Ilustrační foto

Dřevostavby Volyně (konečně) opět na pořadu dne

Nedočkavci a milovníci voňavé stavební suroviny dřeva se konečně, po nucené kovidové přestávce, dočkali pokračování své tradiční mezinárodní odborné konference Dřevostavby. Uskuteční se jak jinak než v jihočeském městě Volyně za pořadatelství zdejší Vyšší odborné školy, pod vedením týmu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, v čele s ředitelem VOŠ a SPŠ RNDr. Jiřím Homolkou.

Ve dnech 4. a 5. dubna se uskuteční již 24. ročník, s pod titulky stavební systém budoucnosti a dřevo, surovina moderního člověka. Konference je určena projekčním, investorským a relizačním firmám, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, studentům a odborné veřejnosti. Poskytne informace o trendech použití dřeva, materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví, seznámí s konstrukčními systémy dřevostaveb a důležitými technickými a legislativními problémy při jejich řešení. Dojde i na oblast rekonstrukcí a obnovy dřevostaveb.

Přednášet budou přední podnikatelé a univerzitní učitelé ze Slovenska, Rakouska, Německa, Finska, Švýcarska, Kanady a České republiky. Z názvů a témat 36 přednášek vybíráme: Současný stav v oboru staveb ze dřeva (Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.), Finnish wood architecture (Arch. Mikko Villjakainen, Finsko), Dřevěné konstrukce staveb pro bydlení (Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.), The resurrection of Walzmühle (Dipl-Ing. Jan Stelcl, Švýcarsko) a Tornádo a jeho vliv na realizaci dřevostaveb (Ing. Radomír Svatek).

Připomínáme tématické okruhy: Dřevo - surovina moderního člověka, Architektura dřevěných staveb v Kanadě a severní Evropě, Požární odolnost dřevěných konstrukcí, Materiály a polotovary používané pro dřevostavby, Normalizace při navrhování a realizaci dřevostaveb, Dřevostavby v českém a slovenském prostředí, Příklady realizací dřevostaveb, Úspory energií, vytápění, ventilace, ekologické aspekty, Hybridní stavební sytémy a Konstrukce, rekonstrukce, obnova a ochrana staveb ze dřeva.

Vyšší odborná škola ve Volyni od roku 1864 zajišťuje odbornou přípravu a výchovu žáků technických oborů a patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Většina žáků pochází z Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje a Vysočiny. Budova školy byla postavena ve funkcionalistickém slohu v letech 1931 až 1933. V roce 2010 byla kompletně zrekonstruována. Od 1. září 2005 je zde zřízeno detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu. Tímto volyňská škola získává okamžitý přístup k nejnovějším poznatkům a technologiím v oborech zpracování dřeva a dřevostaveb.

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: Leszek Glasner, zdroj: Shutterstock