Dřevostavby neznají hranice

Pod pojmem dřevostavba si někdo představí klasickou roubenku v Krkonoších, další romantický kanadský srub, třetí severský finský dům, a tak bychom ve výčtu jednotlivých typů dřevostaveb mohli pokračovat ještě hodně dlouho.

Aby mohla být stavba považována za dřevostavbu, musí mít alespoň nosnou konstrukci ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva, ostatní její části mohou být z jiných materiálů. Důležité jsou např. izolační materiály a speciální fólie.

Dle Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je v současné době největší zájem o dřevostavby ze sendvičových panelů a také o konstrukční systémy, jejichž montáž probíhá přímo na staveništi. Výstavba dřevostavby je rychlá, ekologická a energeticky úsporná, další výhodou, např. oproti zděným konstrukcím, je lepší využití obestavěného prostoru či zastavěné plochy.

Pro zajímavost, v minulém roce byla v České republice zahájena výstavba celkem 17 060 rodinných domů, z toho dřevostaveb bylo přibližně 1 500, z nichž členové ADMD realizovali 808 dřevostaveb.

Výhody a nevýhody dřevostaveb

K velkým výhodám dřevostaveb patří nadstandardní tepelně izolační vlastnosti, které jsou řešením na stále rostoucí ceny energií. Dalším kladem dřevostaveb je nízká akumulační schopnost, která je velikou výhodou při jejich vytápění. Konstrukce dřevostaveb má velmi příznivý tepelný odpor, takže jsou v podstatě nízkoenergetické, což se projeví úsporami na vytápění.

Naopak nevýhodou dřevostaveb je, že špatně izolují hluk, což se může projevit např. při přenosu zvuku mezi jednotlivými patry. Tento nedostatek však lze odstranit kvalitními zvukově izolačními materiály. Dřevo je přírodní materiál a ve vlhkém prostředí, není-li ošetřeno nátěrem proti dřevokazným houbám, může jeho kvalita utrpět.

Dřevostavby ze sendvičových panelů

Montované sendvičové dřevostavby jsou v současné době jedním z nejoblíbenějších typů staveb. Důvodem je jednoduchost realizace, přijatelná cena a v neposlední řadě také vzhled. Dřevostavbu ze sendvičových panelů většinou na první pohled nelze rozeznat od běžné zděné stavby.

Montovaná dřevostavba se skládá z prefabrikovaných částí, tzn., že její obvodový plášť, vnitřní příčky, krovy a další stavební prvky jsou připravené z výroby a na místě jsou během několika dní smontovány.

Dá se říci, že všichni výrobci montovaných dřevěných domů používají prakticky stejné stavební postupy a technologie a rozdíl je vlastně jen v tloušťce panelů (podle vnitřní izolace). Panely se montují na dřevěnou nosnou konstrukci. Sendvičové panelové prefabrikáty tvoří dřevěné nosné rámy z hranolů s opláštěním z různých typů desek, mezi kterými je uložena tepelná a zvuková izolace.

Největší výhodou montovaných sendvičových dřevostaveb je nízká cena a rychlost výstavby, na kterou nemají vliv výkyvy počasí, takže stavět lze během celého roku. Další výhodou jsou výborné tepelněizolační vlastnosti. Komplikací může být doprava velkých stavebních dílů a potřeba jeřábu na místě stavby.

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

Rámové konstrukce dřevostaveb

Jedním z nejrozšířenějších konstrukčních systémů používaným na stavbu rodinných domů je dřevostavba rámová. Provádí se buďto z prefabrikovaných dílů, které se dovezou na stavbu, kde se následně smontují, nebo rámová konstrukce vzniká přímo v místě stavby – Two by Four System. Jedná se o název rámového způsobu výstavby, který původně využíval sloupky o příčném průřezu 2 × 4 palce, což odpovídá přibližně rozměrům 50 × 100 mm. V současné době se však původní rozměry sloupků nedodržují, protože jsou ovlivněny zejména tepelně technickými a statickými požadavky.

Rámové konstrukce tvoří síť – rastr nosných dřevěných prvků – stojek, které jsou od sebe vzdálené 600 až 625 mm. Tyto nosné prvky jsou připevněny na horní a spodní vodorovné pásnice, s nimiž tvoří rám. Opláštění rámu se provádí velkoplošným materiálem, který zajišťuje stojky proti nežádoucímu pohybu do stran.

Výhodami rámových dřevostaveb je možnost celoroční výstavby, po uzavření hrubé konstrukce lze stavbu ihned vytápět a dokončit tak interiérové práce bez výskytu nadměrné vlhkosti vzduchu.

Sruby a roubenky

U většiny srubů a roubenek tvoří základní nosný prvek vodorovně uložené prvky z nehraněného, polohraněného nebo hraněného řeziva (kuláče, polokuláče, hranoly). Existují však i sruby se svisle uloženými trámy, případně i s kombinací vodorovně a svisle uložených trámů.

Stěny nehraněných srubů a roubenek se zpravidla realizují z čerstvě vytěženého dřeva (v zimním období) s vysokou vlhkostí.

Sruby hraněné lze realizovat z čerstvého dřeva, předsušeného nebo vysušeného dřeva. Nejmodernější konstrukce srubu využívá vysušeného čtyřstranně hoblovaného dřeva (rostlé sušené dřevo, lepené lamelové dřevo nebo podélně nastavované dřevo).

Autor: Luboš Chott
Foto: Archiv redakce