Čížkovický cement v novém kabátu s ještě lepším složením

Jihozápadně od Lovosic se nachází Čížkovice, přes sto dvacet let známé výrobou stavebních materiálů v tam- ní Čížkovické cementárně, od 90. let patřící pod mezinárodní skupinu Lafarge. V letošním roce cementárna při- chází na trh s novým produktem v podobě Českého čížkovického cementu a novým vedením společnosti.

Kromě obalu, který na první pohled jasně odkazuje na český původ, díky integraci českých státních barev a názvu „Český čížkovický cement”, se obměny dočkalo i složení. Čížkovický cement, který stanovenou normovanou pevnost v tlaku 32,5 MPa po 28 dnech výrazně převyšuje až na hranici 48 MPa, patří v novém složení mezi ty nejkvalitnější. Oproti předešlému cementu Standard, se navýšila konečná pevnost o 5 MPa. Kvalita cementu je ověřována během celého procesu získávání surovin a výroby cementu, týdně se odebere kontinuálně přes několik set vzorků, jenž se testují v jedné z nejlepších laboratoří v rámci skupiny LafargeHolcim, té české.

Český čížkovický cement je určen jak pro maloodběratele, tak pro velkoodběratele, takže je k dostání v klasických 25kg pytlích nebo jako volně ložený produkt pro převoz cisternami. Pro odběratele je týdně vyrobeno 16 tisíc tun cementu.

Zelená stopa

Při výrobě stavebního materiálu v Čížkovicích dbají na ekologii, ve které jsou velmi úspěšní, rok od roku se ekologická zátěž snižuje. Zmíním pár zajímavých čísel. Tak například ročně zlikvidují 80 000 tun odpadu, čímž ročně ušetří stejný počet tun uhlí. Týdně zpracují 2 520 tun alternativních paliv. Oproti minulému roku cementárna vykazuje 30× nižší emise prachu. Při současném emisním limitu 20 mg/Nm3 (normální metr krychlový tzn. za normálních podmínek – tn = 0 °C a pn = 101,325 kPa) to znamená emise prachu do 1 mg/Nm3! Dále mají 33× nižší dioxiny a furan, než stanovuje limit. Rekultivace přírody je samozřejmostí. Čížkovická cementárna patří mezi tři nejlepší cementárny na světě v rámci skupiny LafargeHolcim, co se týče využívání opadů.

Dokončovací práce na prachovém filtru

Nové vedení

Do Lafarge Cement, a.s. zasedl od března nový generální ředitel Joao Paulo Pereira. V Lafarge ale není žádným nováčkem, pro skupinu začal pracovat již před 20 lety a zodpovídal za obchod ve střední Evropě. V Čížkovicích nyní investovali ve výši 50 milionů korun do rekonstrukce filtru spalin, což přineslo snížení emisí na absolutní minimum. V letošním roce cementárna oslavila 120. výročí.

Fotogalerie

Autor: Milan Jedlička
Foto: Archiv Lafarge Cenent, a.s.