Dárek malým pacientům pěkně od podlahy od firem UZIN a MICHAL GECKO

V době nedostatku finančních prostředků ve zdravotnictví je každá větší investice do výstavby zdravotnických kapacit nebo jejich rekonstrukcí jevem, který je třeba uvítat všemi deseti. Rozhodnutí pražské Fakultní nemocnice - Královské Vinohrady pro rozsáhlou stavební rekonstrukci a modernizaci pavilonu M, který je určen dětem a mládeži, je proto počinem, který si zaslouží naši pozornost.

Třípatrová budova kliniky pro děti a dorost poskytuje malým pacientům přechodný azyl v době jejich nemoci či úrazu. Oddělení pediatrie a dětské chirurgie se snaží kombinací teplých a veselých barev stěn a podlah alespoň trošku zpříjemnit nedobrovolný pobyt a celkovou terapii. Odborná zdravotní péče na nejvyšší úrovni, špičkové zdravotnické zařízení a příjemné a čisté prostředí jsou stručné základní charakteristiky nemocničního pavilonu M, který v měsíci květnu přijal své první malé klienty.

Nemocniční podlahy – extrémní zatížení

Jednou z nejvíce zatěžovaných stavebních částí tohoto i podobných objektů jsou podlahy, které musí odolávat nejenom každodennímu nepřetržitému provozu, ale zároveň musí být snadno udržovatelné, a to i agresivnějšími desinfekčními čistícími prostředky, protože prostředí musí odpovídat nejpřísnějším hygienickým předpisům. Veškeré podlahářské práce v nejvyšší kvalitě provedla odborná firma MICHAL GECKO, která pro přípravu podkladu a lepení PVC podlahových krytin použila osvědčenou podlahovou stavební chemii UZIN. Původní betonová podkladová konstrukce si vyžádala v řadě míst dokonalé lokální vyspravení pryskyřičnou opravárenskou hmotou UZIN KR 416. Po uzavření poškozených míst a důkladném odsátí prachu a všech nečistot provedli pracovníci firmy MICHAL GECKO celoplošnou penetraci výrobkem UZIN PE 360 a následné stěrkování samonivelační cementovou hmotou UZIN NC 145. Po dokonalém vytvrzení byla vystěrkovaná plocha přebroušena jednokotoučovou bruskou (brusivo 40´). Zbytky cementového prachu byly důkladně odsáty výkonným průmyslovým vysavačem. Po těchto pracovních krocích přistoupili pracovníci realizační firmy k vlastnímu lepení elastických homogenních PVC podlahových krytin v pásech. Do nemocničních pokojů, ordinací a vyšetřoven, pokojů sester, čekáren a spojovacích chodeb byla použita různobarevná krytina Objektflor/Polyflor Ultra XL. Pro lepení podlahové krytiny bylo využito osvědčené bezrozpouštědlové univerzální lepidlo UZIN KE 418. Jak již bylo dříve uvedeno, nemocniční prostředí klade vysoké nároky na udržení vysoké čistoty a hygieny, a proto položení a nalepení obvodových fabionů je nejenom otázkou estetického vzhledu, ale hlavně zamezuje průniku různých nečistot do obvodových spár a zároveň usnadňuje pravidelné vytírání, čištění a ošetřování podlah. Na závěr byly jednotlivé spoje krytinových pásů vyfrézovány a následně svařeny.

Antistatické podlahy pro operační sály

V suterénu třípodlažní budovy se nacházejí jednotlivé operační sály, které při konstrukci podlahy vyžadují specifický elektricky vodivý systém. V těchto prostorech se pod vodivou podlahovou krytinou ve čtvercích Lino-Fatra/Elektrostatik-A nachází systém elektricky vodivých podlahových materiálů UZIN: penetrace PE 260 L, lepidlo KE 2000 SL a svodové měděné pásky.


Opravárenská hmota UZIN KR 416

Penetrace UZIN PE 360

Plovoucí laminátová podlaha do posluchárny

Další součástí nemocničního pavilonu je přednáškový sál, ve kterém byla položena plovoucí laminátová podlaha. Před vlastní pokládkou byla plocha místně vyspravena, napenetrována výrobkem UZIN PE 360 a vystěrkována stěrkovací hmotou UZIN NC 145. Na takto připravený podklad byla položena separační folie a na ní izolační podložka Mirelon. Na stupínky vedoucí k podiu a na podium byla lepena krytina Thermofix (Fatra).


Lepidlo UZIN KE 2000SL

Stěrkovací hmota UZIN NC 145

Zástupci realizační firmy MICHAL GECKO a společnosti UZIN s.r.o. přejí všem malým pacientům rychlé uzdravení.

Objekt: Fakultní nemocnice - Královské Vinohrady, Praha
Generální dodavatel stavebních prací: Skanska CZ a.s., Divize Technologie
Subdodavatel podlaháských prací: firma Michal Gecko, Rychnov u Jablonce n. N.
Dodavatel stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha
Velikost podlahové plochy: 2.500 m2
Použitá stavební chemie:
opravárenská hmota: UZIN KR 416
penetrace: UZIN PE 360 a UZIN PE 260 L
stěrkovací hmota: UZIN NC 145
lepidla: UZIN KE 418 a UZIN KE 2000 SL
Autor: Ing. Vladimír Kouba
Foto: Archiv společnosti UZIN