Difúzně otevřený fasádní systém Novabrik Therm

Způsob zateplení, lépe řečeno tepelná izolace obvodových stěn, závisí na konkrétním stavebně-technickém stavu budovy a jejím užívání. Ne vždy lze stoprocentně zajistit a zaručit, že nepronikne vlhkost do zdiva či do vrstev sendvičových stěn. Jako účinné a bezpečné řešení se jeví difúzně otevřené fasádní systémy. Firma Novabrik Czech, s.r.o. přišla letos na trh se systémem Novabrik Therm, který překonává mnohé typy zateplení.

Uvažujete o zateplení svého domu? Rozhodně se nenechte ovlivnit první nebo nejlevnější nabídkou.

Projektujete a hledáte pro klienty jednoduché, trvanlivé, elegantní a cenově přístupné řešení tepelné izolace včetně fasády, které pro vás ani pro klienta časem nevyústí v rozpaky, zklamání a ztrátu důvěry? Ne nadarmo se říká, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. U tepelně-izolačních fasád to platí dvojnásob!

Některé fasády, například klasické házené omítky, jsou sice levné, tomu však odpovídají jejich užitné vlastnosti - špatně izolují a mají značně časově omezenou trvanlivost. Tepelně-izolační omítky jsou další krok, mezičlánek, který dokáže o něco více zlepšit zateplení pláště. Účinnost těchto hmot na bázi omítek lehčených perlitem či polystyrenem je ovšem omezená, do značné míry o ní rozhoduje úroveň provedené práce a klimatické podmínky. Dalším typem fasád, dnes velmi rozšířeným, jsou kontaktní zateplovací systémy, pro které se dnes používá anglická zkratka ETICS a které se realizují mokrou cestou. Jejich obliba je daná především cenou, která se pohybuje zpravidla uprostřed všech různých nabídek na zateplení. Díky tomu je pro mnohé stavebníky toto řešení dostupné i důvěryhodné; oblíbené heslo zní: Když se tradiční ETICS zhotovuje na tak velkém množství staveb, pak je to dobré zateplení.

Tabulka hodnocení fasád

Zateplení vyžaduje dobrý návrh

Jenže tato úvaha může být mylná. Např. zateplení, které se zhotoví přilepením tenkých polystyrénových desek ke zdi ze silných tepelně-izolačních cihelných nebo pórobetonových bloků, je dnes k vidění poměrně často. Většinou však proti doporučení odborníků v oblasti zateplení budov, kteří takové řešení považují za špatné a mají k tomu pádné důvody.

Ani správně navržený ETICS nezaručí dobrou funkčnost na každé stavbě. Příkladem může být např. starší stavba, která dřív neměla potíže s vlhkostí, ovšem jen do chvíle, než byla osazena těsnými okny a tepelnou izolací s parobrzdným účinkem (polystryrén). Změna stavebně fyzikálního režimu stavby, kdy je výrazně omezena infiltrace vzduchu okny a zároveň také difúzní propustnost obvodové stěny pro vodní páru, může způsobit (a také často působí) nečekané zvlhnutí zdiva. Vlhkost, která byla dříve vyvětrána netěsnými okenními spárami, se nyní koncentruje uvnitř a zvyšuje termodynamický potenciál, který pohání difúzi vodní páry přes obvodovou stěnu ven. K tomu se - u starších domů dosti často - přičítá vlhkost, která se do zdi dostane vzlínáním vody z podloží přes oslabenou nebo neexistující spodní hydroizolaci. Dříve se veškerá vlhkost, která vznikala uvnitř a difundovala do zdiva nebo která jako kapalná voda vzlínala do zdiva ze země, vyvětrala a odpařila ven, aniž by si ji kdokoliv všiml. Po zateplení, které bylo aplikováno unáhleně, bez dobrého průzkumu stavby a kvalitního projektu, se ztížila cesta pro její únik ven (větráním okny a difúzí přes obvodové stěny) a obyvatele začala obtěžovat vlhkost a vlhké zdivo včetně následků. Účinek takového zateplení přirovnávají ve firmě Novabrik Czech k šusťákovému plášti nebo k zalepené obálce, uvnitř které se nachází dům. Aby se zbavili vlhkosti, jeho obyvatelé topí a větrají, topí a větrají a tak pořád dokola. Často to znamená jen velké ztráty tepla, ale jen velmi pomalou nebo vůbec žádnou nápravu.

A i když budeme uvažovat o dobře větrané stavbě s kvalitní spodní hydroizolací (např. novostavbu), stojí za to si uvědomit, že klasické zateplovací systémy s kontaktní fasádou mají deklarovanou životnost 20 až 25 let. Co potom? Navíc jsou tyto fasády křehké a citlivé na mechanické poškození... Zkrátka mnohým běžné zateplení nemusí stačit.

Fasádní systémy Novabrik - nové a bezpečné řešení

Společnost Novabrik přichází letos na trh s novinkou - difúzně otevřeným systémem Novabrik Therm, který se oproti klasickému odvětranému systému Novabrik vyznačuje především tepelně-izolačními vlastnostmi na úrovni nejsilnějších tepelně-izolačních cihelných bloků, snadnou možností realizovat velikost tepelné izolace podle požadavku stavebníka nebo projektanta, dále difúzní otevřeností s faktorem difúzního odporu µ = 3, nízkou plošnou hmotností 45 kg/m2, suchou montáží, vyřešenými detaily tepelných mostů kolem otvorů (viz obrázek) i atraktivností vzhledu. Jeho příznivé účinky se projeví na celkovém zdraví stavebních konstrukcí i na mikroklimatu uvnitř domu. Změní se i řada dalších mechanických vlastností: posouvá se bod mrazu (0 °C) mimo vlastní nosné zdivo a rosný bod z celé obvodové konstrukce (včetně izolace a fasádního pohledového pláště z betonových prvků Novabrik) většinou zcela zmizí. Systém Novabrik Therm je možným velmi dobrým partnerem vaší stavby, který zásadně zlepší tepelný, teplotní a vlhkostní režim fungování stavby. Lépe a důsledně využije všech dobrých vlastností použitých stavebních materiálů - například tepelně-izolačních vlastností vrstvy izolace, která je stále suchá, nebo tepelné akumulace nosné vnitřní zdi, která je v celé tloušťce udržována na teplotě rovné nebo blízké vnitřní teplotě. Navíc: fasádní plášť má velmi dlouhou životnost. Vyplatí se vše pečlivě zvážit. Uvidíte sami, že nakonec vyberete správně.

Čtěte Potřebný materiál a nářadí a také Montážní příručku, které uveřejnil výrobce systému, firma Novabrik Czech - poznámka redakce.

Autor: Pavla Řezáčová
Foto: Archiv firmy Novabrik Czech, s.r.o.