Dřevěná okna i pro nejnáročnější zákazníky a řešení

Trváte-li na hezkém vzhledu, dlouhé životnosti, vysoké funkčnosti a minimálních ztrátách energie na vytápění či chlazení, zaujme vás okno z tradičního materiálu, ze dřeva. Dřevo nabízí i dnes nejširší možnosti typizované nebo zakázkové výroby a hodí se do každé stavby určené k bydlení či pobytu. A nabízí i prostor pro jedinečná řešení.

Východočeský výrobce dřevěných oken, společnost TTK CZ s.r.o., asi třetinu své produkce vyváží, převážně do skandinávských zemí nebo až na Dálný východ, jmenovitě do Japonska. Tamější zákazníky láká na českých oknech totéž, co ty české: dovednost a ochota přizpůsobit se místním zvyklostem i individuálním požadavkům. A samozřejmě kvalita a preciznost výroby a související dodržování sjednaných termínů. Stejným způsobem firma přistupuje i k českému zákazníkovi. Pro architekta a projektanta je přidanou hodnotou to, že může realizovat vlastní a jedinečné okenní sestavy. I to je TTK CZ, s.r.o.

Okno – základ dobré tepelné ochrany domu.

Jakkoli dobře má dům zateplené zdi, bez špičkových oken spadne do kategorie D (nevyhovující) až G (mimořádně nehospodárný). Navíc bývá při venkovních teplotních extrémech často neobývatelný.

Nejvíce žádaným typem jsou tzv. eurookna, to znamená moderní dřevěná okna. Oblibu si získaly pro svou vysokou kvalitu, energetickou úspornost, jednoduchou a rychlou obsluhu, pro svůj luxusní vzhled a dlouholetou záruku. V nabídce TTK CZ jsou vysoce kvalitní eurookna, vyrobená jen ze dřeva nebo v kombinaci s pohledovým hliníkovým opláštěním. Kovový plášť zvyšuje životnost okna a hlavně nabízí odlišnou architekturu, tzn. kvalitativně odlišný, velmi moderní a přitažlivý vzhled. Rám a křídlo dřevohliníkových oken mohou splývat v jedné rovině, případně lze rám okna úplně skrýt za fasádu.

Eurookna TTK CZ mají výborné tepelněizolační i akustické vlastnosti, které šetří spoustu peněz i starostí. Hodí se nejen pro pasivní a nízkoenergetické novostavby, ale i do rekonstruovaných domů a bytů. S výběrem, návrhem, montáží a provozem oken ochotně poradí firemní specialisté TTK CZ.

Rychlý růst prodejů oken s trojskly

Během naší návštěvy jsme se dověděli, že v posledních měsících rychle stoupá prodej oken TTK CZ s trojskly, který letos převážil zájem o běžná okna s termoizolačním dvojsklem. V nabídce firmy jde o typ TTK Komfort Plus se součinitelem prostupu tepla UW = 0,9 W/(m2K), určený pro nízkoenergetické domy, a typ TTK Pasiv Plus s UW = 0,79 W/(m2K) pro pasivní domy.

Jeden z důvodů vysokého zájmu o okna s trojskly je jejich aplikace ve starších domech: Vedle podstatného snížení výdajů za vytápění se jimi často řeší i rosení oken na vnitřní straně, a to zejména tam, kde se bydlící potýkají se zvýšenou vlhkostí. Okna TTK Klasik, TTK Rustikal a TTK Komfort jsou osazena termoizolačními dvojskly a dosahují hodnot součinitele prostupu tepla od 1,28 do 1,20 W/(m2K). Jsou vhodná do úsporných domů kategorie C, které budou ještě několik let vyhovovat současným požadavkům.

Používané dřeviny

Lepená lamela ze dřeviny smrk s podélným napojováním nebo bez napojování (fixní), borovice s podélným napojováním nebo bez napojování, meranti bez podélného napojování, dub bez podélného napojování. Všechny lamely jsou uvnitř vyplněné tepelně izolační hmotou.

Špaletové okno. Retro nebo budoucnost?

V tomto odstavci se zastavíme u špaletových, neboli zdvojených oken. TTK CZ je nabízí pod označením eurookno TTK Nostalgie (špaletové okno) s UW = 0,85 W/(m2K). Jde o modernizovaný typ, venkovní okenní křídla tohoto okna jsou osazena izolačním dvojsklem s prostupem Ug = 1,1 W/(m2K).

Pro architekty, jejichž tvůrčí záběr zahrnuje i tepelnou techniku oken, může být velkou výzvou i původní špaletové okno, v němž jsou vnitřní i venkovní křídla zasklena jednoduchým sklem. Prostor mezi křídly může posloužit třeba pro tradiční živé květiny. Novost a také prostor pro tvořivost může být v tom, že jedno ze skel či obě skla mají stabilizované termoreflexní pokovení na té straně, která mířící do prostoru mezi křídly. To zajistí vysokou tepelnou ochranu tohoto špaletového okna.

Výpočet podle [1], který počítá s venkovní teplotou 0 °C a vnitřní 20 °C, naznačuje zajímavé možnosti:

Při sklech bez termoreflexního pokovení a při odstupu venkovního a vnitřního křídla 20 cm je součinitel UW ≈ 1,9 W/(m2K). Teplota vzduchu v meziskelním prostoru bude klesat od 20 °C k 0 °C a teploty tepelného záření v mezeře bude 10,5 °C. Pocitově bude teplota v tomto prostoru klesat od 15 °C k 5 °C.

Je-li termoreflexní pokovení o emisivitě ε = 0,1 na sklech vnitřních křídel, klesne součinitel UW na hodnotu 0,6 W/(m2K). Přitom teplota tepelného záření uvnitř špalety bude 2 °C, zatímco teplota vzduchu bude přibližně lineárně (nebo s mírným zvlněním) klesat od 20 °C na vnitřním skle k 0 °C na venkovním. Průměrná a tedy také pocitová tepla bude klesat od 11 °C k 1 °C.

Bude-li termoreflexní pokovení o emisivitě ε = 0,1 na sklech venkovních křídel, zůstane součinitel UW na hodnotě 0,6 W/(m2K). Také teplota vzduchu bude přibližně lineárně klesat, jako v předešlém případě. Zato teplota prostorového tepelného záření v meziskelním prostoru vzroste na 18,3 °C. Průměrná a zároveň i pocitová teplota bude klesat od 19 °C k 9 °C.

Budou-li mít termoreflexní pokovení vnitřní i venkovní křídla, zlepší se součinitel prostupu tepla špaletovým oknem až k hodnotě 0,4 W/(m2K). Teploty vzduchu, teplota záření a pocitové teploty budou stejné, jako v prvním případě.

Uvedené hodnoty může mírně, o jednu až 2 desetiny, zhoršit proudění vzduchu v prostoru špalety a teploty vlastního povrchu špalety, tzn. parapetu, nadpraží a ostění. Pro převažující horizontální směr prostupu tepla, ve kterém nepůsobí gravitace, však neexistují pro silnější vliv proudění žádné „hnací” síly.

Příklady ukazují silný potenciál různých řešení jednoduchých špaletových oken, kterými – kromě tepelné izolace – můžeme řídit i teplotu v prostoru ohraničením špaletou tak, aby umožnila celoroční květinovou výzdobu okna.

Závěr

Eurookna značky TTK přitahují zákazníky nejen u nás, ale i ve světě, nevyjímaje ani nejvyspělejší anebo exotické země. Hlavními přednostmi jsou elegance, vysoká životnost a stejně vysoká tepelná ochrana. Okna jsou vhodná pro rodinné i bytové domy, administrativní budovy a zvláště starší a historické objekty. V rukou vynalézavého stavitele nebo investora otevírají i prostor pro nová řešení.

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálek, Jiří: Tepelné záření a navrhování reflexních fólií do staveb, Vega 2014.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy