Co vás čeká před začátkem stavby domu

Při plánování výstavby nového domova vás čeká řada nezbytných rozhodnutí a úkonů, se kterými vás krátce seznámíme. Zásadní je výběr místa, kde budete žít, zajištění financí na stavbu, výběr prověřené stavební společnosti s dobrými referencemi a vyřízení potřebných úředních náležitostí.

Prověření pozemku a podmínky pro výstavbu na něm

Před koupí si ověřte na místním stavebním úřadu, že je vámi vybraný pozemek v územním plánu schválen pro výstavbu domu, vyžádejte si, zda existují omezení týkající se výstavby (ochranná pásma, věcná břemena, zástavní práva, požadavky CHKO) a regulativa výstavby. Důkladným seznámením s podmínkami výstavby se vyhnete pozdějším překvapením, že například nemůžete realizovat na vlastním pozemku vysněný dům. Dalšími faktory jsou orientace pozemku pro vhodné umístění obytných místností v domě nebo svažitost pozemku, jež má vliv na narůstající cenu spodní stavby (základová deska, suterén, podsklepení apod.). Svažitý pozemek dává prostor pro vytvoření zajímavé zahrady, je však nutné počítat s finanční částkou na terénní úpravy pozemku. Výhodou je, když při koupi pozemku máte rámcovou představu o velikosti a dispozici vašeho domu. Je nutné si udělat finanční plán (cena domu, cena pozemku, náklady na oplocení a úpravu zahrady, zpevněné plochy, přípojné sítě atd.). Pokud je váš pozemek již vybaven inženýrskými sítěmi (vodovod, kanalizace, elektřina, případně plyn), vyhnete se dalším nákladům a úředním procedurám, které je třeba při jejich přivedení na pozemek vynaložit a které mohou Váš stavební záměr značně zpozdit.

HK-DŘESTAV uvedené nároky pro správný výběr stavební firmy splňuje. Je to prověřená a doporučovaná společnost, která nabízí komplexní služby při plánování bydlení a výstavbě samotné. Pomůže vám zařídit i stavební povolení a poradí s přípravou pozemku pro stavbu.
Dům Merlot od HK-Dřestav s.r.o.

Při stavbě je nutná voda a elektřina, proto je nutné je zařizovat bezodkladně po koupi pozemku. Dále je nutné vést v patrnosti náklady týkající se ceny přípojek na pozemku samotném (cena je ovlivněna usazením domu na pozemku – délkou přípojek a někdy ne úplně ideálním podložím). Voda může být řešena napojením na přípojku vodovodu nebo vlastním vrtem. Splašková voda je nejčastěji svedena do kanalizace, nebo může být napojena na jímku, která se vyváží, nebo vsakováním přes čističku odpadních vod. Dešťová voda může být řešena vsakem na pozemku, svedením do akumulační jímky a později využita na zálivku zahrady nebo odvedena do dešťové kanalizace. Realizace studny nebo čističky může značně prodloužit stavební řízení, neboť probíhá vodoprávní řízení. Dle výběru systému vytápění se realizuje plynová přípojka a vždy nutná elektro přípojka.

Dům Prosecco od HK-Dřestav s.r.o.

Klíč k výběru dobré stavební společnosti

Pro ušetření nemalých finančních nákladů je výhodou spojit studii / vizualizaci / projektovou dokumentaci se stavební firmou, která vám bude dům realizovat. Dobrá stavební společnost vám nabídne nezávazně a zdarma zpracování vizualizace domu a jeho usazení na pozemku, zdarma pro vás zpracuje cenovou kalkulaci s možností vyřízení financování a zdarma pro vás vyhotoví projektovou dokumentaci rodinného domu pro stavební řízení, případně nabídne vyřízení stavebního povolení. Často se budete setkávat s pojmem typový projekt / typový dům. Velká řada společností nutí své budoucí klienty k výběru typové stavby s minimálními nebo žádnými úpravami a každou změnu si nechá draze zaplatit, včetně vyšší ceny projektové dokumentace. U dobrých společností se vám budou věnovat, vybrané typový projekty pomohou upravit a vhodně navrhnou usazení na pozemek, případně společně vytvoříte individuální projekt. Výhodou využití služeb firemního projektanta je, že při projekci domu již pracuje s konstrukčním systém své stavební společnosti, zná technické detaily, dodá konkrétní odpovídající výpočty. To znamená, že dům bude proveden tak, jak byl naprojektován a nebudete při výběru stavebního systému nuceni akceptovat prostorové, designové a tepelné změny domu. Ušetříte za placení výrobní dokumentace zpracovávané podle vaší nevyhovující projektové dokumentace. Při výběru spolehlivé stavební společnosti byste měli prověřit, zda jsou na ni dobré reference, kolik má za sebou realizací a jak dlouho se výstavbou zabývá, zda je ochotná vám dát kontakty na své zákazníky a provede vás referenční stavbou, zda vám dostatečně dopředu dá k dispozici k prostudování smlouvy, je schopná se vám před projekcí zavázat k cenové nabídce a zda je schopná vám zajistit financování stavby. V tomto krátkém seznámení není prostor na informace o stavebních systémech, jejichž kvalitu si ověříte tak, že je má firma certifikované, předloží vám k nahlédnutí zpracované technické detaily a nenabízí vám alternativy zlevnění na úkor kvality konstrukce.

Dům Bordeaux od HK-Dřestav s.r.o.

Stavební povolení – je několik cest, jak dosáhnout stavebního povolení. Územní souhlas, ohlášení stavby, územní a stavební řízení (za určitých podmínek lze spojit), stavební inspektor, smlouva o výstavbě. Druh řízení se odvíjí od zastavěné plochy požadovaným objektem. Základem pro vyřízení je odpovídající projektová dokumentace v požadovaném rozsahu dle stavebního zákona, splnění všech požadovaných zákonných podmínek, norem a dodržení předepsaných místních regulativ. Na vyhotovenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení jsou u většiny bank vázány přislíbené finanční prostředky.

Dům Veltlín od HK-Dřestav s.r.o.

Příprava pozemku pro stavbu – předpokladem pro započetí stavby není jen vyřízení stavebního souhlasu, ale také přivedení výše zmíněné vody a elektřiny na pozemek, zaměření pozemku a stavby geodetem, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, radonový průzkum, případně geologický (hydrogeologický) posudek nebo průzkum. Tyto podklady jsou většinou nutné již při zpracování projektové dokumentace a převážně je zajišťuje majitel pozemku. Na pozemek musí být také zajištěna vyhovující příjezdová cesta.

HK-DŘESTAV s.r.o. je držitelem několika odborných a nezávislých certifikací, které jsou zárukou spolehlivosti (certifikáty výrobku a certifikát kvality firmy).

Více informací najdete na stránce www.drestav.cz, osobně ve vzorových domech HK-DŘESTAV nebo na veletrhu FOR ARCH Praha 2014 v Hale 1, stánku G 19 a v Plzni od 3. do 5. 10. 2014

Autor: Hana Píchová
Foto: vizualizace HK-DŘESTAV s.r.o.