Cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou jsou materiálem budoucnosti

Porotherm T Profi představuje moderní stavební materiál, který účinně spojuje nejlepší vlastnosti keramiky a tepelného izolantu. Umožňuje jednoduchou a rychlou výstavbu, obvodové zdivo není nutné pro realizaci nízkoenergetického nebo pasivního domu dále dodatečně zateplovat.

Cihla plněná minerální vatou není ve stavebnictví nový pojem a již pár let se dováží ze zahraničí. Tato skutečnost se ale změní 1. dubna 2014, kdy budou na stavební trh uvedeny nové cihly Porotherm T Profi české produkce. První a jediná výrobní linka svého druhu na výrobu cihel plněných minerální vatou totiž stojí nyní v cihelně Novosedly na Moravě v České republice.

Technologický rozvoj a inovace produktů

Před samotným zahájením výroby cihel Porotherm T Profi v České republice proběhla rozsáhlá investice společnosti Wienerberger do modernizace závodu a do instalace nové výrobní linky v cihelně Novosedly na Moravě. Plně automatická linka na plnění cihel minerální vatou, jejich následné balení a přípravu k distribuci byla instalována a uvedena do zkušebního provozu koncem roku 2013. V současnosti je již linka schopna dosahovat 100 % plánované kapacity a je připravena na start prodeje. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest – Operační program Podnikání a inovace – program inovace – Inovační projekt – číslo projektu 4.1.IN04/896.

Nový sortiment keramického zdiva Porotherm T Profi české produkce obsahuje základní cihelné bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm (např. Porotherm 50 T Profi a Porotherm 50 T Profi 1/2).

Vyspělá technologie výroby zaručuje spolu s vysokou kvalitou vstupních materiálů vznik špičkových výrobků. Konkrétně v návaznosti na požadované tepelněizolační vlastnosti zdiva mají cihly z novosedelské hlíny velmi nízkou tepelnou vodivost keramického střepu za současného zachování dostatečně vysoké pevnosti a únosnosti. Kvalita těžené cihlářské hlíny patří mezi nejlepší v celé skupině Wienerberger AG.

Jako tepelná izolace je do dutin cihel strojově vkládána hydrofobizovaná minerální vata, která vyhovuje vysokým nárokům z hlediska tepelněizolační ochrany a podporuje akustické i protipožární vlastnosti keramického zdiva.

Plně automatická linka na plnění cihel minerální vatou v cihelně Novosedly na Moravě
Tepelná izolace (hydrofobizovaná minerální vata) je do dutin cihel strojově vkládána

Vlastnosti cihel plněných minerální vatou

Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě kamenné vlny integrované uvnitř dutin. Prostup tepla stěnou U se pohybuje v hodnotách od 0,15 do 0,23 podle tloušťky použitého zdiva a s rezervou vyhovuje zpřísněným požadavkům na obálku budov, upravených prováděcí vyhláškou k Zákonu o hospodaření energií s platností od 1. 4. 2013. Technologie cihel plněných minerální vatou je jasnou odpovědí na požadavky v budoucnu kladené na domy s téměř nulovou potřebou energie.

Neméně důležitá vlastnost keramického systému je dobrá tepelná akumulace, která umožňuje uložit přebytky tepla z vytápění v topném období, prodlužuje topné přestávky a zachovává teplé povrchy při větrání. Vlastnosti cihelného zdiva stabilizují vnitřní prostředí i v letním období. Optimální akumulace keramických stěn dokáže odebírat přebytečné teplo z interiéru a jako středně těžké stěny k tomu využívají noční chladnutí vzduchu jak větráním interiéru, tak ochlazováním vnější stěny z exteriéru.

Výborné tepelněizolační schopnosti cihel zajišťují dostatečně vysoké povrchové teploty obvodové konstrukce a za správného provedení konstrukčních detailů eliminují vznik tepelných mostů. Nevzniká tak riziko kondenzace vodní páry na podchlazeném povrchu konstrukce a možný vznik plísní.

Vlastnosti obou vstupních materiálů ale nefungují jen jako samostatné jednotky, naopak vzájemně se doplňují a podporují. Cihelná tvarovka tvoří pro výplň z minerální vaty ideální ochranu před vnějším prostředím a zajišťuje tak velmi vysokou životnost stavby včetně samotné tepelné izolace. Stěny jsou chráněny proti biotickému napadení a mechanickému poškození.

Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací. Vysoká požární odolnost je dána tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou materiály nehořlavé a jsou zařazeny v nejvyšší třídě reakce na oheň – A1.

Statické a protipožární hodnoty neovlivňuje pouze materiálové složení zdiva, ale také konstrukce samotného bloku. Velká tloušťka obvodových i vnitřních žeber zaručuje bezpečné přenesení zatížení od vodorovných konstrukcí a příznivě také ovlivňuje chování při seizmickém zatížení.

Uspořádání vnitřních žeber garantuje kontakt celé plochy keramiky mezi jednotlivými vrstvami zdiva a tím využití naprosté většiny plochy cihelného střepu pro přenesení svislého zatížení. Tím se cihly T Profi liší od běžného zdiva a vykazují vyšší únosnost i při relativně menší uváděné pevnosti.

Cihelný blok PTH 44 T Profi na výrobní lince
Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná a nenasákne žádnou vlhkost

Cihly plněné minerální vatou a voda

Mokré procesy probíhající při výstavbě domu vnášejí vlhkost téměř do každé navazující konstrukce, pokud ale cihelný střep vlhkost absorbuje, dokáže ji také přirozeně a rychle odvádět do vnějšího prostředí. Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofobizovaná, tzn., že ani v případě mokré cihelné tvarovky nenasákne minerální izolace žádnou vlhkost z keramického střepu, což bylo ověřeno i praktickou zkouškou výrobcem. Zároveň nepohlcuje vzdušnou vlhkost ani vodní páry při jejich prostupu stěnou.

Výrobky z kamenné minerální vlny jsou charakteristické velmi nízkým difuzním odporem, stejně tak jako výrobky z cihelného střepu. Díky tomu může vodní pára procházet volně stěnou až na vnější líc stavební konstrukce. Cihly plněné minerální vatou jsou tedy v celém svém objemu paropropustné, odvádějící vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu.

Přírodní materiály zajišťují zdravé bydlení a mohou být dokonale recyklovány. Jejich použití je ekologicky i energeticky šetrné.

Zdění cihlami PTH 44 T Profi – 2. vrstva zdiva

Sortiment českých cihel Porotherm T Profi

Sortiment cihel plněných minerální vatou, vyráběných v České republice, tvoří bloky Porotherm T Profi v tloušťkách 300, 380, 440 a 500 mm. Všechny rozměry zdiva jsou vyráběny v základním tvaru a ve dvojblocích polovičních cihel. Cihly jsou broušené a mohou být zděny již zavedenou technologií celoplošně nanášené tenkovrstvé malty Porotherm Profi. Nově bude od 1. 4. 2014 zavedena také technologie zdění na zdicí pěnu Porotherm Dryfix.extra.

Nová řada cihel plněných minerální vatou byla vyvinuta za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP Projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb”.

Autor: Ing. Michaela Smutná
Foto: Archiv firmy