DERBIGUM® – hydroizolace, která vás nezklame

Firma Simpex s.r.o. dováží do České republiky vysoce kvalitní hydroizolační systém DERBIGUM® vyvinutý belgickou firmou IMPERBEL N.V. Střechy izolované tímto systémem můžeme najít ve všech zeměpisných šířkách od Jižní Afriky po polární oblasti Skandinávie a souostroví Špicberky, od Spojených států amerických po Malajsii. Za dobu téměř 70 let existence firmy bylo položeno více než 560 milionů m2 hydroizolačních pásů DERBIGUM®, což představuje střechu šířky 12 m, jejíž délka by byla větší než je obvod rovníku. Proč roste obliba této hydroizolace?

Pevná

Dvě samostatné nosné vložky umístěné v horní třetině pásu umožňují, aby bylo pod spodní nosnou vložkou dostatečné množství asfaltové hmoty, která je schopna pojmout nerovnosti podkladu (u 4 mm silného pásu DERBIGUM® je pod spodní výztuží stále min. 2,5 mm bitumenu, což v případě nosné vložky umístěné uprostřed pásu při stejné tloušťce není možné).

Na snímku střecha s krytinou Derbigum SP 4 z roku 1973.

Skelná rohož odráží UV záření i kyselé deště, a tak významně přispívá ke zvýšené odolnosti pásu vůči stárnutí. Skelná rohož poskytuje pásu rozměrovou stálost (pás nemá tendenci se deformovat vlivem změny teploty).

Netkaný polyester dodává pásu vynikající pevnost v tahu a odolnost proti roztržení a proražení.

Bezúdržbová

Bohatá směs plastomer-asfaltu, kdy pečlivě vybírané polymery (většinu z nich tvoří polyolefiny) tvoří 30 % objemu směsi je odolná proti působení UV záření bez ochranného posypu. Pás není třeba ani opakovaně ošetřovat žádnými reflexními nátěry v průběhu celé své životnosti 30 - 35 let! Je však nutno podotknout, že je třeba provádět běžnou roční údržbu ve smyslu kontroly stavu vpustí (nejsou-li ucpané), odstranění případného napadaného listí na střeše, apod.

Hladký povrch pásu představuje další výhody:

a) Umožňuje rychlé odvádění vody z povrchu krytiny. Je-li pás opatřen posypem, voda se právě v posypu může zadržovat. Navíc v období prudkého střídání teplot kladných a záporných se posyp uvolňuje a sprašuje do žlabů či vpustí, což u hladkého pásu Derbigum odpadá.
b) Na hladkém povrchu pásu se neusazují nečistoty tak intenzivně, jako v případě pásu s posypem nebo ve vrstvě kačírku v případě přitěžovaných fóliových systémů.

Na snímku neudržovaná střecha s vrstvou kačírku, kde jsou souvislá pole porostu mechu!

Pochozí

Této vlastnosti využijeme zejména tam, kde na střeše máme nainstalováno zařízení, které vyžaduje stálou údržbu. Po Derbigumu bude možné bezpečně přejít, aniž by se poškodil i v nejteplejších letních měsících! Plastomer-asfaltová směs Derbigum je vyrobena z kvalitního ropného asfaltu a ušlechtilých polymerů. Bod měknutí této směsi je + 150 oC! Navíc je pás zpevněn dvěma nosnými vložkami. Skelná rohož umístěná těsně pod horním lícem pásu (zpevňuje povrch pásu) mimo jiné také brání otisku bot, když se na střeše přechází za extrémně vysokých teplot.

Univerzální pokládka

Derbigum lze standardně natavovat plamenem, mechanicky kotvit nebo pokládat volně a přitížit stabilizační vrstvou. Jako alternativa celoplošného natavení se velice dobře uplatňuje pokládka za studena pomocí asfaltového lepidla. Je to vhodná aplikace tam, kde nelze použít plamen nebo dokonce, kde požární technik vyloučí jakýkoliv zdroj tepla na střeše.

Na obrázku realizace podlah historického skleníku státního zámku Lednice

Technologií lepení pásů za studena navíc docílíme toho, že:

• lepidlo v množství cca 1 kg/m2 představuje další 1 mm vrstvu hydroizolace;
• neexistuje nebezpečí propálení pásu ani nedostatečného prohřátí pásu jako v případě natavování;
• lze pokládat hydroizolační pás i na některé problematické podklady např. PUR tepelně izolační desky;
• je výrazně sníženo nebezpečí požáru na střeše.

Požárně nebezpečné prostory

Pásy DERBIGUM SP-FR resp. DERBICOLOR FR (varianta opatřená přírodním nebo barevným minerálním posypem) jsou vhodné do požárně nebezpečných prostor. Podkladem může být i dřevěné bednění s tepelnou izolací z minerální vlny. Certifikovány jsou i nezateplené systémy střech opět na podkladě z dřevěného bednění (certifikáty PAVÚS Praha na požádání předložíme). Spolu s lepením pomocí studeného asfaltového lepidla v ploše DERBI-BOND S, případně lepením přesahů pomocí studeného asfaltového lepidla DERBISAEL S, jsou tak v požárně nebezpečných prostorách velmi vhodnou aplikací.

Vhodná do polárních oblastí

V roce 1996 byl realizovaný projekt - »Životnost Derbigumu, používaného jako jednovrstvé krytiny na Svalbardu, Špicberky«. Tuto expertízu vedl NBI (Norský výzkumný ústav stavební). K účasti na tomto projektu byli přizváni také zástupci VTT (Technického výzkumného centra ve Finsku), SP (Švédského národního zkušebního a výzkumného ústavu). Cílem tohoto projektu bylo zkoumání a zhodnocení stavu 10 let starého jednovrstvého střešního pásu Derbigum SP položeného jako krytina na jedenácti vybraných budovách ve specifických klimatických podmínkách, které se nachází v Longyearbyen na Svalbardu (odborný posudek na požádání předložíme).

Pro doplnění uvádíme, že hodnota ohybu za studena pásu Derbigum SP 4 mm je – 20 oC, což je pro pokládku hydroizolace v klimatických podmínkách České republiky víc než dostatečné.

Prokazatelná životnost

Prokazatelná životnost na řadě střech různých objektů realizovaných pásy DERBIGUM® je 30 - 35 let (odborné posudky od nezávislého nizozemského kontrolního orgánu BDA DAKADVIES z let 1990, 1995 resp. 2000 na požádání předložíme).

Provozní střechy

Vysoký bod měknutí +150 °C, dvojité zpevnění a umístění skelné rohože těsně pod povrchem činí Derbigum vhodným podkladem pod litý asfalt při izolaci nadzemních parkovišť, mostů apod. Navíc pás Derbigum typu GC je upraven tak, aby se dalo pojíždět mechanizmy pro pokládku litého asfaltu přímo po povrchu pásu, což usnadňuje a zrychluje aplikaci litého asfaltu!

Pás opatřený přísadami proti prorůstání kořenů je vhodný také jako izolace střech zelených.

Autor: Ing. Zdeněk Borecký
Foto: Archiv firmy