím.

2) Redakčně upravila Mgr. Helena Hejhálková