Muzeum designu Holon v Izraeli. Foto: Lerner Vadim

COR-TEN: atraktivní a funkční materiál

V roce 1933 byl v USA patentován vynález povětrnostně odolné oceli COR-TEN, která se vyznačuje sníženým obsahem uhlíku a obohacením mědí a fosforem. Plechové obklady z tohoto materiálu získávají po několika letech charakteristickou, velmi působivou patinu.

Tak, jak se zpřísňují ekologická kritéria a pozornost se obrací k programu udržitelného rozvoje naší planety, vrací se do stavebnictví přírodní materiály jako dřevo, ocel či hlína. Ačkoliv si většina z nás pod pojmem ekologický materiál představuje materiál finančně výrazně náročnější než materiály méně přátelské k životnímu prostředí, v případě některých stavebních materiálů tomu nemusí tak být. Například povětrnostně odolné oceli jsou ekologické i ekonomické zároveň. Jejich vysoká ekologická hodnota je dána 100% recyklovatelností, jelikož na rozdíl od jiných tříd oceli nevyžadují při dodržení správných podmínek pro aplikaci žádnou povrchovou úpravu.

Sousoší "Dendrites" podle návrhu Studia Michel de Broin stojí v kanadském Montrealu. Foto: Pinkcandy

COR-TEN první vlaštovkou

Nejstarším zástupcem povětrnostně odolných ocelí, objevených v počátcích dvacátého století ve Spojených státech, je COR-TEN. V roce 1933 byl jako první z nich patentován. Jako zástupce povětrnostně odolných ocelí je charakteristický vznikem tvrdé ochranné korozní vrstvy na povrchu konstrukcí v počátečním období, kdy jsou konstrukce vystaveny atmosférickým vlivům, a tedy střídavě smáčeny vodou a vysušovány proudícím vzduchem. Vzniklá ochranná korozní vrstva výrazně zpomaluje další proces koroze. Speciálního účinku je u COR-TENu dosaženo jeho chemickým složením. Oproti běžné uhlíkové oceli obsahuje nízkolegovaná ocel COR-TEN méně uhlíku a zároveň je obohacená mědí a fosforem. Rozdíl mezi odolností uhlíkové oceli a COR-TENu je značný zejména při aplikaci v průmyslových zónách. Zde byla pozorována až pětinásobně vyšší odolnost nízkolegované oceli vůči běžné uhlíkové.

Vyhlídková plošina z cortenu u řeky Nová Máza v Nizozemí. Foto: SBWorldphotography

Materiál, který stárnutím zlepšuje svůj vzhled

Tak jako stavby z červených lícových cihel získávají s pokračujícím věkem patinu, která jim sluší a podporuje harmonické působení těchto staveb na okolí, tak i COR-TEN, použitý na fasádní obklad, získává s věkem příjemný vzhled, který se velmi dobře uplatňuje například při začleňování stavby mezi starou zástavbu a moderní efektní stavby, v jejichž architektuře se více uplatňují chladné tóny. Matný povrch tohoto materiálu se výrazně odlišuje od vzhledu jiných kovových povrchů. Stavby s fasádami z COR-TENu působí hmotněji a prezentují tak svou trvanlivost. Kombinací s dalšími materiály, například sklem, nerezí, povrchově upravenými ocelovými profily nebo hladkými bílými betonovými plochami lze naopak dosáhnout odlehčení celkového dojmu z těchto staveb.

Sousoší v britském Birminghamu. Foto: Rois Georgiou

Proměnlivost vzhledu

Střídavým smáčením vodou a následným vysušováním proudícím vzduchem, kterému je fasáda z COR-TENu vystavena ve vnějším prostředí, dochází na jeho povrchu k působivým změnám po celou dobu životnosti konstrukce. V prvních letech dochází navíc k trvalým změnám barvy vrchní korozní vrstvy, od teplé oranžově hnědé, přes červenohnědou až k tmavé nachově hnědé. Nejvýraznější změny pozorujeme v průběhu prvních šesti měsíců až dvou let, v závislosti na atmosférických podmínkách, konstrukčním řešení a stavu, ve kterém jsou ocelové prvky z COR-TENu na stavbu dodány. Pokud se chceme vyhnout delšímu počátečnímu období tvorby ochranné vrstvy přímo na hotové stavbě, použijeme prvky s patinou vytvořenou před dodáním na stavbu. Zkrátíme tak na minimum období, během kterého stavba působí na okolí rezavým vzhledem konstrukce pláště s nerovnoměrným vybarvením povrchu. Finální patina se pak vytvoří během prvních šesti měsíců, jako tomu bylo i na budově Baltic Sea Tower v Helsinkách. Na této ojedinělé stavbě byl COR-TEN použit jak pro obkladové prvky fasády, tak pro rámové konstrukce fasády a nosné sloupy.

Rezidenční objekt v Hamburgu je opatřen obkladovými fasádními deskami z cortenu. Foto: ali caliskan

Budoucí vzhled určí kvalita projektové přípravy

Tak jako každá mince má nejen líc, ale i rub, tak i tento ekologický materiál s úžasným potenciálem pro zajímavá architektonická řešení staveb skýtá jisté záludnosti. Pozornost musí být věnována především řešení detailů. Nicméně pokud jsou při aplikaci obkladu z COR-TENu dodržována technická doporučení udávaná výrobcem jak ve fázi projektové přípravy, tak při vlastním provádění, vyhneme se všem úskalím a vzniklé dílo si zachová svou technickou i estetickou hodnotu po mnoho desítek let. Zajímavou realizací s použitím COR-TENu je například nedávná rekonstrukce hradu Helfštýn.

Autor: Roman Vinecký 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně upraveno